Reactietijd van server verbeteren

Deze regel wordt geactiveerd wanneer PageSpeed Insights detecteert dat de reactietijd van uw server meer dan 200 ms is.

Overzicht

De reactietijd van de server geeft aan hoe lang het duurt om de benodigde HTML te laden zodat de pagina kan worden weergegeven via uw server. De netwerkwachttijd tussen Google en uw server wordt hierbij niet meegerekend. Er kan een verschil zijn tussen de ene uitvoering en de andere, maar dat verschil mogen niet te groot zijn. In feite kan een zeer variabele reactietijd van de server duiden op een onderliggend prestatieprobleem.

Aanbevelingen

U moet de reactietijd van de server terugbrengen tot minder dan 200ms. Er zijn tientallen potentiële factoren die de reactie van uw server kunnen vertragen: langzame app-logica, langzame databasequery's, langzame routering, frameworks, bibliotheken, CPU-gebrek voor resources of onvoldoende geheugen. U moet rekening houden met al deze factoren om de reactietijd van uw server te verbeteren. Meten is de eerste stap die u moet uitvoeren om te ontdekken waarom de server een lange reactietijd heeft. Houd vervolgens de gemeten gegevens bij de hand en raadpleeg de benodigde handleidingen voor hoe u het probleem kunt oplossen. Zodra de problemen zijn verholpen, moet u de reactietijden van uw server blijven meten en eventuele toekomstige prestatieproblemen verhelpen.

  1. Verzamel en analyseer bestaande prestaties en gegevens. Als die niet beschikbaar zijn, voert u een evaluatie uit met behulp van een geautomatiseerde controleoplossing voor webapps (er zijn gehoste en open-sourceversies beschikbaar voor de meeste platforms) of voegt u aangepaste instrumentatie toe.
  2. Identificeer en verhelp de belangrijkste prestatieproblemen. Als u een populair webframework of platform voor inhoudsbeheer gebruikt, bekijkt u de documentatie voor praktische tips met betrekking tot optimalisatie van de prestaties.
  3. Controleer en reageer op eventuele toekomstige prestatieverminderingen.