Unikaj przekierowań stron docelowych

Ta reguła uruchamia się, gdy PageSpeed Insights wykryje więcej niż jedno przekierowanie z danego URL-a do ostatecznej strony docelowej.

Omówienie

Przekierowania uruchamiają dodatkowy cykl żądania-odpowiedzi HTTP i wymagają kolejnych czasochłonnych transferów danych w obie strony. Dlatego należy je w jak największym stopniu wyeliminować. Unikanie przekierowań HTTP może pomóc skrócić czas oczekiwania użytkownika na wczytanie strony. Zachęcamy do dokładnego przejrzenia konstrukcji witryny pod kątem miejsc, w których możesz podnieść jej wydajność.

Oto kilka przykładów prawidłowych i nieprawidłowych wzorców przekierowań:

  • Świetnie: example.com jest witryną responsywną, przekierowania nie są potrzebne
  • OK: example.com -> m.example.com/glowna
  • Źle: example.com -> www.example.com -> m.example.com -> m.example.com/glowna

Zalecenia

Stosując się do zaleceń Google na temat tworzenia stron responsywnych, w naturalny sposób unikniesz przekierowań.

Jeżeli witryna bezwzględnie wymaga przekierowań, musisz wykonać obie następujące czynności:
  • Użyj przekierowania HTTP, by skierować komórkowe klienty użytkownika bezpośrednio do równoważnego URL-a w wersji na komórki, bez jakichkolwiek przekierowań pośrednich.
  • Dodaj znacznik &ltlink rel="alternate"&gt na stronach w wersji komputerowej, aby poinformować Googlebota, że istnieje ich komórkowy odpowiednik i umożliwić mu dotarcie do niego.