Làm cho trang web của bạn hoạt động nhanh trên tất cả các thiết bị.

PHÂN TÍCH
 • Có gì mới

  Đọc về Cập nhật tốc độ của Google tháng 7 năm 2018.

 • Hiệu suất web

  Tìm hiểu thêm về công cụ hiệu suất web tại Google.

 • Gửi phản hồi

  Bạn có câu hỏi cụ thể có thể trả lời về cách sử dụng PageSpeed Insights? Hãy đặt câu hỏi trên Stack Overflow. Đối với ý kiến phản hồi và thảo luận chung, hãy tạo một chủ đề trong danh sách gửi thư của chúng tôi.

 • Giới thiệu về PageSpeed Insights

  PageSpeed Insights phân tích nội dung của trang web, sau đó tạo đề xuất nhằm giúp trang đó hoạt động nhanh hơn. Tìm hiểu thêm.