ฟอรัม

หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Content API โปรดไปที่หน้าแดชบอร์ดสถานะของ Merchant Center เพื่อดูการหยุดทํางาน

คุณตรวจสอบกิจกรรม API ของบัญชี Merchant Center ได้ในหน้าการวินิจฉัย API

หากต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด โปรดดูข้อผิดพลาดที่พบบ่อย หากต้องการดูข้อผิดพลาดอื่นๆ หรือรับการสนับสนุนทั่วไป โปรดไปที่ฟอรัม