SEO voor mobiel voor andere apparaten

Tablets

Wanneer wordt nagedacht over hoe een website kan worden geconfigureerd voor mobiele gebruikers, gaat dat meestal over bezoekers die tablets gebruiken. Hoewel we geen specifieke aanbevelingen hebben voor het bouwen van zoekmachinevriendelijke websites die geoptimaliseerd zijn voor tablets, hebben we wel enkele tips voor het bouwen van websites die geschikt zijn voor desktop-, smartphone- en tabletgebruikers.

Responsive webdesign

We raden over het algemeen het gebruik van responsive webdesign aan. Dit betekent dat uw website dezelfde HTML-code weergeeft voor alle apparaten en dat er verschillende CSS-stijlregels worden gebruikt om de interface van de site te optimaliseren op desktops, smartphones en tablets.

Als uw website responsive webdesign gebruikt, moet u de site testen op verschillende tablets om te controleren of de website correct wordt weergegeven, omdat er tablets zijn met verschillende formaten en schermresoluties, net zoals bij smartphones.

Apparaatspecifieke content

Een website kan verschillende pagina's (verschillende HTML, CSS, JavaScript, enzovoort) weergeven voor verschillende apparaten. Deze pagina's kunnen worden weergegeven op dezelfde URL (deze configuratie wordt dynamische weergave genoemd) of op afzonderlijke toegewezen URL's.

Als uw website beschikt over verschillende pagina's voor weergave op desktops en smartphones, maar geen pagina's specifiek voor tablets heeft, is het onze ervaring dat tabletgebruikers de desktopsite verwachten te zien in plaats van de smartphonepagina's van de site.

Als uw website beschikt over pagina's die zijn geoptimaliseerd voor tablets, kunt u aan de hand van deze richtlijnen uw site configureren:

  • Dynamische weergave: Hier worden dezelfde URL's gebruikt voor desktop-, smartphone- en tabletgebruikers door verschillende HTML (en CSS) te leveren afhankelijk van de user-agent. Zoals beschreven in onze aanbevelingen voor smartphone-websites, raden we met klem aan de Vary HTTP-header te gebruiken.
  • Afzonderlijke URL's voor tablets: In dit geval raden we u met klem aan om ervoor te zorgen dat Googlebot de tablet-URL's kan crawlen en een rel="canonical" met een verwijzing naar de bijbehorende equivalente desktop-URL in elke tablet-URL te gebruiken.

Featurephones

We raden aan indien mogelijk responsive webdesign te gebruiken voor sites die content weergeven aan smartphonegebruikers. Aangezien featurephones geen CSS-mediaquery's kunnen volgen, moeten webmasters die hun sites willen weergeven op featurephones, hun sites echter configureren om dynamische weergave of afzonderlijke URL's te gebruiken om de content op featurephones weer te geven.

We raden u ook aan de tag <link rel="alternate" media="handheld"> op te nemen (zoals hieronder beschreven) op elke pagina die featurephones moet ondersteunen.

In dit gedeelte wordt gedemonstreerd hoe deze configuraties kunnen worden geïmplementeerd.

Dynamische weergave

Als u uw server wilt configureren om voor featurephones geoptimaliseerde content op dynamische wijze weer te geven op de URL die ook wordt gebruikt voor andere apparaten, moet u dezelfde implementatie gebruiken als wanneer u content wilt weergeven op smartphones. De server moet de HTTP-reactieheader 'Vary: User-Agent' bevatten en u moet tevens rekening houden met de veelvoorkomende valkuilen bij het detecteren van user-agents. Daarnaast moet u de volgende tag opnemen op uw pagina:

<link rel="alternate" media="handheld" href="[current page URL]" />

Afzonderlijke URL's

Webmasters beschikken over drie ondersteunde configuraties wanneer ze content op verschillende URL's willen weergeven voor desktop-, smartphone- en featurephonegebruikers. Deze configuraties gebruiken de eerder beschreven annotaties voor het maken van sites die geoptimaliseerd zijn voor featurephones en smartphones.

Configuratie met toegewezen URL's

Bij deze configuratie is de instelling als volgt:

  • http://www.example.com/page-1 toont content aan gebruikers van desktopapparaten
  • http://m.example.com/page-1 toont content aan gebruikers van smartphones
  • http://phone.example.com/page-1 toont content aan gebruikers van featurephones

Bij deze configuratie raden we u aan de volgende annotaties toe te voegen zodat onze algoritmen de relatie begrijpen tussen de equivalente pagina's die zijn getarget op verschillende apparaten:

Voeg aan www.example.com/page-1 het volgende toe:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1" />
<link rel="alternate" media="handheld" href="http://phone.example.com/page-1" />

Voeg aan m.example.com/page-1 het volgende toe:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Voeg aan phone.example.com/page-1 het volgende toe:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Configuratie met URL's voor desktopapparaten en alle mobiele apparaten

Bij deze configuratie wordt een website op één URL weergegeven voor desktopapparaten en op een afzonderlijke URL voor alle mobiele apparaten (dat wil zeggen: smartphones en featurephones). Bijvoorbeeld:

  • http://www.example.com/page-1 toont content aan gebruikers van desktopapparaten
  • http://m.example.com/page-1 toont content aan gebruikers van smartphones en featurephones

In dit geval ziet de annotatie voor http://www.example.com/page-1 er als volgt uit:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1" />
<link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.example.com/page-1" />

Neem op de pagina m.example.com het volgende op:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Deze rel="canonical" moet worden opgenomen op alle pagina's, ongeacht of het pagina's voor featurephones of voor smartphones zijn.

De server moet de HTTP-header Vary: User-Agent opnemen in de reactie. Hiermee wordt een signaal naar internetcaches en Googlebot verzonden om aan te geven dat de reactie van de server per user-agent kan verschillen. Googlebot gebruikt deze signalen tijdens het crawlen.

Configuratie met afzonderlijke URL's voor featurephones

Bij deze configuratie wordt een website op één URL weergegeven voor desktopapparaten en smartphones met behulp van responsive webdesign of dynamische weergave en op een afzonderlijke URL voor featurephones. Bijvoorbeeld:

  • http://www.example.com/page-1 toont content aan gebruikers van desktopapparaten en smartphones
  • http://m.example.com/page-1 toont content aan gebruikers van featurephones

In dit geval ziet de annotatie voor http://www.example.com/page-1 er als volgt uit:

<link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.example.com/page-1" />

Voor http://m.example.com/page-1 deze er als volgt uit:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Omleidingen en de Vary HTTP-header

Houd er rekening mee dat als uw site mobiele bezoekers die op de desktopsite terechtkomen, automatisch omleidt naar de mobiele site of omgekeerd, uw server zodanig moet worden geconfigureerd dat de Vary HTTP-header wordt opgenomen.

Sitemaps

Onze aanbevelingen voor het gebruik van sitemaps voor featurephones en sitemaps voor alternatieve URL's voor smartphones blijven ongewijzigd.