Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami

Aby korzystać z tej funkcji Podcastsów Google, musisz spełnić te wymagania:

  • Musisz udostępnić prawidłowy kanał RSS z opisem podcastu zgodnym ze specyfikacją RSS w wersji 2.0 i naszymi wymaganiami dotyczącymi kanałów.
  • Upewnij się, że kanał zawiera co najmniej jeden odcinek zgodny z wymaganiami dotyczącymi odcinków.
  • Upewnij się, że podcast ma własną stronę główną zgodną z naszymi wymaganiami. Strona główna musi zawierać atrybut <link> wskazujący Twój kanał RSS.
  • Upewnij się, że Googlebot ma dostęp do strony głównej, kanału RSS i wszelkich plików audio. Strona główna, kanał RSS ani pliki audio nie mogą wymagać logowania ani być wyłączone z indeksowania przy użyciu pliku robots.txt lub metatagu robots noindex.
  • Upewnij się, że strona główna podcastu jest zgodna ze wskazówkami dla webmasterów.

Wyślij opinię na temat...