Xác thực nội dung AMP cho Google Tìm kiếm

Sau khi bạn đã tạo nội dung AMP, thì sau đây là một số cách để xác thực nội dung AMP của bạn cho Google Tìm kiếm:

Sửa các lỗi phổ biến với AMP

Nếu trang AMP của bạn không xuất hiện trong Google Tìm kiếm, hãy thử các bước sau:

 1. Giúp Google dễ dàng tìm thấy trang của bạn bằng cách liên kết các trang của bạn.
  • Bạn đã thêm rel="amphtml" vào trang chính tắc chưa?
  • Bạn đã thêm rel="amphtml" vào các trang không phải AMP khác (ví dụ: trang trên thiết bị di động) chưa?
  • Bạn đã thêm rel="canonical" vào trang AMP chưa?
 2. Thực hiện theo nguyên tắc của Google Tìm kiếm cho các trang AMP.
 3. Cho phép Googlebot truy cập nội dung AMP của bạn:
  • Chỉnh sửa robots.txt của trang web của bạn để cho phép Googlebot thu thập dữ liệu trang chính tắc, trang AMP và các liên kết trong dữ liệu có cấu trúc (nếu có).
  • Xóa tất cả các thẻ meta robots và các tiêu đề HTTP X-Robots-Tag khỏi nội dung chính tắc và AMP của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thông số kỹ thuật về thẻ meta robots và tiêu đề HTTP X-Robots-Tag
 4. Đảm bảo rằng dữ liệu có cấu trúc của bạn tuân theo các nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc cho trang và loại tính năng của bạn. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về dữ liệu có cấu trúc đối với trang AMP, hãy xem phần Giới thiệu về AMP trên Google Tìm kiếm.

Nếu trang AMP của bạn vẫn không xuất hiện trong Google Tìm kiếm sau khi hoàn thành các bước trên, thì sau đây là một số lý do bổ sung:

 • Một số tính năng trong Google Tìm kiếm có thể không hoạt động ở quốc gia của bạn.
 • Có thể Google chưa lập chỉ mục trang web của bạn. Để biết thêm thông tin về việc thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp cho quản trị viên web.

Tài nguyên

Để khắc phục các lỗi xác thực và lỗi với bộ nhớ đệm, hãy xem các tài nguyên ampproject.org sau:

Gửi phản hồi về...