Wymagania Podcastów Google dotyczące kanału RSS

Aby podcast mógł być widoczny w Podcastach Google, musisz udostępnić kanał RSS z jego opisem. Kanał ten powinien być zgodny ze specyfikacjami RSS 2.0 oraz zawierać dodatkowe tagi i wartości podane w następnej sekcji. Niektóre z tych tagów stosuje się na poziomie podcastu, a inne – na poziomie odcinka.

Jeśli używasz jakichś tagów zdefiniowanych przez rozszerzenie Google Play lub iTunes, pamiętaj, by umieścić odpowiednie atrybuty xmlns w tagu <rss> na górze kodu kanału, jak pokazano tutaj:

<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

Oto przykład kanału podcastu z dwoma odcinkami, który znajduje się pod adresem https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
 <channel>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
  <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
  <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
  <googleplay:image href="http://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
  <language>en-us</language>
  <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
  <item>
   <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
   <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
   <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
         type="audio/mpeg" length="34216300"/>
   <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
   <guid isPermaLink="false">dzpodtop10</guid>
  </item>
  <item>
   <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
   <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
   <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
         type="audio/mpeg" length="26004388"/>
   <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
   <guid>dzpodclean</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

Tagi RSS na poziomie podcastu

Aby podcast mógł być widoczny w Podcastach Google, musisz użyć tagów wymaganych na poziomie podcastu. Możesz też dodawać do niego zalecane tagi, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Tagi wymagane
<item>

Co najmniej jeden opis poszczególnych odcinków. Musisz mieć w kanale co najmniej jeden element <item>. Więcej informacji o znacznikach służących do opisywania odcinków znajdziesz w sekcji Tagi RSS na poziomie odcinka.

<link>

Pełny adres URL strony głównej podcastu. Sprawdź za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL lub testu optymalizacji mobilnej, czy Googlebot ma dostęp do tej strony.

<title>

Nazwa podcastu.

Tagi zalecane
Tagi author

Autor lub autorzy podcastu. Autora możesz podać, używając jednego z tych tagów lub obu naraz:


<googleplay:author>...</googleplay:author>

<itunes:author>...</itunes:author>

Przykłady: „Przykładowa Firma” lub „Danuta Kowalska”.

Tagi category

Ogólna tematyka podcastu podawana w wynikach wyszukiwania. Kategorię należy podawać w języku angielskim, a znaki & zapisywać jako &amp;. Kategorię możesz podać, używając jednego z tych tagów lub obu naraz:


<googleplay:category text="..."/>

<itunes:category text="..."/>

Tagi description

Opis podcastu w postaci jawnego tekstu, który jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie w wynikach wyszukiwania link Więcej informacji. Tagi HTML są ignorowane, a opis jest skracany do 1000 znaków. Jeśli występuje opis, powinien być ogólnie zgodny z zawartością strony głównej podcastu, ale nie musi być jej dokładną kopią. Opis możesz podać, używając jednego z tych tagów lub dowolnej ich kombinacji:


<description>...</description>

<googleplay:description>...</googleplay:description>

<itunes:summary>...</itunes:summary>

Tagi explicit

Jeśli ten tag jest obecny i ma wartość yes (rozróżniana jest w niej wielkość liter), wskazuje, że podcast zawiera materiały dla pełnoletnich. Aby precyzyjniej oznaczać treści, możesz też stosować go do poszczególnych odcinków. Materiały dla pełnoletnich możesz wskazywać, używając jednego z tych tagów lub obu naraz:


<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>

<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>

Tag image

Obraz powiązany z podcastem. Nie możesz blokować do niego dostępu Googlebotowi. Obraz możesz wskazać, używając jednego z tych tagów lub dowolnej ich kombinacji:


<googleplay:image href="...">

<itunes:image href="...">

<image>
 <link>...</link>
 <title>...</title>
 <url>...</url>
</image>
<language>

Dwuliterowy kod języka podcastu podany zgodnie ze standardem ISO 639-1.

Tagi RSS na poziomie odcinka

Aby odcinek mógł się pojawić w Podcastach Google, musisz użyć tagów RSS wymaganych na poziomie odcinka. Możesz też dodawać do niego tagi zalecane, by wzbogacać informacje o nim i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Tagi wymagane
<enclosure>

Pełny adres URL pliku dźwiękowego danego odcinka. Obsługiwane są pliki z takimi rozszerzeniami: AAC, M4A, MP3, OGG i WAV. Odcinki będą się pojawiać w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy większość z nich ma pliki dźwiękowe w obsługiwanych formatach. Upewnij się, że te pliki nie są zablokowane przez plik robots.txt i są dostępne dla Googlebota.

<title>

Tytuł odcinka podcastu.

Tagi zalecane

Tagi description

Opis danego odcinka przeznaczony do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania. Tagi HTML są ignorowane, a opis jest skracany do 200 znaków. Opis możesz podać, używając jednego z tych tagów lub dowolnej ich kombinacji:


<description>...</description>

<googleplay:description>...</googleplay:description>

<itunes:summary>...</itunes:summary>

Tagi explicit

Jeśli ten tag jest obecny i ma wartość yes (rozróżniana jest w niej wielkość liter), wskazuje, że odcinek zawiera materiały dla pełnoletnich. Takie treści możesz wskazywać, używając jednego z tych tagów lub obu naraz:


<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>

<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

Przypisany na stałe, niepowtarzalny globalnie identyfikator odcinka podcastu. Jest w nim rozróżniana wielkość liter. Powinien być niepowtarzalny i niezmienny w czasie oraz stosowany tylko w tym podcaście. Nowe odcinki są wykrywane dzięki porównywaniu takich identyfikatorów. Jeśli ciąg nie jest prawidłowym adresem URL, dodaj parametr isPermaLink="false". Jeśli tag <guid> nie został określony, zamiast niego użyjemy adresu URL pliku z tagu <enclosure>.

<itunes:duration>

Czas trwania odcinka podany w jednym z tych formatów:

 • [godziny]:[minuty]:[sekundy]
 • [minuty]:[sekundy]
 • [łączna_liczba_sekund]

W pierwszych dwóch formatach wartości odpowiadające godzinom, minutomsekundom mogą być najwyżej dwucyfrowe.

<pubDate>

Data publikacji odcinka podana w formacie RFC 822 (sekcja 5.1).