Popraw czas odpowiedzi serwera

Ta reguła uruchamia się, gdy PageSpeed Insights wykryje, że czas odpowiedzi serwera przekracza 200 ms.

Omówienie

Czas odpowiedzi serwera to czas wczytywania kodu HTML niezbędnego do rozpoczęcia renderowania strony z serwera, po odjęciu czasu oczekiwania między Google a Twoim serwerem. Mogą wystąpić różnice pomiędzy poszczególnymi cyklami, ale nie powinny one być zbyt duże. W rzeczywistości duża zmienność czasu odpowiedzi serwera może sugerować problem z wydajnością.

Zalecenia

Powinieneś skrócić czas odpowiedzi serwera do mniej niż 200 ms. Spowolnienie odpowiedzi może być spowodowane przez wiele czynników: mało wydajne algorytmy aplikacji lub zapytania do bazy danych, powolny routing, architekturę, biblioteki, nadmierne wykorzystanie zasobów obliczeniowych procesora bądź pamięci. Poprawiając czas odpowiedzi serwera, musisz wziąć je wszystkie pod uwagę. Pierwszym krokiem do odkrycia przyczyny długiego czasu odpowiedzi serwera są pomiary. Następnie, mając dane pod ręką, poszukaj wskazówek, które pomogą rozwiązać problem. Po rozwiązaniu problemu kontynuuj pomiary czasu odpowiedzi serwera i na bieżąco usuwaj wąskie gardła.

  1. Zgromadź i zbadaj dane o bieżącej wydajności. Jeżeli nie masz takich danych, użyj automatycznej aplikacji internetowej do monitorowania (dostępne są wersje hostowane i typu open source dla większości platform) lub zastosuj własne narzędzia.
  2. Znajdź i zlikwiduj najważniejsze wąskie gardła. Jeżeli korzystasz z popularnej architektury internetowej lub platformy do zarządzania treścią, poszukaj w dokumentacji najlepszych sposobów na optymalizację.
  3. Zadbaj o monitorowanie i zgłaszanie ewentualnych spadków wydajności w przyszłości.