Nhận sự hỗ trợ của Google Tìm kiếm cho trang web của bạn

Bạn có câu hỏi về Search Console, thứ hạng trong kết quả tìm kiếm, các vấn đề về bảo mật hoặc nội dung trên trang web của bạn? Hãy xem các tài nguyên hỗ trợ của chúng tôi.
Nếu trang web của bạn có kết quả chưa tốt trên Google Tìm kiếm, hãy đảm bảo trang web của bạn tuân thủ yêu cầu về kỹ thuật cũng như các chính sách của chúng tôi đối với nội dung rác.
Tìm hiểu cách sử dụng Search Console để theo dõi hiệu suất của bạn trên Google Tìm kiếm và xem liệu Google có thể lập chỉ mục trang web của bạn hay không.
Tìm hiểu xem quy trình tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO) là gì, cách cải thiện hiệu suất của bạn trong Google Tìm kiếm và nhiều nội dung khác.
Xem video chính thức của Google Tìm kiếm trên YouTube và tìm hiểu cách cải thiện mức độ hiện diện của trang web của bạn trên Google Tìm kiếm.

Câu hỏi của bạn có thể đã có sẵn câu trả lời. Hiện nay, Cộng đồng trợ giúp của Trung tâm Google Tìm kiếm đã có nhiều ngôn ngữ và bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến hoạt động thu thập dữ liệu, lập chỉ mục, xếp hạng, dữ liệu có cấu trúc, Search Console cùng các chủ đề khác.

Bạn đã xem các tài nguyên của Google và các bài đăng hiện có trong cộng đồng trợ giúp? Hãy đăng câu hỏi của bạn trong Cộng đồng trợ giúp của Trung tâm Google Tìm kiếm và nhận câu trả lời từ các Chuyên gia sản phẩm của chúng tôi và các chuyên gia khác có kinh nghiệm về web.

Bạn đang thắc mắc về tình trạng hoạt động của Google Tìm kiếm? Hãy sử dụng trang tổng quan về trạng thái của chúng tôi để kiểm tra trạng thái hiện tại của từng hệ thống của Google Tìm kiếm cũng như xem dữ liệu trong quá khứ.

Bạn có thắc mắc nào về Google Tìm kiếm hoặc SEO nói chung không? Có thể bạn nên tham khảo Giờ hỗ trợ của Google về SEO – được ghi lại hằng tháng và xuất bản trên kênh YouTube của chúng tôi.