PageSpeed Insights API'si hakkında

PageSpeed Insights API'si (PSI) hem mobil hem de masaüstü cihazlarda bir sayfanın performansı hakkında rapor oluşturur ve söz konusu sayfanın nasıl daha iyi hale getirilebileceği konusunda öneriler sağlar.

PSI, bir sayfa hakkında hem laboratuvar hem de alan verilerini sağlar. Laboratuvar verileri, kontrollü bir ortamda toplandığından performans sorunlarını ayıklamak için kullanışlıdır. Ancak, gerçek dünyadaki darboğazları yakalayamaz. Alan verileri, doğru, gerçek dünya kullanıcı deneyimini yakalamak için yararlıdır ancak daha sınırlı bir metrik grubuna sahiptir. 2 veri türü hakkında daha fazla bilgi için Hız Araçları Hakkında Düşünme konusuna bakın.

Performans puanı

Raporun üst kısmında PSI, sayfanın performansını özetleyen bir puan sağlar. Bu puan, sayfa hakkındaki laboratuvar verilerini toplamak ve analiz etmek için Lighthouse'un çalıştırılmasıyla belirlenir. 90 veya üzeri bir puan hızlı, 50 ile 90 arasındaki bir puan ortalama olarak kabul edilir. 50'nin altı yavaş olarak kabul edilir.

Gerçek Dünya Alan Verileri

Bir URL belirtildiğinde PSI, Chrome Kullanıcı Deneyimi Raporu (CrUX) veri kümesine bakar. Varsa PSI, kaynak ve potansiyel olarak belirtilen sayfa URL'si için İlk Zengin İçerikli Boyama (FCP) ve İlk Giriş Gecikmesi (FID) metrik verilerini bildirir.

Hızlı, Ortalama, Yavaş Olarak Sınıflandırma

PSI ayrıca hızlı, ortalama veya yavaş olarak kabul edilen deneyimleri açıklayarak alan verilerini 3 grupta sınıflandırır. PSI, CrUX veri kümesinin analizine dayanarak hızlı/ortalama/yavaş hızlar için aşağıdaki eşikleri belirler:

Hızlı Ortalama Yavaş
FCP [0, 1000 ms.] (1000 ms., 2500 ms.] 2500 ms.den fazla
FID [0, 50 ms.] (50 ms., 250 ms.] 250 ms.den fazla

Genel olarak, hızlı sayfalar kabaca ilk %10'luk, ortalama sayfalar sonraki %40'lık ve yavaş sayfalar alt kısımdaki %50'lik dilimde yer alır. Sayılar, anlaşılmayı kolaylaştırmak için yuvarlanmıştır. Bu eşikler, hem mobil hem de masaüstü sürümler için geçerlidir ve insan algı özelliklerine göre ayarlanmıştır.

FCP ve FID'nin dağıtımı ve seçilen değeri

PSI, geliştiricilerin söz konusu sayfa veya kaynak için FCP ve FID değer aralığını anlayabilmeleri amacıyla bu metriklerin bir dağıtımını sunar. Bu dağıtım ayrıca Hızlı, Ortalama ve Yavaş olmak üzere üç kategoriye ayrılır ve sırasıyla yeşil, turuncu ve kırmızı çubuklarla gösterilir. Örneğin, FCP turuncu çubuğunda %14 değerinin gösterilmesi gözlemlenen tüm FCP değerlerinin %14'ünün 1.000 ms. ile 2.500 ms. arasına denk geldiğini belirtir. Bu veriler, önceki 30 gün boyunca gerçekleşen tüm sayfa yüklemelerine ait toplu bir görünümü temsil eder.

Dağıtım çubuklarının üzerinde, PSI 90. yüzdelik dilimde saniye cinsinden İlk Zengin İçerikli Boyama'yı ve 95. yüzdelik dilimde milisaniye cinsinden İlk Giriş Gecikmesini bildirir. Bu yüzdelik dilimler, geliştiricilerin sitelerinde en can sıkıcı kullanıcı deneyimlerini anlayabilmeleri için seçilmiştir. Bu alan metrik değerleri, yukarıda gösterilen eşikler uygulanarak hızlı/ortalama/yavaş olarak sınıflandırılır.

Alan verileri özeti etiketi

Alan metrik değerlerinden genel bir etiket hesaplanır:

  • Hızlı: Hem FCP hem de FID Hızlı olursa.
  • Yavaş: FCP veya FID'den biri Yavaş olursa.
  • Ortalama: Diğer tüm durumlar.

PSI ve CrUX'te Bulunan Alan Verileri Arasındaki Farklar

PSI'daki alan verileri ile BigQuery'deki Chrome Kullanıcı Deneyimi Raporu'nda bulunan alan verileri arasındaki fark, PSI'nın verilerinin izleyen 30 günlük dönem boyunca günlük olarak güncellenmesidir. BigQuery'deki veri kümesi yalnızca ayda bir kez güncellenir.

Lab verileri

PSI, belirtilen URL'yi analiz etmek için Lighthouse'u kullanarak İlk Zengin İçerikli Boyama, İlk Anlamlı Boyama, Hız İndeksi, İlk CPU Boşta Kalma, Etkileşime Hazır Olma Süresi ve Tahmini Giriş Gecikmesi de dahil olmak üzere farklı metrikler hakkında sayfa performansıyla ilgili tahminlerde bulunan bir performans puanı oluşturur.

Her bir metrik puanlanır ve bir simgeyle etiketlenir:

  • Hızlı, yeşil bir onay işareti ile belirtilir
  • Ortalama, turuncu bilgilendirme dairesiyle belirtilir
  • Yavaş, kırmızı bir uyarı üçgeniyle belirtilir

Denetimler

Lighthouse, denetimlerini üç bölüme ayırır:

  • Fırsatlar, sayfanın performans metriklerini iyileştirme konusunda öneriler sağlar. Bu bölümdeki her öneri, iyileştirme uygulanırsa sayfanın ne kadar hızlı yükleneceğine dair tahminde bulunur.
  • Teşhisler, bir sayfanın web geliştirme en iyi uygulamalarına ne kadar bağlı kaldığı konusunda ek bilgiler sağlar.
  • Başarılı Denetimler, sayfanın başarıyla geçtiği denetimleri belirtir.

Sık sorulan sorular (SSS)

Lighthouse, sayfa yüklemeyi simüle etmek için hangi cihaz ve ağ koşullarını kullanır?

Şu anda Lighthouse, sayfa yüklemesini bir mobil ağda yer alan bir orta katman cihazında (Moto G4) simüle etmektedir.

Alan verileri ve laboratuvar verileri neden birbiriyle çelişiyor? Alan verileri, URL’nin yavaş olduğunu söylerken Laboratuvar verileri URL’nin hızlı olduğunu söylüyor!

Alan verileri, belirli bir URL'nin geçmişte nasıl performans gösterdiğiyle ilgili bir rapor olup çeşitli cihaz ve ağ koşullarında gerçek dünyadaki kullanıcılardan elde edilen kimlik bilgileri çıkarılmış performans verilerini temsil eder. Laboratuar verileri, tek bir cihazda ve sabit ağ koşulları grubunda gerçekleştirilen sayfa yükleme simülasyonuna dayanır. Sonuç olarak, değerler farklılık gösterebilir.

Neden FCP için 90. ve FID için 95. yüzdelik dilim seçildi?

Amacımız, sayfaların kullanıcıların çoğunluğu için düzgün çalıştığından emin olmaktır. Metriklerimizin 90. ve 95. yüzdelik dilimlerine odaklanılması, sayfaların en zorlu cihaz ve ağ koşulları altında minimum performans standardını karşılamasını sağlar.

FCP neden v4 ve v5'te farklı değerlere sahip?

v5 FCP 90. yüzdelik dilime bakarken v4 FCP, ortanca değeri (50. yüzdelik dilim) bildirir.

Laboratuvar verileri için iyi bir puan nedir?

Yeşil puanlar (90 üstü) iyi olarak kabul edilir.

Performans puanı çalıştırmadan çalıştırmaya neden farklılık gösteriyor? Sayfamda hiçbir şeyi değiştirmedim!

Performans ölçümündeki değişkenlik, farklı etki düzeylerine sahip bir dizi kanal aracılığıyla sağlanmaktadır. Bazı yaygın metrik değişkenliği kaynakları, yerel ağ kullanılabilirliği, istemci donanımı kullanılabilirliği ve istemci kaynağı çekişmesidir.

Başka sorunuz var mı?

PageSpeed Insights'ın kullanımıyla ilgili spesifik ve yanıt verilebilir bir sorunuz varsa sorunuzu İngilizce olarak Stack Overflow'da sorun.

PageSpeed Insights hakkında genel bir geri bildiriminiz veya soruların varsa ya da genel bir tartışma başlatmak istiyorsanız posta listesinde bir ileti dizisi başlatın.

Geri bildirim

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu?