Định dạng hình ảnh cho Web

WebP là một định dạng hình ảnh hiện đại, cung cấp tính năng nén không mất dữ liệu và mất dữ liệu vượt trội cho hình ảnh trên web. Khi sử dụng WebP, quản trị viên trang web và nhà phát triển web có thể tạo ra những hình ảnh nhỏ hơn, phong phú hơn để tăng tốc độ web.

Hình ảnh không tổn hao WebP có kích thước nhỏ hơn 26% so với hình ảnh PNG. Hình ảnh tổn hao WebP nhỏ hơn 25 – 34% so với hình ảnh JPEG tương đương ở chỉ số chất lượng SSIM tương đương.

WebP không tổn hao hỗ trợ độ trong suốt (còn gọi là kênh alpha) với chi phí chỉ là 22% byte bổ sung. Đối với các trường hợp nén RGB có tổn hao được chấp nhận, WebP mất dữ liệu cũng hỗ trợ độ trong suốt, thường cung cấp kích thước tệp nhỏ hơn 3 lần so với PNG.

Định dạng hao tổn, không tổn hao và độ trong suốt đều được hỗ trợ trong hình ảnh WebP động, có thể giúp giảm kích thước so với GIF và APNG.

Cách thức hoạt động của WebP

Tính năng nén WebP suy hao sử dụng phương pháp mã hoá dự đoán để mã hoá hình ảnh, cùng phương pháp mà bộ mã hoá và giải mã video VP8 sử dụng để nén khung hình chính trong video. Tính năng mã hoá dự đoán sử dụng giá trị trong các khối pixel lân cận để dự đoán giá trị trong một khối và sau đó chỉ mã hoá sự khác biệt.

Tính năng nén WebP không tổn hao sử dụng các mảnh hình ảnh đã thấy để tạo lại chính xác các pixel mới. Cũng có thể sử dụng bảng màu cục bộ nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào.

Tệp WebP bao gồm dữ liệu hình ảnh VP8 hoặc VP8L và một vùng chứa dựa trên RIFF. Thư viện libwebp độc lập đóng vai trò là phương thức triển khai tham chiếu cho thông số kỹ thuật WebP và có sẵn trong kho lưu trữ git của chúng tôi hoặc dưới dạng tarball.

Hỗ trợ WebP

WebP được hỗ trợ sẵn trong Google Chrome, Safari, Firefox, Edge, trình duyệt Opera cũng như nhiều công cụ và thư viện phần mềm khác. Nhà phát triển cũng đã thêm tính năng hỗ trợ cho nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh.

WebP bao gồm thư viện mã hoá và giải mã gọn nhẹ libwebp và các công cụ dòng lệnh cwebpdwebp để chuyển đổi hình ảnh sang và từ định dạng WebP, cũng như các công cụ để xem, kết hợp và tạo ảnh động cho hình ảnh WebP. Mã nguồn đầy đủ có trên trang tải xuống.

Tải trình chuyển đổi WebP xuống

Chuyển đổi bộ sưu tập yêu thích từ PNG và JPEG sang WebP bằng cách tải công cụ chuyển đổi cwebp được biên dịch trước cho Linux, Windows hoặc macOS.

Hãy cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn trên danh sách gửi thư của dự án.