Cộng đồng WebP

Chúng tôi mời tất cả quản trị viên trang web, nhà phát triển web và nhà phát triển trình duyệt tham gia cộng đồng WebP. Tại đây, bạn có thể chia sẻ các phương pháp hay nhất và mẹo hay, báo cáo về trải nghiệm của bạn khi sử dụng WebP và giúp cải thiện WebP (và web). Chúng tôi đã thiết lập một số tài nguyên để giúp bạn tham gia.

Kho lưu trữ mã (git)

Để tải xuống hoặc duyệt qua mã libwebp hoặc dữ liệu kiểm thử từ kho lưu trữ git của chúng tôi, hãy xem thông tin kho lưu trữ được liệt kê trong phần WebP tại trang web Dự án WebM. Dự án WebP Codec dành cho Windows cũng có trong danh sách đó. Vui lòng làm theo hướng dẫn của Dự án WebM để gửi bản vá.

Nhận trợ giúp và đưa ra phản hồi

Để được trợ giúp, đưa ra ý kiến phản hồi hoặc thảo luận về cách cải thiện WebP và tài liệu hoặc mã nguồn của WebP, hãy đăng ký tham gia nhóm webp-discuss trên Google Group.

Báo cáo lỗi

Nếu bạn gặp một lỗi cụ thể, chẳng hạn như thông báo lỗi, vui lòng báo cáo vấn đề trong công cụ theo dõi lỗi của WebP. Hãy dùng mẫu bảo mật để riêng tư báo cáo lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.