Debugowanie problemów z renderowaniem

Jeśli podejrzewasz, że Twoje treści nie są przetwarzane lub renderowane w wyszukiwarce Google poprawnie, zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi debugowania i skorzystaj z jednej z poniższych metod, by przeprowadzić testy i rozwiązać problem:

 1. Użyj narzędzia Pobierz i zrenderuj jako Google w Search Console, by sprawdzić sposób indeksowania i renderowania adresu URL w Twojej witrynie. Możesz „pobrać i zrenderować” konkretny URL, sprawdzić nagłówki odpowiedzi HTTP i wyświetlić podgląd strony tak, jak widzi ją wyszukiwarka Google.
 2. Rejestruj błędy, by kontrolować błędy wykonywania JavaScriptu. Oto przykładowy fragment kodu, który pokazuje, jak zapisywać błędy JavaScriptu zarejestrowane w globalnym module onerror.
window.addEventListener('error', function(e) {
  var errorText = [
    e.message,
    'URL: ' + e.filename,
    'Line: ' + e.lineno + ', Column: ' + e.colno,
    'Stack: ' + (e.error && e.error.stack || '(no stack trace)')
  ].join('\n');

  // Example: log errors as visual output into the host page.
  // Note: you probably don’t want to show such errors to users, or
  //    have the errors get indexed by Googlebot; however, it may
  //    be a useful feature while actively debugging the page.
  var DOM_ID = 'rendering-debug-pre';
  if (!document.getElementById(DOM_ID)) {
    var log = document.createElement('pre');
    log.id = DOM_ID;
    log.style.whiteSpace = 'pre-wrap';
    log.textContent = errorText;
    if (!document.body) document.body = document.createElement('body');
    document.body.insertBefore(log, document.body.firstChild);
  } else {
    document.getElementById(DOM_ID).textContent += '\n\n' + errorText;
  }

  // Example: log the error to remote service.
  // Note: you can log errors to a remote service, to understand
  //    and monitor the types of errors encountered by regular users,
  //    Googlebot, and other crawlers.
  var client = new XMLHttpRequest();
  client.open('POST', 'https://example.com/logError');
  client.setRequestHeader('Content-Type', 'text/plain;charset=UTF-8');
  client.send(errorText);

});

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odwiedź Forum pomocy dla webmasterów.

Wyślij opinię na temat...