Udostępnianie filmów w Google

Wyszukiwarka Google to miejsce, w którym użytkownicy mogą odkrywać i oglądać filmy. Google stara się automatycznie rozpoznawać szczegóły dotyczące filmów, ale możesz wyraźnie podać takie informacje jak opis, adres URL miniatury, data umieszczenia w sieci i czas trwania, dodając do filmu znacznik VideoObject. Filmy mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, wynikach wyszukiwania filmów, Grafice Google i Google Discover.

Zrzut ekranu przedstawiający treści wideo w wynikach wyszukiwania Google, na karcie Filmy i w Discover

W zależności od tego, jak oznaczysz swoje treści, możesz korzystać z tych ulepszeń filmów:

Ulepszenia filmów

Plakietka NA ŻYWO: dodaj do filmu plakietkę transmisji na żywo, używając znacznika BroadcastEvent. Plakietkę NA ŻYWO można stosować do dowolnych dostępnych publicznie materiałów wideo, które są przekazywane strumieniowo na żywo przez dowolny czas. Oto kilka przykładów:

 • zawody sportowe,
 • ceremonie wręczania nagród,
 • filmy influencerów,
 • gry wideo prezentowane w ramach strumieniowej transmisji wideo na żywo.

Przestrzegaj wytycznych dotyczących plakietek NA ŻYWO i sprawdź za pomocą interfejsu Indexing API, czy Google indeksuje stronę we właściwym czasie.

Film z plakietką NA ŻYWO w wynikach wyszukiwania
Klipy (ograniczony dostęp): pomóż użytkownikom szybko przejść do określonych fragmentów filmu. Film z klipami w wynikach wyszukiwania
Karuzela hosta z filmami (ograniczony dostęp): dodanie uporządkowanych danych ItemList umożliwi użytkownikom przeglądanie stron galerii filmów.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Oto omówienie tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Informacje o tym, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane, znajdziesz w artykule Uporządkowane dane JSON-LD: w którym miejscu na stronie je umieścić.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi.
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Standardowy wynik z elementami rozszerzonymi wideo

Przykład standardowych wyników wyszukiwania filmów

Oto przykład pojedynczego znacznika VideoObject.


<html>
 <head>
  <title>Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands",
   "description": "This spring, Google is introducing the self-driving bicycle in Amsterdam, the world’s premier cycling city. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15 billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through the city for Amsterdam residents, and furthers Google’s ambition to improve urban mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00",
   "duration": "PT1M54S",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "embedUrl": "https://www.example.com/embed/123",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
    "userInteractionCount": 5647018
   },
   "regionsAllowed": "NL"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Plakietka NA ŻYWO

Przykład filmu w wynikach wyszukiwania, który ma dodaną plakietkę NA ŻYWO

Oto przykład znaczników VideoObjectBroadcastEvent w postaci kodu JSON-LD.

<html>
 <head>
  <title>Bald Eagle at the Park - Livestream</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "contentURL": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park.mp4",
   "description": "Bald eagle at the park livestream.",
   "duration": "PT37M14S",
   "embedUrl": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park",
   "expires": "2018-10-30T14:37:14+00:00",
   "regionsAllowed": "US",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
    "userInteractionCount": 4756
   },
   "name": "Bald eagle nest livestream!",
   "thumbnailUrl": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park",
   "uploadDate": "2018-10-27T14:00:00+00:00",
   "publication": [
    {
     "@type": "BroadcastEvent",
     "isLiveBroadcast": true,
     "startDate": "2018-10-27T14:00:00+00:00",
     "endDate": "2018-10-27T14:37:14+00:00"
    },
    {
     "@type": "BroadcastEvent",
     "isLiveBroadcast": true,
     "startDate": "2018-10-27T18:00:00+00:00",
     "endDate": "2018-10-27T18:37:14+00:00"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Oto przykład uporządkowanych danych VideoObjectItemList. Ta funkcja jest obecnie dostępna dla niewielkiej grupy dostawców.

JSON-LD
<html>
 <head>
  <title>Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "VideoObject",
     "position": 1,
     "name": "Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands",
     "url": "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle",
     "description": "This spring, Google is introducing the self-driving bicycle in Amsterdam, the world’s premier cycling city. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15 billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through the city for Amsterdam residents, and furthers Google’s ambition to improve urban mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.",
     "thumbnailUrl": [
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/1x1/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/4x3/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/16x9/photo.jpg"
     ],
     "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00",
     "duration": "PT1M54S",
     "contentUrl": "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/file.mp4",
     "embedUrl": "https://www.example.com/embed/self-driving-bicycle",
     "interactionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
      "userInteractionCount": 5647018
     }
    },
    {
     "@type": "VideoObject",
     "position": 2,
     "name": "How to tie a tie",
     "url": "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie",
     "description": "How to tie a four-in-hand knot.",
     "thumbnailUrl": [
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/1x1/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/4x3/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/16x9/photo.jpg"
     ],
     "uploadDate": "2019-02-28T08:00:00+08:00",
     "duration": "PT5M01S",
     "contentUrl": "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/file.mp4",
     "embedUrl": "https://www.example.com/embed/how-to-tie-a-tie",
     "interactionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
      "userInteractionCount": 102111
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Mikrodane
<div>
   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
    <!-- Thumbnail -->
    <a href="https://example.com/videos/self-driving-bicycle"
      title="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands">
     <img src="https://example.com/videos/self-driving-bicycle/thumbnail.jpg"
        alt="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands"
        title="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands"
        itemprop="thumbnailUrl">
    </a>
    <!-- URL, name, and description -->
    <h1>
     <a itemprop="contentUrl" href="https://example.com/videos/self-driving-bicycle"
       title="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands">
      <span itemprop="name">Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</span>
     </a>
    </h1>
    <a href="https://example.com/videos/self-driving-bicycle"
       title="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands">
     <div itemprop="description">"This spring, Google is introducing the self-driving bicycle
      in Amsterdam, the world’s premier cycling city. The Dutch cycle more than any other
      nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15
      billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through
      the city for Amsterdam residents, and furthers Google’s ambition to improve urban
      mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a
      Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.
     "</div>
    </a>
    <!-- Other metadata -->
    <meta itemprop="duration" content="PT1M54S" />
    <meta itemprop="uploadDate" content="2016-03-31T08:00:00+08:00" />
    <span itemprop="interactionStatistic" itemscope itemtype="http://schema.org/InteractionCounter">
    	<span itemprop="interactionType" itemscope itemtype="http://schema.org/WatchAction"></span>
    	<meta itemprop="userInteractionCount" content="5647018" />
    </span>
   </div>

   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
    <!-- Thumbnail -->
    <a href="https://example.com/videos/how-to-tie-a-tie"
      title="How to tie a tie">
     <img src="https://example.com/videos/how-to-tie-a-tie/thumbnail.jpg"
        alt="How to tie a tie"
        title="How to tie a tie"
        itemprop="thumbnailUrl">
    </a>
    <!-- URL, name, and description -->
    <h1>
     <a itemprop="contentUrl" href="https://example.com/videos/how-to-tie-a-tie"
       title="Tie a Tie">
      <span itemprop="name">Tie a Tie</span>
     </a>
    </h1>
    <a href="https://example.com/videos/how-to-tie-a-tie"
       title="Tie a Tie">
     <div itemprop="description">How to tie a four-in-hand knot.</div>
    </a>
    <!-- Other metadata -->
    <meta itemprop="duration" content="PT5M01S" />
    <meta itemprop="uploadDate" content="2019-01-05T08:00:00+08:00" />
    <span itemprop="interactionStatistic" itemscope itemtype="http://schema.org/InteractionCounter">
    	<span itemprop="interactionType" itemscope itemtype="http://schema.org/WatchAction"></span>
    	<meta itemprop="userInteractionCount" content="102111" />
    </span>
   </div>
  </div>
 

Klipy (ograniczony dostęp)

Przykład filmu z klipami w wynikach wyszukiwania

Oto przykład znaczników VideoObjectClip w postaci kodu JSON-LD. Ta funkcja jest obecnie dostępna dla niewielkiej grupy dostawców. Jeśli chcesz z niej skorzystać, wyraź swoje zainteresowanie w naszym formularzu.

<html>
 <head>
  <title>Cat jumps over the fence</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "http://schema.org/",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Cat video",
   "duration": "P10M",
   "uploadDate": "2019-07-19",
   "thumbnailUrl": "http://www.example.com/cat.jpg",
   "description": "Watch this cat jump over a fence!",
   "contentUrl": "http://www.example.com/cat_video_full.mp4",
   "regionsAllowed": "US",
   "hasPart": [{
    "@type": "Clip",
    "name": "Cat jumps",
    "startOffset": 30,
    "endOffset": 45,
    "url": "http://www.example.com/example?t=30"
   },
   {
    "@type": "Clip",
    "name": "Cat misses the fence",
    "startOffset": 111,
    "endOffset": 150,
    "url": "http://www.example.com/example?t=111"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Strona AMP z filmem

Oto przykład znacznika VideoObject na stronie AMP.

<html amp>
 <head>
  <title>Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands",
   "description": "This spring, Google is introducing the self-driving bicycle in Amsterdam, the world’s premier cycling city. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15 billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through the city for Amsterdam residents, and furthers Google’s ambition to improve urban mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.",
   "thumbnailUrl": "https://www.example.com/thumbnail.jpg",
   "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00",
   "duration": "PT1M54S",
   "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google Nederland",
    "logo": {
     "@type": "ImageObject",
     "url": "https://example.com/logo.jpg",
     "width": 600,
     "height": 60
    }
   },
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "embedUrl": "https://www.example.com/embed/123",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
    "userInteractionCount": 5647018
   },
   "regionsAllowed": "NL"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Aby pomóc Google w lepszym poznaniu Twoich treści wideo, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi:

Wytyczne dotyczące plakietek NA ŻYWO

Jeśli do strumieniowych transmisji wideo na żywo dodajesz znacznik BroadcastEvent, musisz przestrzegać tych wytycznych:

 • W uporządkowanych danych nie używaj wulgaryzmów ani sformułowań, które mogą być obraźliwe.
 • Aby mieć pewność, że Google zindeksuje Twoją strumieniową transmisję wideo na żywo we właściwym czasie, użyj interfejsu Indexing API. Wywołuj ten interfejs API w przypadku takich zdarzeń:
  • Rozpoczyna się transmisja na żywo materiału wideo.
  • Odtwarzanie strumieniowe materiału wideo zakończyło się, a w znacznikach endDate na stronie zaktualizowano datę i godzinę końca transmisji.
  • Za każdym razem, gdy wprowadzono zmianę w znacznikach i należy powiadomić o tym Google.

Sprawdzone metody oznaczania sygnatur czasowych w YouTube

Jeśli Twój film jest hostowany w YouTube, wyszukiwarka Google może automatycznie włączyć klipy na podstawie opisu filmu w YouTube. Nie musisz w tym opisie oznaczać określonych sygnatur czasowych. Możesz też bezpośrednio przekazać nam informacje o ważnych fragmentach filmu, co jest dla nas wygodniejszym rozwiązaniem. Poniższy diagram pokazuje, jak sygnatury czasowe i etykiety w opisie filmu w YouTube mogą wyglądać w wynikach wyszukiwania:

Film w wynikach wyszukiwania z sygnaturami czasowymi i etykietami
1. Sygnatura czasowa: czas rozpoczęcia klipu.
2. Etykieta: nazwa klipu.

Podczas formatowania sygnatur czasowych i etykiet w opisach YouTube przestrzegaj tych wytycznych:

 • Podaj sygnaturę czasową w tym formacie: [hour]:[minute]:[second]. Jeśli nie ma godziny, nie musisz jej uwzględniać.
 • Określ etykietę sygnatury czasowej w tym samym wierszu co samą sygnaturę.
 • Podaj każdą sygnaturę czasową w nowym wierszu opisu filmu.
 • Połącz sygnaturę czasową z określonym fragmentem filmu.
 • Upewnij się, że etykieta zawiera co najmniej jedno słowo.
 • Wyświetl sygnatury czasowe w kolejności chronologicznej.

Wytyczne dotyczące klipów (ograniczony dostęp)

Jeśli oznaczasz segmenty wideo za pomocą znacznika Clip, musisz przestrzegać tych wytycznych:

 • Film musi być dostępny publicznie i nie może być objęty subskrypcją.
 • Film musi zawierać precyzyjne linki prowadzące do innych punktów niż punkt początkowy w adresie URL filmu. Na przykład http://www.example.com/example?t=30 rozpoczyna się po 30 sekundach filmu.
 • Uporządkowane dane Clip należy dodać do strony, na której użytkownicy mogą obejrzeć film. Wskazanie strony, na której nie da się go wyświetlić, może powodować frustrację użytkowników.
 • Łączny czas trwania filmu musi wynosić co najmniej 30 sekund.
 • Upewnij się, że żadne dwa klipy w jednym filmie zdefiniowane na określonej stronie nie mają tego samego czasu rozpoczęcia.
 • Film musi zawierać uporządkowane dane VideoObject.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano typy uporządkowanych danych związane z funkcjami wideo w wyszukiwarce Google. Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi wideo, musisz określić dla nich wymagane właściwości VideoObject. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników. Oprócz właściwości VideoObject możesz też dodać poniższe typy danych, by włączyć ulepszenia filmów w wyszukiwarce Google:

 • BroadcastEvent: dodaj te znaczniki do strumieniowych transmisji wideo na żywo, by w filmie włączyć plakietkę NA ŻYWO.
 • ItemList: dodaj do stron znaczniki listy filmów, by włączyć karuzelę hosta z filmami.
 • Clip: oznacz ważne segmenty filmu, by umożliwić użytkownikom szybkie przejście do określonych fragmentów filmu.

VideoObject

Pełną definicję znaczników VideoObject znajdziesz na schema.org/VideoObject. Jeśli nie podasz wymaganych właściwości, Google może nie być w stanie wyodrębnić żadnych informacji o filmie. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

Właściwości wymagane
description

Text

Opis filmu. Tagi HTML są ignorowane.

name

Text

Tytuł filmu.

thumbnailUrl

Powtórzone pole ImageObject lub URL

URL wskazujący plik miniatury filmu.

 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do zeskanowania i zindeksowania.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie JPG, PNG lub GIF.
 • Rozmiary obrazów muszą wynosić co najmniej 60 x 30 pikseli.
uploadDate

Date

Data pierwszej publikacji filmu podana w formacie ISO 8601.

Właściwości zalecane
contentUrl

URL

URL wskazujący multimedialny plik wideo w jednym z obsługiwanych formatów kodowania. Nie umieszczaj linku do strony, na której jest film. Musi to być adres URL wskazujący plik wideo.

Przestrzegaj naszych sprawdzonych metod dotyczących filmów.

duration

Duration

Czas trwania filmu podany w formacie ISO 8601. Na przykład T00H30M5S wskazuje czas trwania „trzydzieści minut i pięć sekund”.

embedUrl

URL

URL wskazujący odtwarzacz określonego filmu w jednym z obsługiwanych formatów kodowania. Nie umieszczaj linku do strony, na której jest film. Musi to być adres URL wskazujący plik wideo. Zazwyczaj ta informacja znajduje się w elemencie src tagu <embed>.

Przestrzegaj naszych sprawdzonych metod dotyczących filmów.

expires

Date

Data, po której film nie będzie już dostępny, podana w formacie ISO 8601. Nie podawaj tej informacji, jeśli Twój film będzie dostępny przez cały czas.

hasPart

Jeśli Twój film zawiera ważne segmenty, musisz w obiekcie VideoObject umieścić wymagane właściwości Clip, np.:


<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "VideoObject",
 "name": "Cat video",
 "hasPart": {
  "@type": "Clip",
  "name": "Cat jumps",
  "startOffset": 30,
  "url": "http://www.example.com/example?t=30"
 }
}
</script>
interactionStatistic

InteractionCounter

Liczba obejrzeń filmu, np.:

"interactionStatistic":
 {
  "@type": "InteractionCounter",
  "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
  "userInteractionCount": 12345
 }
publication

Jeśli film jest transmitowany na żywo i chcesz uzyskać plakietkę NA ŻYWO, musisz w obiekcie VideoObject umieścić właściwości BroadcastEvent, np.:


<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "VideoObject",
 "name": "Cat video",
 "publication": {
  "@type": "BroadcastEvent",
  "name": "First scheduled broadcast",
  "isLiveBroadcast": true,
  "startDate": "2018-10-27T14:00:00+00:00",
  "endDate": "2018-10-27T14:37:14+00:00"
 }
}
</script>

BroadcastEvent

Aby film wyświetlał się z plakietką NA ŻYWO, umieść w obiekcie VideoObject te właściwości. Chociaż właściwości BroadcastEvent nie są wymagane, musisz dodać poniższe właściwości, jeśli chcesz, by Twój film wyświetlał się z plakietką NA ŻYWO.

Pełną definicję znaczników BroadcastEvent znajdziesz na schema.org/BroadcastEvent.

Właściwości wymagane
publication

BroadcastEvent

Podaje, kiedy odbędzie się transmisja strumieniowa filmu na żywo. Może to być lista lub wartość pojedyncza.

publication.endDate

DateTime

Data i godzina zaplanowanego lub oczekiwanego zakończenia transmisji na żywo, podane w formacie ISO 8601.

Użycie właściwości endDate jest wymagane, gdy materiał wideo już się skończył i przestał być wyświetlany na żywo. Jeśli oczekiwana wartość właściwości endDate jest nieznana przed rozpoczęciem transmisji na żywo, zalecamy podanie w polu endDate wartości szacunkowej.

Jeśli wartość podana w polu endDate należy do przeszłości lub jest zgodna z bieżącą datą i godziną, oznacza to, że transmisja strumieniowa tak naprawdę dobiegła już końca i materiał wideo nie jest dostępny na żywo. Jeśli wartość podana w polu endDate należy do przyszłości, oznacza to, że zakończenie transmisji strumieniowej jest zaplanowane na tę datę i godzinę.

publication.isLiveBroadcast

Wartość logiczna

Jeśli materiał wideo jest, był lub będzie transmitowany strumieniowo na żywo, podaj wartość true (prawda).

publication.startDate

DateTime

Data i godzina zaplanowanego lub oczekiwanego rozpoczęcia transmisji na żywo, podane w formacie ISO 8601. Jeśli wartość podana w polu startDate należy do przeszłości lub jest zgodna z bieżącą datą i godziną, oznacza to, że transmisja strumieniowa tak naprawdę już się zaczęła. Jeśli wartość podana w polu startDate należy do przyszłości, oznacza to, że rozpoczęcie transmisji strumieniowej jest zaplanowane na tę datę i godzinę.

ItemList (ograniczony dostęp)

Aby pomóc Google w lepszym poznaniu treści Twoich stron galerii filmów, ItemList oprócz właściwości VideoObject musisz dodać poniższe właściwości. Więcej informacji o karuzelach znajdziesz w artykule Karuzela.

Pełną definicję znaczników ItemList znajdziesz na schema.org/ItemList.

Właściwości wymagane
itemListElement

ListItem

Adnotacja o pojedynczej stronie elementu. Każdy element ListItem powinien zawierać właściwości VideoObject, a także właściwości ListItem.

ListItem.position

Integer

Pozycja porządkowa strony elementu na liście, np.:

"itemListElement": [
 {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 1,
  ... other VideoObject properties ...
 }, {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 2,
  ... other VideoObject properties ...
 }
]
ListItem.url

URL

Kanoniczny URL strony elementu. Każdy element powinien mieć niepowtarzalny adres URL.

Clip (ograniczony dostęp)

Aby włączyć klipy, musisz w obiekcie VideoObject umieścić poniższe właściwości. Chociaż właściwości Clip nie są wymagane, musisz dodać poniższe właściwości, jeśli chcesz, by film wyświetlał się z segmentami wideo.

Pełną definicję znaczników Clip znajdziesz na schema.org/Clip.

Właściwości wymagane
name

Text

Opisowy tytuł zawartości klipu.

startOffset

Number

Czas rozpoczęcia klipu wyrażony w postaci liczby sekund, które upłynęły od początku filmu.

url

URL

Adres URL wskazujący czas rozpoczęcia klipu.

Adres URL klipu musi wskazywać tę samą ścieżkę adresu URL co film, z dodatkowymi parametrami zapytania określającymi czas.

Na przykład ten URL oznacza, że klip rozpoczyna się po upływie 2 minut od początku filmu:

"url": "https://www.example.com/example?t=120"
Właściwości zalecane
endOffset

Number

Czas zakończenia klipu wyrażony w postaci liczby sekund, które upłynęły od rozpoczęcia filmu.

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej prawidłowych stron, a liczba błędów i ostrzeżeń nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Popraw błędy.
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj liczbę błędów i ostrzeżeń dotyczących uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę błędów, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba błędów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: