Wymagania dotyczące strony głównej Podcastów Google

Podcast musi mieć stronę główną z jasnym opisem jego tematyki.

Strona główna nie może zawierać drugiego elementu <link type="application/rss+xml" rel="alternate">. Poza tym musi ona być dostępna dla Googlebota pod adresem URL podanym w kanale RSS. Gdzieś w kodzie strony głównej musi występować ten element HTML:

<link type="application/rss+xml" rel="alternate"
   title="Your Podcast's Name" href="Your podcast's RSS url"/>

Element HTML musi zawierać wymagane atrybuty podane poniżej. Możesz też dodawać do niego atrybuty zalecane, by wzbogacać informacje o podcaście i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Wymagane atrybuty HTML
href

Adres URL kanału RSS podcastu.

Zalecane atrybuty HTML
title

Krótki, opisowy tytuł podcastu.

Oto przykład minimalnej strony głównej przedstawionego powyżej kanału RSS. Aby zgadzała się z jego definicją, musi się znajdować pod adresem https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/.

<html>
 <head>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Podcast"
     href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss"/>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Dafna's Zebra Podcast</h1>
  <p>Most people don't realize that zebras actually make fabulous house pets.
  They're clean, well behaved, and always well dressed. In this podcast series
  we talk to zebra lovers and zebra experts to get to the bottom of this amazing
  striped animal.</p>
 </body>
</html>