Ứng dụng phần mềm (BETA)

Hãy đánh dấu thông tin ứng dụng phần mềm trong phần nội dung của trang web để hiển thị chi tiết ứng dụng của bạn một cách rõ ràng hơn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Ảnh chụp màn hình kết quả nhiều định dạng về một ứng dụng phần mềm trong kết quả tìm kiếm

Ví dụ

Chúng tôi đang trong quá trình triển khai việc hỗ trợ JSON-LD cho loại kết quả nhiều định dạng này. Vào lúc này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng microdata hoặc RDFa.

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về ứng dụng phần mềm trong JSON-LD bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

RDFa

Dưới đây là ví dụ về ứng dụng phần mềm trong RDFa bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về ứng dụng phần mềm trong Microdata bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Dưới đây là cách thức hoạt động của mẫu:

 • Mỗi ứng dụng được liệt kê sẽ nằm trong <div>, như ví dụ sau:
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/SoftwareApplication">

  itemscope cho biết HTML nằm trong <div> là một mục và itemtype="https://schema.org/SoftwareApplication" cho biết mục đó là một ứng dụng phần mềm.

 • Mỗi <div> mô tả các thuộc tính của ứng dụng, chẳng hạn như tên ứng dụng và hệ điều hành bắt buộc. Để gắn nhãn các thuộc tính ứng dụng, mỗi phần tử có chứa một trong các thuộc tính này, chẳng hạn như <div> hoặc <span>, đều được gán một thuộc tính itemprop. Ví dụ:
  <span itemprop="name">Angry Birds</span>
 • Ứng dụng này bao gồm thông tin ReviewOffer lồng nhau.

Nguyên tắc

Thuộc tính name là bắt buộc. Ngoài ra, kết quả nhiều định dạng (trước đây gọi là đoạn trích chi tiết) hiện chỉ được hiển thị cho các ứng dụng phần mềm cung cấp ít nhất hai trong số các đối tượng sau:

 • aggregateRating (bao gồm ratingValueratingCount hoặc reviewCount)
 • offers (bao gồm pricecurrency)
 • operatingSystem
 • applicationCategory

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

SoftwareApplication

Định nghĩa đầy đủ của SoftwareApplication có sẵn tại schema.org/SoftwareApplication.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Tên của ứng dụng.

Thuộc tính nên có
aggregateRating

AggregateRating

Xếp hạng tổng hợp của ứng dụng.

applicationCategory

Text hoặc URL

Loại ứng dụng phần mềm (ví dụ: BusinessApplication hoặc GameApplication). Phải là một trong những loại ứng dụng phần mềm mà chúng tôi hỗ trợ.

offers

Offer

Đề nghị bán ứng dụng. Đối với các nhà phát triển, Offer có thể chỉ ra các thị trường mà ứng dụng được bày bán.Đối với các thị trường, Offer được sử dụng để cho biết giá cho một phiên bản cụ thể của ứng dụng.

operatingSystem

Text

Hệ điều hành bắt buộc (ví dụ: "Windows 7", "OSX 10.6", "Android 1.6")

Thuộc tính mở rộng cho các loại ứng dụng phụ

Đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web, Google cũng hỗ trợ MobileApplicationWebApplication .

Gửi phản hồi về...