Geschikte formaten voor tikdoelen

Deze regel wordt geactiveerd wanneer PageSpeed Insights detecteert dat bepaalde tikdoelen (bijvoorbeeld knoppen, links of formuliervelden) te klein zijn of te dicht bij elkaar staan, zodat het voor een gebruiker niet gemakkelijk is om te tikken op een touchscreen.

Overzicht

Gebruikers kunnen op een touchscreen minder goed op kleine of dicht bij elkaar geplaatste links of knoppen klikken dan met een traditionele muisaanwijzer. Om te voorkomen dat gebruikers gefrustreerd raken omdat ze steeds op de verkeerde knoppen of links tikken, moeten tikdoelen groot genoeg zijn en zich zo ver uit de buurt van andere tikdoelen bevinden dat een gebruiker hierop kan tikken zonder dat zijn vingertop andere tikdoelen bedekt. De gemiddelde grootte van de vingertop van een volwassene is 10 mm breed (iets minder dan een halve inch). In de Android UI-richtlijnen wordt een minimumgrootte voor tikdoelen van ongeveer 7 mm aangeraden, oftewel 48 CSS-pixels op een site met een correct geconfigureerde mobiele viewport.

Aanbevelingen

U moet ervoor zorgen dat de belangrijkste tikdoelen op uw site (de doelen die gebruikers het vaakst gebruiken) groot genoeg zijn om hierop te tikken, dus ten minste 48 CSS-pixels hoog/breed (ervan uitgaande dat u uw viewport correct heeft geconfigureerd). Minder vaak gebruikte links kunnen kleiner zijn, maar er moet nog steeds ruimte zijn tussen deze en andere links, zodat een vingertop van 10 mm niet per ongeluk op beide links tegelijk tikt. Gebruikers zouden hun vingers niet moeten hoeven samenknijpen om te zoomen (of moeten vertrouwen op andere functies in de browserinterface om goed te kunnen tikken, zoals het pop-upvergrootglas van Chrome) om gemakkelijk en correct op de gewenste knop of link te kunnen tikken.

Maak belangrijke tikdoelen groot genoeg om er gemakkelijk op te kunnen tikken

Dit geldt voor de tikdoelen die uw gebruikers het vaakst gebruiken, zoals knoppen voor veelgebruikte acties, zoekbalken en andere belangrijke formuliervelden, en voor primaire navigatielinks. Deze tikdoelen moeten ten minste 7 mm (48 CSS-pixels als u uw viewport correct heeft geconfigureerd) groot zijn en u moet extra ruimte rondom de tikdoelen toevoegen als ze kleiner dan 7 mm zijn.

Zorg voor extra ruimte tussen kleinere tikdoelen

Niet vaak gebruikte links of knoppen mogen kleiner zijn dan de aanbevolen grootte van 7 mm, maar ze moeten nog steeds zowel horizontaal als verticaal ten minste 5 mm (32 CSS-pixels) zijn verwijderd van andere tikdoelen, zodat wanneer een gebruiker op een tikdoel tikt, per ongeluk niet ook een ander tikdoel wordt aangeraakt.