Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami

Aby korzystać z tej funkcji Podcastsów Google, musisz spełnić te wymagania:

  • Musisz udostępnić prawidłowy kanał RSS z opisem podcastu zgodnym ze specyfikacją RSS w wersji 2.0 i naszymi wymaganiami dotyczącymi kanałów.
  • Upewnij się, że kanał zawiera co najmniej jeden odcinek zgodny z wymaganiami dotyczącymi odcinków.
  • Upewnij się, że podcast ma własną stronę główną zgodną z naszymi wymaganiami. Strona główna musi zawierać atrybut <link> wskazujący Twój kanał RSS.
  • Upewnij się, że Googlebot ma dostęp do strony głównej i kanału RSS. Strona główna i kanał RSS nie mogą wymagać logowania ani być wyłączone z indeksowania przy użyciu pliku robots.txt lub metatagu robots noindex. Zalecamy również, by umożliwić Googlebotowi dostęp do plików audio w kanale RSS oraz ich indeksowanie, ale nie jest to wymagane.
  • Upewnij się, że strona główna podcastu jest zgodna ze wskazówkami dla webmasterów.