ติดตั้งแท็ก Google (gtag.js)

แท็ก Google (gtag.js) คือแท็กเดียวที่คุณสามารถเพิ่มลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ได้อย่างหลากหลาย (เช่น Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360) คุณสามารถใช้แท็ก Google กับทั้งเว็บไซต์ และเชื่อมต่อแท็กกับหลายปลายทางได้โดยไม่ต้องจัดการหลายๆ แท็กแยกสำหรับแต่ละบัญชีผลิตภัณฑ์ของ Google

แท็ก Google สามารถส่งข้อมูลไปยังผลิตภัณฑ์ Google จำนวนมาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก Google

เพิ่มแท็ก Google ลงในเว็บไซต์

วิธีเริ่มรวบรวมข้อมูลด้วยแท็ก Google

 1. เปิดผลิตภัณฑ์ Google ที่คุณใช้และเข้าถึงหน้าจอแท็ก Google วิธีค้นหารหัสแท็กใน

 2. คัดลอกรหัสแท็ก Google

 3. วางรหัสแท็ก Google ในตัวอย่างโค้ดด้านล่าง วางข้อมูลโค้ดแท็ก Google ต่อจากแท็กเปิด <head> HTML ในทุกหน้าที่ต้องการวัด

    
   <!-- Google tag (gtag.js) -->
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
   <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
  
    gtag('config', 'TAG_ID');
   </script>
  

ยืนยันว่าแท็กทำงาน

วิธียืนยันว่าแท็กส่งข้อมูลหรือไม่

 1. เปิดผู้ช่วยแท็ก
  ผู้ช่วยแท็กเป็นเครื่องมือฟรีที่ตรวจสอบได้ว่าหน้าเว็บมีการติดแท็กอย่างถูกต้อง
 2. ป้อน URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการยืนยัน
 3. ตรวจสอบว่ารหัสแท็ก Google ปรากฏในส่วนหัวพบแท็ก Google หรือไม่ หากผู้ช่วยแท็กไม่รู้จักแท็กของคุณ ให้ดูเคล็ดลับการแก้ไขข้อบกพร่องในความช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ช่วยแท็ก

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อตั้งค่าแท็ก Google แล้ว ให้กําหนดค่าผลิตภัณฑ์ของ Google และส่งข้อมูลเหตุการณ์