Xuất bản Chế độ xem phố của riêng bạn

API xuất bản Chế độ xem phố cho phép ứng dụng của bạn xuất bản ảnh 360 độ lên Google Maps, cùng với siêu dữ liệu hình ảnh chỉ định vị trí, hướng và khả năng kết nối của từng ảnh. Với API này, mọi ứng dụng đều có thể cung cấp giao diện để định vị, kết nối và tải hình ảnh ở Chế độ xem phố do người dùng tạo lên.
Tìm hiểu cách tạo trình tải hình ảnh lên để xuất bản các ảnh 360 độ đã kết nối lên Chế độ xem phố.
Hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi để tải hình ảnh đầu tiên lên bằng API.
Xem qua tài liệu của chúng tôi khi bạn xây dựng ứng dụng của mình.