Unikaj stosowania wtyczek

Ta reguła uruchamia się, gdy PageSpeed Insights wykryje, że strona korzysta z wtyczek.

Omówienie

Wtyczki ułatwiają przeglądarkom przetwarzanie specjalnych typów treści internetowych, takich jak Flash, Silverlight i Java. Wtyczki nie są obsługiwane przez większość urządzeń przenośnych, a w przypadku przeglądarek, które je obsługują, stanowią najczęstszą przyczynę zawieszania się, awarii i groźnych zdarzeń. Z powodu tych problemów wiele przeglądarek komputerowych wprowadza ograniczenia w zakresie wtyczek:

Zalecenia

Większość treści, które dawniej wymagały wtyczek, można obecnie utworzyć przy użyciu natywnych technologii internetowych. Dotyczy to również obsługi materiałów audio i wideo, zaawansowanej grafiki i efektów prezentacji, połączeń sieciowych, lokalnego przechowywania oraz dostępu do plików. Użycie tych funkcji platformy internetowej gwarantuje dostępność rozbudowanej zawartości Twoich stron na wszystkich urządzeniach.