ภาพรวม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับการอ้างอิงนี้อธิบายข้อกำหนดของฟีเจอร์การค้นหาและฟังก์ชันต่างๆ หมวดหมู่การอ้างอิงมีดังนี้

หมวดหมู่การอ้างอิง
ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์และเปิดใช้ฟีเจอร์ผลการค้นหาพิเศษให้กับหน้าเว็บ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มคุณสมบัติใด ให้ลองสำรวจแกลเลอรีการค้นหา
ฟีด RSS ใช้ฟีด RSS เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ ปัจจุบันมีฟีเจอร์เดียวที่ใช้ฟีด RSS นั่นคือพอดแคสต์
การรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนี ใช้ไฟล์ robots.txt และเมตาแท็ก robots เพื่อช่วยและจำกัดสิ่งที่ Google รวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนี
Indexing API ใช้ Indexing API เพื่อแจ้ง Google โดยตรงเมื่อมีการเพิ่มหรือนำหน้าประกาศรับสมัครงานออก