วิดีโอแบบสตรีม

ตัวอย่างผลการค้นหาวิดีโอที่เป็นสื่อสมบูรณ์และวิดีโอในการค้นหารูปภาพ

มาร์กอัปเนื้อหาวิดีโอด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อทำให้ Google Search เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นพบและดูวิดีโอ คุณอาจระบุรายละเอียด เช่น คำอธิบาย, URL ภาพขนาดย่อ, วันที่อัปโหลด และระยะเวลา โดยมาร์กอัปวิดีโอด้วย VideoObject นอกจากนี้คุณจะเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงใน VideoObject ด้วยก็ได้ เพื่อเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอดังต่อไปนี้

 • ภาพหมุนของวิดีโอ: มาร์กอัปหน้าแกลเลอรีวิดีโอ (หน้าที่มีรายการวิดีโอ) โดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ItemList
 • ตำแหน่งในวิดีโอ: มาร์กตำแหน่งที่สำคัญในวิดีโอด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง Clip ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไปยังจุดที่ต้องการในวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว

การจัดโครงสร้างเนื้อหาตามคำแนะนำนี้อาจเปิดใช้ป้ายวิดีโอในผลการค้นหารูปภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับวิดีโอแบบมาตรฐาน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างมาร์กอัปวิดีโอมาตรฐานซึ่งใช้ JSON-LD ซึ่งมีเพียง VideoObject เท่านั้น และไม่มีสิทธิ์สำหรับภาพหมุนของวิดีโอหรือตำแหน่งในวิดีโอ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้าเว็บที่มีรายการวิดีโอ หากต้องการเปิดใช้ภาพหมุนของวิดีโอ หน้าเว็บจะมี VideoObject และข้อมูลที่มีโครงสร้าง ItemList เพิ่มเติม

JSON-LD
Microdata

ตำแหน่งในวิดีโอ (การเข้าถึงที่จำกัด)

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง JSON-LD ของ VideoObject ที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง Clip เพิ่มเติมเพื่อมาร์กตำแหน่งในวิดีโอ ในปัจจุบันตำแหน่งในวิดีโอยังจำกัดอยู่ในหมู่ผู้ให้บริการจำนวนไม่มาก หากต้องการเข้าร่วม โปรดลงทะเบียนแจ้งความสนใจในฟอร์มของเรา

หน้า AMP ที่มีวิดีโอ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของ VideoObject ในหน้า AMP

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้วิดีโอมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของวิดีโอ

หลักเกณฑ์ตำแหน่งในวิดีโอ (การเข้าถึงที่จำกัด)

หากคุณจะเพิ่ม Clip เพื่อมาร์กตำแหน่งในวิดีโอ ให้ทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • วิดีโอต้องดูได้แบบสาธารณะโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
 • วิดีโอต้อง Deep Link ไปยังตำแหน่งบางจุดได้ ไม่ใช่ไปได้แค่จุดเริ่มต้นใน URL ของวิดีโอ ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/example?t=30 เริ่มต้นที่ตำแหน่ง 30 วินาทีในวิดีโอ
 • ต้องเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างตำแหน่งในวิดีโอในหน้าที่ผู้ใช้ดูวิดีโอได้ หากนำผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่ดูวิดีโอไม่ได้ ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี
 • ระยะเวลาของวิดีโอทั้งหมดต้องยาวอย่างน้อย 30 วินาที
 • ตรวจสอบว่าคลิป 2 คลิปในวิดีโอเดียวกันที่กำหนดไว้ในหน้าเดียวกันไม่ได้มีเวลาเริ่มต้นพร้อมกัน
 • วิดีโอต้องมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง VideoObject

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์วิดีโอใน Google Search คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ VideoObject ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาวิดีโอที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจาก VideoObject คุณอาจเพิ่มประเภทข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอใน Google Search

 • ItemList: มาร์กอัปหน้าเว็บที่มีรายการวิดีโอเพื่อเปิดใช้ภาพหมุนของวิดีโอ
 • Clip: มาร์กตำแหน่งที่สำคัญในวิดีโอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไปยังจุดที่ต้องการในวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว

VideoObject

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ VideoObject ได้ที่ schema.org/VideoObject หากคุณไม่ได้ใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น Google อาจดึงข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอนั้นไม่ได้เลย คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
description

Text

คำอธิบายของวิดีโอ ระบบจะไม่สนใจแท็ก HTML

name

Text

ชื่อวิดีโอ

thumbnailUrl

ImageObject หรือ URL ที่ซ้ำ

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์ภาพขนาดย่อของวิดีโอ

 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องประกอบเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .png หรือ .gif
 • รูปภาพต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 30 พิกเซล
uploadDate

Date

วันที่ที่เผยแพร่วิดีโอเป็นครั้งแรกในรูปแบบ ISO 8601

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
contentUrl

URL

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์สื่อวิดีโอจริง

อย่าลืมทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิดีโอ

duration

Duration

ความยาวของวิดีโอในรูปแบบ ISO 8601 ตัวอย่างเช่น T00H30M5S แสดงระยะเวลา "30 นาที 5 วินาที"

embedUrl

URL

URL ที่ชี้ไปยังโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้วนี่คือข้อมูลในเอลิเมนต์ src ของแท็ก <embed>

อย่าลืมทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิดีโอ

expires

Date

วันที่ในรูปแบบ ISO 8601 ที่หลังจากนั้นจะใช้วิดีโอไม่ได้อีกต่อไป (หากมี) โปรดอย่าระบุข้อมูลส่วนนี้หากวิดีโอของคุณไม่มีวันหมดอายุ

interactionStatistic

InteractionCounter

จำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอ เช่น


"interactionStatistic":
 {
  "@type": "InteractionCounter",
  "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
  "userInteractionCount": 12345
 }

ItemList

หากต้องให้วิดีโอแสดงในภาพหมุนของวิดีโอ นอกจากพร็อพเพอร์ตี้ VideoObject แล้ว ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ ItemList ด้วย แม้ว่าพร็อพเพอร์ตี้ ItemList จะไม่จำเป็น แต่คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้หากต้องการให้วิดีโอแสดงในภาพหมุนของวิดีโอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพหมุนได้ที่ภาพหมุน

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ItemList ได้ที่ schema.org/ItemList

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement

ListItem

ข้อมูลเสริมของหน้ารายการเดี่ยว องค์ประกอบ ListItem แต่ละรายการควรมีพร็อพเพอร์ตี้ VideoObject และพร็อพเพอร์ตี้ ListItem

ListItem.position

Integer

ตำแหน่งตามลำดับของหน้ารายการในรายการ เช่น


"itemListElement": [
 {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 1,
  ... other VideoObject properties ...
 }, {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 2,
  ... other VideoObject properties ...
 }
]
ListItem.url

URL

Canonical URL ของหน้ารายการ รายการทั้งหมดควรมี URL ที่ไม่ซ้ำกัน

คลิป (การเข้าถึงที่จำกัด)

หากต้องการเปิดใช้ตำแหน่งในวิดีโอ ให้ฝังพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ใน VideoObject ของคุณ แม้ว่าพร็อพเพอร์ตี้ Clip จะไม่จำเป็น แต่คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้หากต้องการให้วิดีโอแสดงพร้อมตำแหน่งในวิดีโอ

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Clip ได้ที่ schema.org/Clip

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name

Text

ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับเนื้อหาของคลิป

startOffset

Number

เวลาเริ่มต้นของคลิปซึ่งแสดงเป็นจำนวนวินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของงาน

url

URL

URL ที่ชี้ไปยังเวลาเริ่มต้นของคลิป

URL ของคลิปต้องชี้ไปยังเส้นทาง URL เดียวกันกับวิดีโอซึ่งมีพารามิเตอร์การค้นหาเพิ่มเติมที่ระบุเวลา

ตัวอย่างเช่น URL ต่อไปนี้หมายความว่าวิดีโอจะเริ่มต้นที่เวลา 2.00 นาที


"url": "https://www.example.com/example?t=120"
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
endOffset

Number

เวลาสิ้นสุดของคลิปซึ่งแสดงเป็นจำนวนวินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของงาน