Tworzenie treści przydatnych, rzetelnych i ukierunkowanych na użytkowników

Automatyczne systemy rankingowe Google zostały zaprojektowane tak, aby wyświetlać przydatne, wiarygodne informacje tworzone z myślą o użytkownikach, a nie tworzone w celu uzyskania wyższej pozycji witryny w rankingach wyszukiwarek i wśród najpopularniejszych wyników wyszukiwania. Zaprojektowaliśmy tę stronę, aby ułatwić twórcom ocenę, czy tworzą takie treści.

Samodzielna ocena swoich treści

Ocena własnych treści pod kątem tych pytań pomoże Ci określić, czy tworzone przez Ciebie treści są pomocne i wiarygodne. O obiektywną ocenę warto też poprosić zaufaną osobę niezwiązaną z witryną.

Zastanów się również nad przeprowadzeniem audytu dotyczącego ewentualnych gorszych statystyk. W przypadku których stron i rodzajów wyszukiwań były one najbardziej widoczne? Przyjrzyj się tym stronom uważnie, aby zrozumieć, jak są oceniane w odniesieniu do pytań podanych poniżej.

Pytania dotyczące treści i jakości

 • Czy treść zawiera oryginalne informacje, raporty, badania lub analizy?
 • Czy treść zawiera istotny, pełny lub wszechstronny opis tematu?
 • Czy treść zawiera wnikliwą analizę lub interesujące informacje, które nie są oczywiste?
 • Jeśli treść czerpie z innych źródeł, czy nie jest po prostu ich skopiowaną lub przeredagowaną wersją? Czy stanowi dodatkową wartość i jest oryginalna?
 • Czy główny nagłówek lub tytuł strony zawiera opisowe, pomocne podsumowanie treści?
 • Czy nagłówek lub tytuł strony nie są przekoloryzowane albo zbyt szokujące?
 • Czy jest to strona, którą chce się dodać do zakładek, udostępnić znajomym lub polecić?
 • Czy ta treść mogłaby zostać wydrukowana lub zacytowana w czasopiśmie, encyklopedii lub książce?
 • Czy treść wnosi coś szczególnego w porównaniu z innymi stronami w wynikach wyszukiwania?
 • Czy treść zawiera błędy ortograficzne lub stylistyczne?
 • Czy treść została dobrze zredagowana czy raczej wygląda niechlujnie lub jak przygotowana naprędce?
 • Czy treść jest produkowana masowo przez dużą liczbę autorów lub zleceniobiorców? Czy jest ona rozpowszechniona w dużej sieci witryn, przez co poszczególnym stronom lub witrynom nie poświęca się dość uwagi?

Pytania dotyczące wiarygodności

 • Czy zawarte w treści informacje są przedstawione w sposób wiarygodny – czyli z uwzględnieniem źródeł, dowodów posiadanej wiedzy, informacji o autorze treści lub o witrynie, w której jest publikowana, np. w postaci linków do strony o autorze lub strony z informacjami o danej witrynie?
 • Czy użytkownik, który wyszukuje informacje w witrynie z tymi treściami, może odnieść wrażenie, że są one godne zaufania lub że witryna jest uznawana za wiarygodne źródło informacji z danej dziedziny?
 • Czy te treści zostały napisane lub sprawdzone przez eksperta lub entuzjastę, który dobrze zna dany temat?
 • Czy w treści znajdują się błędy merytoryczne, które można łatwo zweryfikować?

Zapewnianie wysokiej jakości stron

Podstawowe systemy rankingowe Google nagradzają treści, które świadczą o dobrej jakości strony. Właściciele witryn chcący odnieść sukces z naszymi systemami nie powinni skupiać się tylko na 1-2 aspektach związanych z jakością strony. Jakość strony musi być wysoka w wielu aspektach. Więcej wskazówek znajdziesz na stronie Informacje o jakości strony w wynikach wyszukiwania Google.

Liczą się treści dla użytkowników

Treści dla użytkowników to treści, które zostały utworzone głównie z myślą o użytkownikach i nie mają na celu manipulowania rankingiem w wyszukiwarce. Jak możesz ocenić, czy tworzysz treści nastawione na odbiorców? Jeśli na poniższe pytania odpowiesz twierdząco, prawdopodobnie tworzysz treści, mając na uwadze przede wszystkim ich przydatność dla użytkowników:

 • Czy Twoja firma lub witryna ma dotychczasowych lub potencjalnych odbiorców, którzy uznaliby treść za przydatną, gdyby znaleźli ją bezpośrednio?
 • Czy Twoje treści jasno pokazują fachową i dogłębną wiedzę (np. wynikającą z używania produktu lub usługi albo zwiedzania miejsca)?
 • Czy Twoja witryna ma główny przedmiot zainteresowania lub zakres tematyczny?
 • Czy po przeczytaniu Twoich treści ktoś stwierdzi, że zdobył wystarczającą wiedzę na dany temat, aby mógł osiągnąć swój cel?
 • Czy ktoś, kto przeczyta Twoje treści, będzie miał poczucie, że warto było poświęcić na to czas?

Unikanie tworzenia treści pod kątem skuteczności w wyszukiwarkach

Jeśli chcesz, aby witryna pojawiała się na czołowych pozycjach w wyszukiwarce Google, skup się na tworzeniu treści, które będą przydatne dla użytkowników. Nie twórz treści tylko po to, aby poprawić pozycję witryny w rankingu wyszukiwarki. Odpowiedź „Tak” na niektóre lub wszystkie pytania to ostrzeżenie, że musisz ponownie ocenić sposób, w jaki tworzysz treści:

 • Czy treść służy głównie do przyciągania wizyt z wyszukiwarek?
 • Czy tworzysz dużo treści na wiele różnych tematów i masz nadzieję, że niektóre z nich będą dobrze widoczne w wynikach wyszukiwania?
 • Czy korzystasz z rozbudowanej automatyzacji do tworzenia treści na wiele tematów?
 • Czy podsumowujesz głównie to, co inni mają do powiedzenia, i nie wnosisz większej wartości?
 • Czy piszesz o czymś tylko dlatego, że jest to popularne, a nie dlatego, że mogłoby to zainteresować Twoich dotychczasowych odbiorców?
 • Czy po zapoznaniu się z Twoimi treściami czytelnicy muszą ponownie wyszukiwać informacje, aby dowiedzieć się więcej z innych źródeł?
 • Czy starasz się, aby Twoje treści miały określoną długość, bo obiło Ci się o uszy, że Google preferuje jakąś konkretną liczbę słów? (Nie mamy takich wymagań).
 • Piszesz o czymś niszowym, mimo że nie masz na dany temat żadnej specjalistycznej wiedzy, ale spodziewasz się wygenerowania ruchu z wyszukiwarki?
 • Czy sugerujesz, że Twoje treści odpowiadają na pytania, na które nie ma odpowiedzi? Na przykład, że znasz datę premiery produktu, filmu lub programu telewizyjnego, która nie została potwierdzona?
 • Czy zmieniasz daty stron, aby wyglądały na aktualne, chociaż treść stron nie uległa istotnej zmianie?
 • Czy dodajesz dużo nowych treści lub usuwasz dużo starszych treści głównie dlatego, że Twoim zdaniem poprawi to ogólną pozycję witryny w wynikach wyszukiwania, bo będzie ona wyglądać „świeżo”? (Nie, nie będzie).

Co z SEO? Czy te metody nie traktują priorytetowo wyszukiwarek?

Możesz wykonać pewne czynności, które mają ułatwić wyszukiwarkom wykrycie i interpretację Twoich treści. Zbiorczo nazywamy to „optymalizacją witryn pod kątem wyszukiwarek” lub SEO. Przewodnik Google dotyczący SEO zawiera sprawdzone metody, które warto wziąć pod uwagę. SEO może pomóc w przypadku treści dla użytkowników, a nie dla wyszukiwarek.

Poznaj E-E-A-T i wskazówki dla testerów jakości

Automatyczne systemy Google zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uwzględniały wiele różnych czynników w rankingu wartościowych treści. Po zidentyfikowaniu odpowiednich treści nasze systemy traktują priorytetowo te, które wydają się najbardziej przydatne. Wyposażyliśmy nasze systemy w mechanizmy identyfikacji czynników, które mogą pomóc w określeniu, która treść spełnia wymagania poszczególnych aspektów E-E-A-T (ang. experience, expertise, authoritativeness, trustworthiness – doświadczenie, wiedza, wiarygodność, zaufanie).

Najważniejsze jest zaufanie. Pozostałe aspekty pomagają budować zaufanie, ale treść nie musi wykazywać zgodności z każdym z nich. Niektóre treści mogą być przydatne ze względu na prezentowane w nich informacje oparte na doświadczeniu, a inne ze względu na fachową wiedzę.

E-E-A-T nie jest konkretnym czynnikiem rankingowym, ale warto używać zestawu czynników umożliwiających identyfikację treści zgodnych z E-E-A-T. Na przykład nasze systemy przypisują jeszcze większą wagę treściom, które są zgodne z zasadami E-E-A-T i dotyczą tematów, które mogą znacząco wpłynąć na zdrowie, stabilność finansową lub bezpieczeństwo ludzi albo na dobrobyt i dobre nastroje społeczeństwa. Nazywamy je tematami „Twoje pieniądze lub życie” (ang. „Your Money or Your Life” – YMYL).

Testerzy jakości wyszukiwarki to osoby, które przekazują nam swoje spostrzeżenia na temat tego, czy nasze algorytmy zwracają dobre wyniki. W ten sposób możemy potwierdzić skuteczność wprowadzanych przez nas zmian. Testerzy są w szczególności szkoleni, aby oceniać, czy treść jest zgodna z E-E-A-T. Kryteria, których używają do tego celu, znajdziesz w naszych wytycznych dla testerów jakości wyszukiwarki.

Dzięki tym wytycznym możesz samodzielnie ocenić, jak radzą sobie Twoje treści z perspektywy E-E-A-T, a także jakie usprawnienia warto rozważyć i jak dostosować je do różnych sygnałów, których używają nasze automatyczne systemy, aby określać pozycje stron w rankingu.

Zadawanie pytań „Kto, jak i dlaczego” w odniesieniu do Twoich treści

Rozważ ocenę treści pod kątem „Kto, jak i dlaczego” – to dobry sposób na dostosowanie treści do standardów preferowanych w wyszukiwarce.

Kto (utworzył treści)

Użytkownikom pomaga intuicyjnie rozumieć zgodność treści z aspektami E-E-A-T wyraźna informacja o tym, kto utworzył te materiały. Rozważmy pytanie „Kto”. Podczas tworzenia treści zadaj sobie te pytania:

 • Czy użytkownicy mogą dowiedzieć się z samych treści, kto je utworzył?
 • Czy strony zawierają informację o autorze?
 • Czy informacje o autorach odsyłają do dodatkowych informacji o nich oraz o obszarach zainteresowań, o których oni piszą?

Jeśli wyraźnie wskazujesz, kto utworzył dany materiał, prawdopodobnie witryna spełnia wymagania E-E-A-T i może odnieść sukces. Zdecydowanie zalecamy dodawanie dokładnych informacji o autorach, takich jak wzmianki o treściach, w których czytelnicy mogą się spodziewać tych informacji.

Jak (treści zostały utworzone)

Warto ułatwić czytelnikom zrozumienie, w jaki sposób dany materiał został utworzony: zadaj sobie pytanie „Jak”.

Na przykład opinie o produktach mogą zdobyć zaufanie czytelników, gdy dokładnie informujesz, ile produktów zostało przetestowanych, jakie były wyniki testów, jak i gdzie przeprowadzono testy, a wszystkie te informacje o wykonanej pracy są poparte dowodami w postaci zdjęć. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie pomocy Twórz wysokiej jakości opinie o produktach.

Wiele typów treści może mieć komponent „Jak”. Mogą to być treści generowane automatycznie, generowane przez AI oraz wspomagane przez AI. Udostępnienie szczegółowych informacji o tych procesach może pomóc czytelnikom i gościom zrozumieć unikatowej i przydatnej roli automatyzacji.

Jeśli do generowania treści na dużą skalę używasz automatyzacji, odpowiedz sobie na te pytania:

 • Czy korzystanie z automatyzacji (w tym generowania treści przez AI) jest przejrzyste dla użytkowników dzięki informacjom, które to ujawniają, lub w inny sposób?
 • Czy informujesz, w jakich okolicznościach do generowania treści używano automatyzacji lub AI?
 • Czy wyjaśniasz, dlaczego automatyzacja lub AI zostały uznane za przydatne w tworzeniu treści?

Informacje o udziale automatyzacji lub AI zawsze warto podawać w przypadku treści, co do których użytkownicy mogą się zastanawiać: „Jak to zostało utworzone?”. Dodawaj je w sytuacjach, gdy użytkownicy powinni się ich spodziewać. Więcej informacji znajdziesz w poście na blogu i w najczęstszych pytaniach na temat tego, jak wyszukiwarka Google wyświetla treści generowane przez AI.

Dlaczego (treści zostały utworzone)

„Dlaczego” to prawdopodobnie najistotniejsze pytanie, które możesz zadać na temat swoich treści. Z jakiego najważniejszego powodu treści zostały utworzone?

Odpowiedzią powinno być to, że przede wszystkim tworzysz treści, aby były przydatne dla użytkowników, którzy odwiedzają Twoją witrynę bezpośrednio. Jeśli masz takie podejście, zapewniasz zgodność ze standardami E-E-A-T i naszymi podstawowymi systemami rankingowymi.

Jeśli odpowiedzią na pytanie „dlaczego” jest tworzenie treści przede wszystkim, aby przyciągnąć użytkowników z wyszukiwarek, nie jest to zgodne z tym, co preferują nasze systemy. Jeśli korzystasz z automatyzacji, w tym z generowania treści za pomocą AI, przede wszystkim w celu manipulowania rankingami wyszukiwania, jest to naruszanie naszych zasad dotyczących spamu.