การใช้รายงานใน Search Console

Search Console มีรายงานหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยคุณตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของตนเองใน Google Search ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน SEO หรือเชี่ยวชาญ SEO ขั้นสูงแล้วก็ตาม หากคุณเพิ่งเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ Search Console โปรดดูเริ่มต้นใช้งาน Search Console ด้วย

รายงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งเน้นของงาน โดยทั่วไปแล้วคุณจะแยกได้ระหว่างรายงานที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาเว็บมากที่สุดและรายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, นักการตลาดดิจิทัล และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์มากที่สุด แม้ว่ากลุ่มต่างๆ จะมีจุดที่คล้ายกันอยู่หลายอย่าง แต่การพยายามจัดหารายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มมากที่สุดก็ยังคงเป็นประโยชน์

รายงานที่มีประโยชน์สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, นักการตลาดดิจิทัล และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

รายการต่อไปนี้เป็นรายงาน Search Console ที่มีประโยชน์มากที่สุดเพื่อช่วยคุณจัดการแง่มุมต่างๆ ในการจัดทำดัชนี รวบรวมข้อมูล และแสดงเว็บไซต์ของ Google Search

  • ดูว่าเว็บไซต์มีการดำเนินการใดๆ โดยเจ้าหน้าที่ Google Search หรือไม่ หากเว็บไซต์มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ บางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์อาจจะไม่แสดงในผลการค้นหาของ Google รายงานการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จะแสดงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของเว็บไซต์และตำแหน่งสำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานั้น
  • ซ่อนหน้าเว็บจาก Google Search ชั่วคราว เครื่องมือนําออกเป็นวิธีนําเนื้อหาในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหาของ Google ได้อย่างรวดเร็ว คำขอที่ประสบความสำเร็จจะมีผลบังคับใช้ประมาณ 6 เดือน ให้คุณมีเวลาหาวิธีแก้ไขเพื่อแสดงเนื้อหาอีกครั้งหรือนำเนื้อหาออกอย่างถาวร
  • แจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ หากคุณย้ายเว็บไซต์จากโดเมนหรือโดเมนย่อยหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่ง เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่จะแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นและช่วยย้ายข้อมูลผลการค้นหาของ Google จากเว็บไซต์เดิมไปยังเว็บไซต์ใหม่
  • ตรวจสอบปัญหาในการใช้งานข้อมูลที่มีโครงสร้าง รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์จะแสดงผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ซึ่ง Google สามารถหรือไม่สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของคุณ คุณจะเห็นรายละเอียดข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงหน้าเว็บเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คำเตือนที่อาจจำกัดการแสดงผล รวมถึงข้อมูลวิธีแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ

รายงานที่มีประโยชน์สำหรับนักพัฒนาเว็บ

รายงานต่อไปนี้จะช่วยนักพัฒนาเว็บในการสร้างเว็บไซต์ที่ดี เอื้อต่อการค้นหา และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ Google Search

  • ทำความเข้าใจปัญหาการจัดทำดัชนี Search ทั้งเว็บไซต์ รายงานการครอบคลุมของดัชนีจะแสดงว่าหน้าใดมีข้อผิดพลาด คำเตือน หรือไม่รวมอยู่ใน Search นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจำนวนการแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์รวบรวมได้ผ่าน Google Search ซึ่งช่วยให้ทราบว่าปัญหาต่างๆ อาจส่งผลต่อการเข้าชมจากการค้นหาทั่วไปอย่างไร
  • แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการจัดทำดัชนี Search ระดับหน้าเว็บ เครื่องมือตรวจสอบ URL จะแสดงสถานะดัชนีปัจจุบันของหน้าเว็บไซต์ พร้อมตัวเลือกให้ทดสอบ URL ที่ใช้งานอยู่ และขอให้ Google รวบรวมข้อมูลหน้าใดหน้าหนึ่ง รวมถึงดูรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรที่โหลดและข้อมูลอื่นๆ ของหน้าเว็บดังกล่าว
  • ค้นหาและแก้ไขภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยจะแสดงคำเตือนเมื่อ Google พบว่าเว็บไซต์อาจโดนแฮ็กหรือมีการใช้งานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าชมหรืออุปกรณ์
  • ตรวจสอบว่าเว็บไซต์มอบประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ดีแก่ผู้ใช้ รายงาน Core Web Vitals จะแสดงประสิทธิภาพของหน้าเว็บตามข้อมูลการใช้งานจริง หรือที่บางครั้งเรียกว่าข้อมูลภาคสนาม

ดูรายการเครื่องมือและรายงานทั้งหมดของ Search Console