Giới thiệu về lập chỉ mục

Google lập chỉ mục nội dung của bạn theo các thuật toán hệ thống có xem xét nhu cầu của người dùng và kết quả kiểm tra chất lượng. Bạn có thể tác động đến quá trình lập chỉ mục của Google thông qua phương thức bạn quản lý việc tìm nội dung của mình, dựa trên URL của trang. Nếu không có URL trang của bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ không thể thu thập dữ liệu, lập chỉ mục và hiển thị thông tin của bạn trong Tìm kiếm. Tài liệu này trình bày cách đưa nội dung của bạn vào chỉ mục của Google thông qua việc giúp bạn quyết định cách quản lý việc Google khám phá nội dung của bạn, là bước đầu tiên trong quy trình lập chỉ mục.

Các cách để quản lý việc Google khám phá các tài nguyên của bạn

Bạn có thể chọn một số cách để giúp Google tìm thấy tài nguyên và dữ liệu của mình, từ hoàn toàn thụ động đến chủ động. Phần này mô tả các lựa chọn chung mà bạn có thể muốn thực hiện để cung cấp siêu dữ liệu về tài nguyên—sơ đồ trang web và liên kết tài nguyên—nhằm đưa nội dung của bạn vào kết quả Tìm kiếm.

A. Theo phương pháp thụ động

Nếu bạn tạo một trang web mà không cung cấp sơ đồ trang web, thì hệ thống của chúng tôi sẽ cố gắng tìm và lập chỉ mục nội dung trên trang web của bạn trừ khi bạn chặn nội dung của mình khỏi các trình thu thập dữ liệu. Trong quy trình thông thường, các hệ thống của Google sẽ thu thập dữ liệu về mối quan hệ giữa các trang của bạn và các trang web khác liên kết đến nội dung của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hướng dẫn giới thiệu.

Ưu điểm: Bạn không cần phải làm gì ngoài việc tạo nội dung. Phươn thức này sẽ phù hợp khi bạn có một trang web đơn giản và không cần nội dung phải nhanh chóng hiển thị trong kết quả Tìm kiếm. Nhược điểm: Nếu bạn chỉ sử dụng các liên kết tự nhiên làm phương thức khám phá duy nhất, thì các hệ thống của chúng tôi có thể không thể tìm thấy tất cả nội dung trên trang web của bạn, đặc biệt nếu nội dung còn mới hoặc ít được liên kết. Điều này có thể gây ra vấn đề cho nội dung mới mà bạn muốn xuất hiện trong Tìm kiếm, chẳng hạn như nội dung bạn đã đánh dấu riêng để hiển thị trong kết quả nhiều định dạng.

B. Chủ động quản lý URL của bạn

Bằng cách cung cấp cho hệ thống của chúng tôi danh sách URL trực tiếp đến nội dung của bạn, còn gọi là sơ đồ trang web, chúng tôi không còn phải dựa vào mỗi mối quan hệ giữa trang của bạn và các trang giới thiệu khác trên web để tìm các trang của bạn. Điều này sẽ giúp hệ thống của chúng tôi khám phá nội dung của bạn nhanh hơn. Thông thường, bạn lưu trữ sơ đồ trang web trên miền của bạn ở một nơi mà Googlebot có thể truy cập.

Ngoài ra, nếu bạn có nhiều URL chứa nội dung giống nhau về cơ bản—chẳng hạn như trang AMP, trang HTML và một phần trong ứng dụng dành cho thiết bị di động—thì bạn nên chỉ ra mối quan hệ giữa các tài nguyên đó. Việc xác định mối quan hệ giữa các tài nguyên của bạn cho phép hệ thống của chúng tôi phân phát nội dung phù hợp, chẳng hạn như liên kết đến ứng dụng hoặc đến các trang AMP của bạn. Để làm điều này, bạn nên xác định các trang chính tắc cho trang web của mình và thiết lập mối quan hệ liên kết giữa các trang đó và nội dung thay thế trong ứng dụng hoặc trên web. Khi đã xác định được mối quan hệ giữa các tài nguyên khác nhau của bạn, chúng tôi sẽ có thể xác định loại nội dung nên hiển thị cho người dùng trong kết quả Tìm kiếm, chẳng hạn như hiển thị liên kết đến ứng dụng của bạn cho những người dùng tìm kiếm từ điện thoại và đã cài đặt ứng dụng của bạn.

Ưu điểm: Nâng cao hiệu suất của kết quả nhiều định dạng của bạn trong Tìm kiếm. Tăng tốc quá trình nhập nội dung mới và ít được liên kết vào hệ thống. Phương pháp này loại bỏ một trở ngại có thể ngăn Google nhanh chóng phân phát nội dung của bạn dưới nhiều hình thức.

Nhược điểm: Bạn phải thực hiện thêm một bước là cung cấp siêu dữ liệu tài nguyên, gồm sơ đồ trang web và mối quan hệ bạn chỉ định giữa các trang web, ứng dụng và trang AMP của bạn.

C. Gửi URL mới và cập nhật tới Google

Mặc dù bạn chỉ có thể lưu trữ sơ đồ trang web của mình trên trang web để chờ hệ thống của chúng tôi khám phá, bạn cũng có thể cung cấp thông báo về các URL mới hoặc các URL hiện có mà nội dung đã thay đổi.

Đối với các URL mới, việc gửi sơ đồ trang web của bạn giúp chúng tôi tìm thấy các URL đó nhanh hơn. Đối với nội dung thay đổi trên các URL hiện có, bạn có thể cung cấp sơ đồ trang web XML với dấu thời gian sửa đổi để thông báo cho chúng tôi về nội dung đã thay đổi và sẵn sàng để lập chỉ mục lại.

Khi hệ thống của chúng tôi nhận được danh sách URL, chúng tôi sẽ xác định thời điểm thu thập dữ liệu nội dung. Đối với nội dung mà chúng tôi thu thập dữ liệu, chúng tôi sẽ xác định sự tồn tại của tài nguyên trên máy chủ của bạn—một quy trình gọi là xác minh—và sau đó xử lý nội dung đó để lập chỉ mục.

Ưu điểm: Việc gửi URL tới Google sẽ giúp đưa nội dung cập nhật trên miền của bạn vào kết quả Tìm kiếm một cách nhanh chóng.

Nhược điểm: Không nhiều. Khi bạn đã tạo xong sơ đồ trang web, việc gửi sơ đồ đó cho Google là một quy trình rất đơn giản và nhiều hệ thống quản lý nội dung cung cấp tính năng cập nhật sơ đồ trang web theo chương trình.

Tìm hiểu thêm về sơ đồ trang web và lý do bạn có thể cần một sơ đồ như vậy cho trang web của mình trong Trung tâm trợ giúp của Search Console.

D. Đưa ứng dụng của bạn vào chỉ mục

Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, trước đây là Lập chỉ mục ứng dụng Google, sẽ đưa ứng dụng của bạn vào Google Tìm kiếm. Nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn khi họ tìm kiếm nội dung liên quan, ứng dụng của bạn sẽ chạy trực tiếp từ kết quả Tìm kiếm. Nếu người dùng chưa có ứng dụng của bạn, họ sẽ thấy thẻ cài đặt trong kết quả Tìm kiếm khi họ tìm kiếm các ứng dụng. API lập chỉ mục ứng dụng thúc đẩy cả hai loại truy vấn ứng dụng trong Tìm kiếm và cũng cung cấp tính năng tự động hoàn thành truy vấn. Hãy tìm hiểu thêm về Lập chỉ mục ứng dụng Firebase.

Ưu điểm: Việc sử dụng Lập chỉ mục ứng dụng cho ứng dụng của bạn có thể giúp toàn bộ nội dung, ứng dụng và trang web của bạn có thứ hạng cao hơn.

Nhược điểm: Bạn phải quản lý nội dung bổ sung cho ứng dụng và trang web của mình. Tuy nhiên, việc này sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn sử dụng Android Studio làm môi trường phát triển. Android Studio sẽ giúp việc quản lý tài nguyên trở nên đơn giản hơn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Android Studio cho Lập chỉ mục ứng dụng.

Gửi phản hồi về...