Film

Przykład filmów i wyniku z elementami rozszerzonymi wideo w wyszukiwarce grafiki

Dodaj do swoich materiałów wideo uporządkowane dane, by umożliwić użytkownikom odkrywanie i oglądanie filmów poprzez wyszukiwarkę Google. Możesz podawać takie szczegóły jak opis, adres URL miniatury, data umieszczenia w sieci i czas trwania. Google może korzystać z Twoich znaczników przy generowaniu karuzel (np. karuzeli „Najważniejsze artykuły” w przypadku stron AMP). Gdy dodasz znaczniki do filmów, na obrazie w wynikach wyszukiwania grafiki na urządzeniach mobilnych będzie wyświetlać się plakietka zachęcająca użytkowników do klikania Twoich treści.

Przykłady

Oto przykład uporządkowanych danych filmu przeznaczonych na strony AMP, a zapisanych w kodzie JSON-LD:

Oto przykład standardowych znaczników filmu zapisanych w kodzie JSON-LD:

Oto przykład filmu z klipami korzystającymi z kodu JSON-LD. Dowiedz się więcej o tym, jak używać klipów z uporządkowanymi danymi HowTo.

Definicje typów uporządkowanych danych

Pełną definicję znaczników VideoObject znajdziesz na schema.org/VideoObject. Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Właściwości wymagane
description

Text

Opis filmu.

name

Text

Tytuł filmu.

thumbnailUrl

Pole powtórzone ImageObject lub URL

Adres URL wskazujący plik miniatury filmu.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

  • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
  • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania.
  • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
  • Obrazy muszą być w formacie JPG, PNG lub GIF.
  • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (składających się z co najmniej 50 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Na przykład:

"image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
uploadDate

Date

Data pierwszej publikacji filmu podana w formacie ISO 8601.

Właściwości zalecane
contentUrl

URL

Adres URL wskazujący multimedialny plik wideo.

Przestrzegaj naszych sprawdzonych metod dotyczących filmów.

duration

Duration

Czas trwania filmu podany w formacie ISO 8601.

embedUrl

URL

Adres URL prowadzący do odtwarzacza konkretnego filmu. Ta informacja znajduje się zwykle w elemencie src tagu <embed>.

Przestrzegaj naszych sprawdzonych metod dotyczących filmów.

expires

Text

Data, po której film nie będzie już dostępny, podana w formacie ISO 8601. Nie podawaj tej informacji, jeśli Twój film będzie dostępny przez cały czas.

hasPart

CreativeWork

Klip wideo, który jest częścią całego filmu. Aby dowiedzieć się, jak dodać klipy do kroków na stronie z instrukcjami, przeczytaj artykuł o uporządkowanych danych HowTo.

hasPart.endOffset

Number

Czas zakończeniu klipu wyrażony w postaci liczby sekund, które upłynęły od rozpoczęcia filmu.

hasPart.name

Text

Nazwa klipu. Na przykład „Pociągnij i zaciśnij” może być nazwą klipu, który pokazuje, jak zawiązać krawat.

hasPart.startOffset

Number

Czas rozpoczęcia klipu wyrażony w postaci liczby sekund, które upłynęły od początku filmu.

hasPart.url

URL

Link do czasu rozpoczęcia klipu. Czas rozpoczęcia musi odpowiadać wartości określonej we właściwości hasPart.startOffset, na przykład:

"startOffset": 30,
"endOffset": 45,
"url": "http://www.example.com/example&t=30"
interactionCount

Text

Liczba wyświetleń filmu.

Wyślij opinię na temat...