Làm cho trang web của bạn hoạt động nhanh trên tất cả các thiết bị.

PHÂN TÍCH
 • Có gì mới

  Đọc về Cập nhật tốc độ của Google tháng 7 năm 2018.

 • Hiệu suất web

  Tìm hiểu thêm về công cụ hiệu suất web tại Google.

 • Gửi phản hồi

  Have comments or questions about PageSpeed Insights? Ask your question on Stack Overflow using the pagespeed-insights tag.

 • Giới thiệu về PageSpeed Insights

  PageSpeed Insights phân tích nội dung của trang web, sau đó tạo đề xuất nhằm giúp trang đó hoạt động nhanh hơn. Tìm hiểu thêm.