Mang thế giới đến với người dùng của bạn

Thêm Chế độ xem phố vào ứng dụng dành cho Android, iOS hoặc web của bạn và cho phép người dùng khám phá thế giới xung quanh họ.
Các nhà sản xuất phần cứng và nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng thông số kỹ thuật API Máy ảnh hình cầu mở để tạo máy ảnh và ứng dụng hình cầu hoạt động cùng nhau.
Nhúng Siêu dữ liệu ảnh toàn cảnh 360 độ XMP mở vào ảnh toàn cảnh 360 độ hiện có và hình ảnh toàn cảnh để sử dụng trong các ứng dụng hỗ trợ hình ảnh hình cầu.

Các API khác của Chế độ xem phố

 • API Chế độ xem phố dành cho thiết bị di động

  Đưa mọi người đến những địa điểm mới bằng Chế độ xem phố trên AndroidiOS.

 • Chế độ xem phố trong API JavaScript của Maps

  Sử dụng API Google Maps trên web dưới dạng một thư viện JavaScript tích hợp trong API JavaScript của Google Maps.

 • Chế độ xem phố trong các API Maps khác

  Nhúng ảnh toàn cảnh 360 độ tương tác bằng API nhúng hoặc chỉ cần thêm một hình ảnh tĩnh bằng API Hình ảnh của Chế độ xem phố.

 • API xuất bản Chế độ xem phố

  Xuất bản ảnh 360 độ lên Google Maps, cùng với vị trí, hướng và siêu dữ liệu liên kết thông qua API xuất bản Chế độ xem phố.