ข้อกำหนดเกี่ยวกับฟีด RSS สำหรับ Google Podcasts

คุณต้องแสดงฟีด RSS ที่อธิบายพอดแคสต์เพื่อให้มีสิทธิ์แสดงใน Google Podcasts ฟีด RSS นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของ RSS 2.0 พร้อมด้วยแท็กและค่าเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ ในจำนวนนี้บางส่วนเป็นแท็กระดับพอดแคสต์และบางส่วนเป็นแท็กระดับตอน

หากคุณใช้แท็กที่กำหนดโดยส่วนขยายของ Google Play หรือ iTunes อย่าลืมใส่แอตทริบิวต์ xmlns ที่เหมาะสมในแท็ก <rss> ที่ด้านบนของฟีดตามที่แสดงไว้ที่นี่

  <rss version="2.0"
     xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
     xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

ต่อไปนี้คือตัวอย่างฟีดพอดแคสต์ที่มีตอนที่เผยแพร่แล้ว 2 ตอนที่ https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rss version="2.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
     xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
   <channel>
    <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
    <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
    <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
    <googleplay:image href="http://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
    <language>en-us</language>
    <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
    <item>
     <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
     <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
     <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
     <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
           type="audio/mpeg" length="34216300"/>
     <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
     <guid isPermaLink="false">dzpodtop10</guid>
    </item>
    <item>
     <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
     <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
     <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
     <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
           type="audio/mpeg" length="26004388"/>
     <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
     <guid>dzpodclean</guid>
    </item>
   </channel>
  </rss>

แท็ก RSS ระดับพอดแคสต์

คุณต้องใส่แท็กระดับพอดแคสต์ที่จำเป็นเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงใน Google Podcasts คุณอาจใส่แท็กที่แนะนำด้วยก็ได้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

แท็กที่จำเป็น
<item>

คำอธิบาย 1 รายการหรือมากกว่านั้นของตอนแต่ละตอน คุณต้องมีองค์ประกอบ <item> อย่างน้อย 1 รายการในฟีด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาร์กอัปที่ใช้อธิบายตอนต่างๆ ได้ที่แท็ก RSS ระดับตอน

<link>

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของหน้าแรกของพอดแคสต์ โปรดอย่าลืมทดสอบว่า Googlebot เข้าถึงหน้าแรกได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL หรือการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

<title>

ชื่อพอดแคสต์

แท็กที่แนะนำ
แท็กผู้แต่ง

ผู้แต่งพอดแคสต์ คุณระบุข้อมูลผู้แต่งได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือทั้ง 2 แท็กต่อไปนี้


  <googleplay:author>...</googleplay:author>

  <itunes:author>...</itunes:author>

ตัวอย่าง: "บริษัทตัวอย่าง" หรือ "Dafna Smith"

แท็กหมวดหมู่

หัวข้อทั่วไปของพอดแคสต์ที่จะแสดงในผลการค้นหาของ Search หมวดหมู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องระบุ & เป็น &amp; คุณระบุหมวดหมู่ได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือทั้ง 2 แท็กต่อไปนี้


  <googleplay:category text="..."/>

  <itunes:category text="..."/>

แท็กคำอธิบาย

คำอธิบายแบบข้อความธรรมดาของพอดแคสต์ ซึ่งจะแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในผลการค้นหาของ Search ระบบจะไม่สนใจแท็ก HTML และคำอธิบายจะถูกตัดเหลือ 1,000 อักขระ คำอธิบายโดยทั่วไปต้องตรงตามเนื้อหาในหน้าแรกของพอดแคสต์ (หากมี) แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อความที่ตรงกันทุกประการ คุณระบุคำอธิบายได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือค่าผสมของแท็กต่อไปนี้


  <description>...</description>

  <googleplay:description>...</googleplay:description>

  <itunes:summary>...</itunes:summary>

แท็กโจ่งแจ้ง อาจไม่เหมาะสม

หากมีแท็กนี้และตั้งค่าเป็น yes (ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่) แสดงว่าพอดแคสต์มีเนื้อหาที่โจ่งแจ้ง อาจไม่เหมาะสม คุณอาจติดแท็กแต่ละตอนที่มีพร็อพเพอร์ตี้นี้ด้วยเพื่อการควบคุมที่ละเอียดยิ่งขึ้น คุณระบุเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือทั้ง 2 แท็กต่อไปนี้


  <googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>

  <itunes:explicit>yes</itunes:explicit>

แท็กรูปภาพ

รูปภาพที่จะเชื่อมโยงกับพอดแคสต์ โดย Googlebot จะต้องเข้าถึงได้ คุณระบุรูปภาพได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือค่าผสมของแท็กต่อไปนี้


  <googleplay:image href="...">

  <itunes:image href="...">

  <image>
   <link>...</link>
   <title>...</title>
   <url>...</url>
  </image>
<language>

รหัสภาษาแบบ 2 ตัวอักษรของพอดแคสต์ตามที่กำหนดโดย ISO 639-1

แท็ก RSS ระดับตอน

คุณต้องใส่แท็ก RSS ระดับตอนที่จำเป็นเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงใน Google Podcasts คุณอาจใส่แท็กที่แนะนำด้วยก็ได้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอดแคสต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

แท็กที่จำเป็น
<enclosure>

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของไฟล์เสียงของตอนนั้นๆ ระบบรองรับไฟล์เสียงที่ใช้นามสกุล aac, m4a, mp3, ogg, wav ตอนจะปรากฏในผลการค้นหาเฉพาะในกรณีที่ตอนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบไฟล์เสียงที่ระบบรองรับ โปรดตรวจสอบว่าไฟล์เหล่านี้ไม่ได้รับการปกป้องโดยไฟล์ robots.txt และ Googlebot เข้าถึงได้

<title>

ชื่อตอนของพอดแคสต์

แท็กที่แนะนำ

แท็กคำอธิบาย

คำอธิบายตอนนี้ที่จะแสดงในผลการค้นหา ระบบจะไม่สนใจแท็ก HTML และคำอธิบายจะถูกตัดเหลือ 200 อักขระ คุณระบุคำอธิบายได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือค่าผสมของแท็กต่อไปนี้


  <description>...</description>

  <googleplay:description>...</googleplay:description>

  <itunes:summary>...</itunes:summary>

แท็กโจ่งแจ้ง อาจไม่เหมาะสม

หากมีแท็กนี้และตั้งค่าเป็น yes (ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่) แสดงว่าตอนมีเนื้อหาที่โจ่งแจ้ง อาจไม่เหมาะสม คุณระบุเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือทั้ง 2 แท็กต่อไปนี้


  <googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>

  <itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

ตัวระบุส่วนกลางที่ไม่ซ้ำกันของพอดแคสต์แต่ละตอนซึ่งกำหนดให้อย่างถาวรโดยพิจารณาตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ ต้องไม่ซ้ำกันและไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปและกำหนดขอบเขตไว้ที่พอดแคสต์นี้ ระบบจะใช้ GUID เพื่อเปรียบเทียบว่าตอนไหนเป็นตอนใหม่ เพิ่ม isPermaLink="false" เมื่อสตริงไม่ใช่ URL ที่ถูกต้อง หากไม่ได้ระบุแท็ก <guid> จะมีการใช้ URL ของไฟล์ในแท็ก <enclosure> แทน

<itunes:duration>

ความยาวของตอนในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • [ชั่วโมง]:[นาที]:[วินาที]
 • [นาที]:[วินาที]
 • [วินาทีรวม]

ใน 2 รูปแบบแรก ค่าของชั่วโมง นาที หรือวินาทีต้องไม่เกินเลข 2 หลัก

<pubDate>

วันที่เผยแพร่ตอน ในรูปแบบ RFC 822 (ส่วนที่ 5.1)