ทำตามหลักเกณฑ์ของเรา

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้มีสิทธิ์รวมอยู่ในฟีเจอร์พอดแคสต์ใน Google Podcasts

  • แสดงฟีด RSS ที่ถูกต้องซึ่งอธิบายพอดแคสต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของ RSS 2.0 และข้อกำหนดเกี่ยวกับฟีดของเรา
  • ตรวจสอบว่าฟีดมีตอนอย่างน้อย 1 ตอนที่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับตอน
  • ตรวจสอบว่าพอดแคสต์มีหน้าแรกเฉพาะที่เป็นไปตามข้อกำหนดของเรา โดยหน้าแรกดังกล่าวต้องมี <link> ที่ชี้ไปยังฟีด RSS ของคุณ
  • ตรวจสอบว่า Googlebot เข้าถึงหน้าแรกและฟีด RSS ได้ หน้าแรกและฟีด RSS ต้องเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และต้องไม่มี robots.txt หรือเมตาแท็ก robots noindex ที่ทำให้รวบรวมข้อมูลไม่ได้ นอกจากนี้เรายังแนะนำว่าควรให้ Googlebot เข้าถึงและรวบรวมข้อมูลไฟล์เสียงในฟีด RSS ได้ด้วย แม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตาม
  • ตรวจสอบว่าหน้าแรกของพอดแคสต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ดูแลเว็บ