วิดีโอ

ตัวอย่างผลการค้นหาวิดีโอที่เป็นสื่อสมบูรณ์และวิดีโอในการค้นหารูปภาพ

มาร์กอัปเนื้อหาวิดีโอด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อทำให้ Google Search เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นพบและดูวิดีโอ คุณอาจระบุรายละเอียด เช่น คำอธิบาย, URL ภาพขนาดย่อ, วันที่อัปโหลด และระยะเวลา Google อาจใช้มาร์กอัปของคุณเพื่อขับเคลื่อนภาพหมุน (เช่น ภาพหมุนเรื่องเด่นที่มีหน้า AMP) มาร์กอัปวิดีโอทำให้มีป้ายติดที่รูปภาพในผลการค้นหารูปภาพในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้คลิกเนื้อหาของคุณมากขึ้น

มาร์กอัปหน้าแกลเลอรีวิดีโอ (หน้าที่มีรายการวิดีโอ) โดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ItemList แกลเลอรีวิดีโออาจแสดงเป็นภาพหมุนของโฮสต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเฉพาะโฮสต์ได้ที่ภาพหมุน

คุณไม่จำเป็นต้องทำมาร์กอัปวิดีโอก็ได้ แต่แนะนำให้ทำเพราะเป็นการช่วย Google รวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีวิดีโอของคุณ

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างข้อมูลที่มีโครงสร้างของวิดีโอสำหรับหน้า AMP ซึ่งใช้ JSON-LD

นี่คือตัวอย่างมาร์กอัปวิดีโอมาตรฐานซึ่งใช้ JSON-LD

นี่คือตัวอย่างวิดีโอซึ่งมีคลิปต่างๆ ที่ใช้ JSON-LD ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คลิปกับข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับวิธีการ

นี่คือตัวอย่างหน้าแกลเลอรีวิดีโอที่มีมาร์กอัป ItemList ซึ่งใช้ JSON-LD

นี่คือตัวอย่างหน้าแกลเลอรีวิดีโอที่มีมาร์กอัป ItemList ซึ่งใช้ Microdata

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

VideoObject

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ VideoObject ได้ที่ schema.org/VideoObject หากคุณไม่ได้ใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น Google อาจดึงข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอนั้นไม่ได้เลย คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
description

Text

คำอธิบายของวิดีโอ

name

Text

ชื่อวิดีโอ

thumbnailUrl

ImageObject หรือ URL ที่ซ้ำ

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์ภาพขนาดย่อของวิดีโอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องประกอบเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .png หรือ .gif
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 500,000 พิกเซลเมื่อความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

ตัวอย่าง

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
uploadDate

Date

วันที่ที่เผยแพร่วิดีโอเป็นครั้งแรกในรูปแบบ ISO 8601

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
contentUrl

URL

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์สื่อวิดีโอจริง

อย่าลืมทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิดีโอ

duration

Duration

ความยาวของวิดีโอในรูปแบบ ISO 8601

embedUrl

URL

URL ที่ชี้ไปยังโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้วนี่คือข้อมูลในเอลิเมนต์ src ของแท็ก <embed>

อย่าลืมทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิดีโอ

expires

Text

วันที่ในรูปแบบ ISO 8601 ที่หลังจากนั้นจะใช้วิดีโอไม่ได้อีกต่อไป (หากมี) โปรดอย่าระบุข้อมูลส่วนนี้หากวิดีโอของคุณไม่มีวันหมดอายุ

hasPart

CreativeWork

วิดีโอคลิปที่เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอทั้งหมด หากต้องการเพิ่มคลิปในขั้นตอนต่างๆ ในหน้าวิธีการ โปรดดูข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับวิธีการ

hasPart.endOffset

Number

เวลาสิ้นสุดของคลิปซึ่งแสดงเป็นจำนวนวินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของวิดีโอ

hasPart.name

Text

ชื่อคลิป เช่น "ดึงให้แน่น" อาจเป็นชื่อของคลิปที่แสดงวิธีผูกเน็กไท

hasPart.startOffset

Number

เวลาเริ่มต้นของคลิปซึ่งแสดงเป็นจำนวนวินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของวิดีโอ

hasPart.url

URL

ลิงก์ไปยังเวลาเริ่มต้นของคลิป เวลาเริ่มต้นต้องตรงกับค่าที่ตั้งไว้ใน hasPart.startOffset เช่น

"startOffset": 30,
"endOffset": 45,
"url": "http://www.example.com/example&t=30"
interactionCount

Text

จำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอ

ItemList

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ItemList ได้ที่ schema.org/ItemList

นอกเหนือจากพร็อพเพอร์ตี้ VideoObject แล้ว โปรดเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับรายการเฉพาะโฮสต์ด้วย แม้ว่า ItemList จะไม่จำเป็น แต่ก็ช่วย Google ระบุเนื้อหาที่เหมาะจะเป็นภาพหมุนของโฮสต์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเฉพาะโฮสต์ได้ที่ภาพหมุน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement

ListItem

ข้อมูลเสริมของหน้ารายการเดี่ยว องค์ประกอบ ListItem แต่ละรายการควรมีพร็อพเพอร์ตี้ VideoObject และพร็อพเพอร์ตี้ ListItem

ListItem.position

Integer

ตำแหน่งตามลำดับของหน้ารายการในรายการ เช่น

"itemListElement": [
 {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 1,
  ... other VideoObject properties ...
 }, {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 2,
  ... other VideoObject properties ...
 }
]
ListItem.url

URL

Canonical URL ของหน้ารายการ รายการทั้งหมดควรมี URL ที่ไม่ซ้ำกัน