ตัวอย่างข้อมูลรีวิว

ตัวอย่างข้อมูลรีวิวคือข้อความสั้นๆ ที่ตัดตอนมาจากรีวิวหรือการให้คะแนนจากเว็บไซต์รีวิว โดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการให้คะแนนของผู้รีวิวหลายๆ รายรวมกัน เมื่อ Google พบมาร์กอัปรีวิวหรือการให้คะแนนที่ถูกต้อง เราอาจแสดงตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ที่รวมถึงดาวและข้อมูลสรุปอื่นๆ จากรีวิวหรือการให้คะแนน นอกเหนือจากข้อความของรีวิวแล้ว การให้คะแนนคือการประเมินที่อธิบายโดยใช้ระดับตัวเลข (เช่น 1 ถึง 5) ตัวอย่างข้อมูลรีวิวที่ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search อาจปรากฏในส่วนผลการค้นหาหรือการ์ดความรู้ของ Google คุณอาจให้ข้อมูลการให้คะแนนสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างของรีวิวลงในหน้าเว็บได้หลายวิธี ดังนี้

 • เพิ่มรีวิวแบบง่าย
 • ฝังรีวิวลงในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review ของประเภทนั้นๆ
 • เพิ่มการให้คะแนนลงในรีวิว
 • ใส่คะแนนรวม คุณละเว้นการให้คะแนนของรีวิวเดี่ยวๆ ได้หากเนื้อหาที่มาร์กอัปมีทั้งผู้เขียนและวันที่รีวิว สำหรับรีวิวแบบรวม คุณต้องให้ข้อมูลการให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์แสดง

รีวิวแบบง่าย

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน JSON-LD ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน RDFa ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน Microdata ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

รีวิวแบบฝัง

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน JSON-LD ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน RDFa ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน Microdata ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

รีวิวที่มีการให้คะแนน

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน JSON-LD ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน RDFa ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน Microdata ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คะแนนรวม

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน JSON-LD ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน RDFa ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Here's an example of an aggregate rating in RDFa:

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน Microdata ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หลักเกณฑ์

เนื้อหาของคุณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • อย่าลืมมาร์กอัปการประเมินแบบรวมของรายการหนึ่งโดยผู้คนหลายคนด้วย schema.org/AggregateRating Google อาจแสดงคะแนนรวมเป็นตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ ตลอดจนรายการหรือคำตอบบางประเภทในผลการค้นหา
 • อ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจาะจงอย่างชัดเจนโดยการฝังรีวิวไว้ภายในมาร์กอัปประเภทอื่นของ schema.org เช่น schema.org/Book หรือ schema.org/LocalBusiness หรือใช้ประเภทของ schema.org เป็นค่าของพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed
 • ตรวจสอบว่ารีวิวและคะแนนที่คุณมาร์กอัปนั้นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้จากหน้าที่มาร์กอัป ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนโดยทันทีว่าหน้าดังกล่าวมีเนื้อหารีวิว
 • ให้ข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับรายการที่เจาะจง ไม่ใช่หมวดหมู่หรือกลุ่มรายการต่างๆ

  แนะนำ: โรงแรมเอสเปเรีย มาดริด

  ไม่แนะนำ: โรงแรม 10 อันดับสูงสุดในมาดริด

 • หากรีวิววิจารณ์เป็นรีวิวของธุรกิจในพื้นที่ คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้
  • การให้ข้อมูลต้องมีแหล่งที่มาจากผู้ใช้โดยตรง
  • อย่าพึ่งพาบรรณาธิการในการสร้าง ดูแลจัดการ หรือรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนสำหรับธุรกิจในพื้นที่ แต่โปรดใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างของรีวิววิจารณ์แทน
  • เว็บไซต์ต้องรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนจากผู้ใช้โดยตรงและไม่ใช่จากเว็บไซต์อื่นๆ

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างแสดงในผลการค้นหา คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

รีวิว

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ Review ได้ที่ schema.org/Review

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
author

Person หรือ Organization

ผู้เขียนรีวิว ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อที่ถูกต้อง เช่น "ลด 50% ถึงวันเสาร์" เป็นชื่อของผู้รีวิวที่ไม่ถูกต้อง

itemReviewed

Thing

สิ่งที่รีวิว ต้องเป็นประเภทที่ถูกต้องของ schema.org อย่างไรก็ตาม หากรีวิวฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณจะละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ก็ได้

reviewRating.bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ bestRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

reviewRating.worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ worstRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
datePublished

Date

วันที่ที่เผยแพร่รีวิวในรูปแบบวันที่ ISO 8601

reviewRating

Rating

คะแนนที่ให้ในรีวิวนี้ คะแนนอาจเป็น Rating แบบฝังหรือประเภทย่อยที่เจาะจงยิ่งขึ้น ประเภทย่อยที่พบบ่อยที่สุดคือ AggregateRating

reviewRating.ratingValue

Number

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ

AggregateRating

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ AggregateRating ได้ที่ schema.org/AggregateRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ bestRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

itemReviewed

Thing

สิ่งที่มีการให้คะแนน ต้องเป็นประเภทที่ถูกต้องของ schema.org อย่างไรก็ตาม หากคะแนนรวมฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ aggregateRating ก็ไม่จำเป็นต้องมาร์กอัปพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed

ratingCount

Number

จำนวนการให้คะแนนทั้งหมดของรายการในเว็บไซต์ของคุณ ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

reviewCount

Number

ระบุจำนวนของผู้ที่รีวิว โดยมีหรือไม่มีการให้คะแนน ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

ratingValue

Number

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ

worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ worstRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1