Thiết kế web đáp ứng

Thiết kế web đáp ứng là một cách thiết lập trong đó máy chủ luôn gửi cùng một mã HTML đến tất cả các thiết bị và CSS thì được dùng để thay đổi cách hiển thị trang trên thiết bị. Các thuật toán của Google có thể tự động phát hiện cách thiết lập này nếu tất cả các tác nhân người dùng Googlebot đều được phép thu thập dữ liệu từ trang và các tài sản của trang (CSS, JavaScript và hình ảnh).

Hình ảnh mô tả về cách hoạt động của thiết kế đáp ứng
Thiết kế đáp ứng phân phát cùng một mã đến tất cả các thiết bị. Mã này sẽ điều chỉnh theo kích thước màn hình.

TL;DR

 • Dùng thẻ meta name="viewport" để cho trình duyệt biết cách điều chỉnh nội dung.
 • Tham khảo trang Kiến thức cơ bản về web để xem thêm tài liệu.

Sử dụng meta name="viewport"

Để thông báo cho các trình duyệt rằng trang của bạn sẽ thích ứng với tất cả các thiết bị, hãy thêm thẻ meta vào phần đầu của tài liệu:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Thẻ cửa sổ xem meta sẽ hướng dẫn trình duyệt cách điều chỉnh kích thước và tỷ lệ của trang theo chiều rộng của thiết bị. Khi không có phần tử cửa sổ xem meta, thì theo mặc định, trình duyệt trên thiết bị di động sẽ hiển thị trang ở độ rộng màn hình máy tính (thường là khoảng 980px, mặc dù kích thước này khác nhau tùy theo thiết bị). Sau đó, trình duyệt trên thiết bị di động sẽ cố gắng làm cho nội dung đẹp hơn bằng cách tăng cỡ chữ và điều chỉnh tỷ lệ của nội dung cho vừa với màn hình hoặc chỉ hiển thị phần nội dung vừa với màn hình.

Đối với người dùng, điều này có nghĩa là cỡ chữ có thể hiển thị không nhất quán và người dùng có thể phải nhấn đúp hoặc chụm để thu phóng thì mới xem và tương tác được với nội dung. Đối với Google, chúng tôi có thể không đánh giá một trang là thân thiện với thiết bị di động vì trang đòi hỏi kiểu tương tác này trên thiết bị di động.

Bên trái là một trang không có thẻ cửa sổ xem meta xác định, do đó trình duyệt trên thiết bị di động hiển thị theo chiều rộng của màn hình máy tính và điều chỉnh tỷ lệ của trang cho vừa với màn hình – khiến nội dung khó đọc. Bên phải vẫn là trang đó nhưng khung nhìn được xác định để vừa với chiều rộng của thiết bị. Do đó, trình duyệt trên thiết bị di động không điều chỉnh tỷ lệ của trang và nội dung rất dễ đọc.

Đối với hình ảnh đáp ứng, hãy dùng phần tử <picture>.

Theo nguyên tắc chung, nếu trang web của bạn hoạt động tốt trên một trình duyệt mới ra mắt như Google Chrome hoặc Apple Mobile Safari, thì trang sẽ tương thích với các thuật toán của chúng tôi.

Tại sao lại là thiết kế đáp ứng

Bạn nên sử dụng thiết kế web đáp ứng vì thiết kế này:

 • Giúp người dùng chia sẻ và liên kết đến nội dung của bạn dễ dàng hơn chỉ bằng một URL.
 • Giúp thuật toán của Google gán các thuộc tính lập chỉ mục cho trang một cách chính xác thay vì phải báo hiệu rằng có các phiên bản tương ứng cho máy tính/thiết bị di động.
 • Giúp giảm thời gian thực hiện các thao tác kỹ thuật để duy trì nhiều trang cho cùng một nội dung.
 • Giảm khả năng xảy ra các lỗi phổ biến ảnh hưởng đến các trang web dành cho thiết bị di động.
 • Không yêu cầu người dùng phải chuyển hướng để xem trang ở chế độ tối ưu hóa cho thiết bị, giúp giảm thời gian tải. Ngoài ra, việc chuyển hướng dựa trên tác nhân người dùng còn dễ gặp lỗi và có thể làm giảm chất lượng trải nghiệm người dùng trên trang web của bạn (xem phần Các sai lầm khi phát hiện tác nhân người dùng để biết chi tiết).
 • Tiết kiệm tài nguyên khi Googlebot thu thập dữ liệu trang web của bạn. Đối với các trang sử dụng thiết kế web đáp ứng, một tác nhân người dùng Googlebot chỉ cần thu thập dữ liệu trang của bạn một lần, thay vì thu thập dữ liệu nhiều lần bằng các tác nhân người dùng Googlebot khác nhau để truy xuất tất cả các phiên bản nội dung. Điểm cải thiện này trong hiệu suất thu thập dữ liệu có thể gián tiếp giúp Google lập chỉ mục nhiều nội dung hơn trên trang web của bạn và liên tục cập nhật những nội dung đó.

Nếu bạn quan tâm đến thiết kế web đáp ứng, hãy bắt đầu bằng việc đọc bài đăng của chúng tôi trên blog Trung tâm Google Tìm kiếm và truy cập vào trang Kiến thức cơ bản về web.

JavaScript

Một phần trong quá trình xây dựng các trang web thân thiện với thiết bị di động mà bạn phải xem xét cẩn thận là việc sử dụng JavaScript để thay đổi cách hiển thị và hành vi của trang web trên các thiết bị khác nhau. Cách sử dụng JavaScript điển hình là quyết định xem quảng cáo hoặc biến thể độ phân giải hình ảnh nào sẽ hiển thị trong trang.

Phần này mô tả các phương thức khác nhau để sử dụng JavaScript và mối liên quan giữa các phương thức đó và khuyến nghị của Google về việc sử dụng thiết kế web đáp ứng.

Cấu hình phổ biến

Ba cách triển khai JavaScript phổ biến cho các trang web thân thiện với thiết bị di động là:

 • Thích ứng với JavaScript: Trong cấu hình này, tất cả các thiết bị được phân phát cùng một nội dung HTML, CSS và JavaScript. Khi JavaScript được thực thi trên thiết bị, phương thức hiển thị hoặc hành vi của trang web sẽ thay đổi. Nếu một trang web yêu cầu JavaScript, thì đây là cấu hình mà Google đề xuất sử dụng.
 • Phát hiện kết hợp: Trong cách triển khai này, trang web sử dụng cả JavaScript và chức năng phía máy chủ nhằm phát hiện các tính năng của thiết bị để phân phát nội dung khác nhau cho các thiết bị khác nhau.
 • JavaScript được phân phát động: Trong cấu hình này, tất cả các thiết bị được phân phát cùng một HTML, nhưng JavaScript được phân phát từ một URL phân phát động nhiều loại mã JavaScript tùy thuộc vào tác nhân người dùng của thiết bị.

Chúng ta hãy xem xét từng cấu hình này một cách chi tiết.

Thích ứng với JavaScript

Trong cấu hình này, một URL phân phát cùng một nội dung (HTML, CSS, JavaScript, hình ảnh) cho tất cả các thiết bị. Chỉ khi JavaScript được thực thi trên thiết bị thì phương thức hiển thị hoặc hành vi của trang web mới thay đổi. Phương thức này hoạt động theo cách tương tự như thiết kế web đáp ứng (sử dụng truy vấn phương tiện CSS).

Ví dụ: một trang phân phát cùng một HTML cho tất cả thiết bị, trong đó có phần tử <script> yêu cầu một URL bên ngoài phân phát JavaScript. Tất cả các thiết bị yêu cầu URL của JavaScript sẽ nhận được cùng một mã. Khi được thực thi, JavaScript sẽ phát hiện thiết bị và quyết định thay đổi một thành phần nào đó trên trang, chẳng hạn như sử dụng một hình ảnh hoặc mã bổ sung thân thiện với điện thoại thông minh thay vì hình ảnh hoặc mã bổ sung cho máy tính.

Cấu hình này liên quan rất chặt chẽ đến thiết kế web đáp ứng và các thuật toán của chúng tôi có thể tự động phát hiện cách thiết lập này. Hơn nữa, cấu hình này không yêu cầu tiêu đề HTTP "Vary" vì các URL và tài sản của trang không phân phát động nội dung. Do những ưu điểm này, nếu trang web của bạn yêu cầu sử dụng JavaScript, thì đây là cấu hình mà chúng tôi đề xuất sử dụng.

Phát hiện kết hợp

Phát hiện kết hợp là một cách thiết lập trong đó máy chủ hoạt động song song với JavaScript trên ứng dụng để phát hiện các tính năng của thiết bị và thay đổi nội dung đang được phân phát.

Ví dụ: một trang web có thể chọn thay đổi cách hiển thị nội dung dựa trên việc thiết bị là máy tính hay điện thoại thông minh. Trong trường hợp này, trang web có thể bao gồm JavaScript phát hiện kích thước màn hình. Thông tin này sau đó được gửi đến máy chủ để cập nhật hoặc thay đổi mã gửi đến thiết bị. Thông thường, JavaScript lưu trữ các tính năng của thiết bị đã phát hiện trong một cookie mà máy chủ sẽ đọc trong các lần truy cập tiếp theo từ cùng một thiết bị.

Vì máy chủ trả về HTML khác nhau cho các tác nhân người dùng khác nhau, nên phát hiện kết hợp được coi là một loại cấu hình phân phát động. Thông tin chi tiết được mô tả đầy đủ trong phần Phân phát động. Nhưng tóm lại, trang web phải bao gồm tiêu đề phản hồi HTTP "Vary: User-agent" khi nhận được yêu cầu về một URL phân phát nội dung HTML khác nhau cho các tác nhân người dùng khác nhau.

JavaScript được phân phát động

Trong cấu hình này, tất cả các thiết bị được phân phát cùng một HTML, trong đó có phần tử <script> để bao gồm một tệp JavaScript bên ngoài có thể có nội dung khác nhau tùy thuộc vào tác nhân người dùng đưa ra yêu cầu. Điều đó nghĩa là mã JavaScript được phân phát động.

Trong trường hợp này, tệp JavaScript nên được phân phát với tiêu đề HTTP "Vary: User-agent". Đây là một tín hiệu thông báo cho bộ nhớ đệm Internet và Googlebot rằng JavaScript có thể khác nhau đối với các tác nhân người dùng khác nhau và cũng là tín hiệu báo cho Googlebot thu thập dữ liệu tệp JavaScript này bằng các tác nhân người dùng Googlebot khác nhau.