อภิธานศัพท์อุปกรณ์เคลื่อนที่

ต่อไปนี้คืออภิธานศัพท์สั้นๆ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ฟีเจอร์โฟน
โทรศัพท์ที่มีเบราว์เซอร์ที่แสดงผลหน้าเว็บมาตรฐานไม่ได้ โดยจะต้องมีการมาร์กอัปหน้าแบบพิเศษเพื่อแสดงเนื้อหา เช่น เบราว์เซอร์ที่แสดงผลเฉพาะ cHTML (iMode), WML หรือ XHTML-MP
มือถือ (คำนาม)
"มือถือ" หรือ "อุปกรณ์เคลื่อนที่" หมายถึงสมาร์ทโฟน ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ Android, iPhone หรือ Windows Phone เป็นต้น เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เหล่านี้มีความสามารถคล้ายกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แต่มีพื้นที่การดูหรือที่เรียกว่าวิวพอร์ตลดลงอย่างมาก อุปกรณ์เหล่านี้จะเรียกใช้เบราว์เซอร์สมัยใหม่ที่แสดงผลตามข้อกำหนด HTML5 อย่างกว้างๆ ได้
ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (คำขยาย)
ออกแบบมาให้ดูในอุปกรณ์พกพา
เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (คำขยาย)
ใช้งานได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น เว็บไซต์ที่ไม่ทำให้โทรศัพท์ทำงานช้าลง ไม่เลื่อนในแนวนอนเมื่ออุปกรณ์อยู่ในแนวตั้ง ไม่ใช้ปลั๊กอินที่ใช้งานไม่ได้อย่างเช่น Flash) โดยออกแบบมาสำหรับรูปแบบของอุปกรณ์ดังกล่าวตลอดจนจอแสดงผลของอุปกรณ์
หลายอุปกรณ์
ออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายซึ่งมีรูปแบบของอุปกรณ์ต่างๆ กัน เช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เดสก์ท็อป และทีวี รวมถึงเบราว์เซอร์ประเภทต่างๆ
โทรศัพท์มัลติมีเดีย
โทรศัพท์ที่มีเบราว์เซอร์ซึ่งแสดงผลหน้าเว็บที่มีการเขียนโค้ดตรงตามมาตรฐาน XHTML ได้ และโดยทั่วไปรองรับมาร์กอัป HTML5, JavaScript/ECMAScript แต่อาจไม่รองรับ API ส่วนขยายบางรายการในมาตรฐาน HTML5 โดยทั่วไปจะหมายถึงเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ที่รองรับ 3G ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน
การออกแบบเว็บที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ (Responsive Web Design หรือ RWD)
วิธีการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้โค้ด HTML ชุดเดียวกันใน URL เดียวกันโดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เดสก์ท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่ เบราว์เซอร์ที่ไม่มีภาพ) แต่แสดงผลแตกต่างกันได้ (ซึ่งก็คือ “ตอบสนองตามอุปกรณ์”) ตามขนาดของหน้าจอ และ Google แนะนำให้ใช้ RWD ในการออกแบบเว็บไซต์
แท็บเล็ต
ตัวอย่างของแท็บเล็ตได้แก่ iPad, Nexus 7 และ Galaxy Tab เราถือว่าแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มของตนเอง ดังนั้นเมื่อพูดถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยทั่วไปแล้วจะไม่รวมแท็บเล็ตไว้ด้วยในคำจำกัดความนี้ แท็บเล็ตมักจะมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่า ซึ่งหมายความว่าหากไม่ได้เสนอเนื้อหาที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแท็บเล็ต คุณจะสันนิษฐานได้ว่าผู้ใช้คาดว่าจะเห็นเว็บไซต์ของคุณในลักษณะเดียวกับที่เห็นบนเบราว์เซอร์ในเดสก์ท็อป ไม่ใช่เบราว์เซอร์ในสมาร์ทโฟน
ไร้สาย
สร้างขึ้นเพื่อการแสดงผลผ่านเครือข่ายไร้สาย