ตัวอย่างข้อมูลรีวิว

ตัวอย่างข้อมูลรีวิวคือข้อความสั้นๆ ที่ตัดตอนมาจากรีวิวหรือการให้คะแนนจากเว็บไซต์รีวิว โดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการให้คะแนนของผู้รีวิวหลายๆ รายรวมกัน เมื่อ Google พบมาร์กอัปรีวิวหรือการให้คะแนนที่ถูกต้อง เราอาจแสดงตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ที่รวมถึงดาวและข้อมูลสรุปอื่นๆ จากรีวิวหรือการให้คะแนน นอกเหนือจากข้อความของรีวิวแล้ว การให้คะแนนคือการประเมินที่อธิบายโดยใช้ระดับตัวเลข (เช่น 1 ถึง 5) ตัวอย่างข้อมูลรีวิวอาจปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์หรือการ์ดความรู้ของ Google คุณอาจให้ข้อมูลการให้คะแนนสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างของรีวิวลงในหน้าเว็บได้หลายวิธี ดังนี้

 • เพิ่มรีวิวแบบง่าย
 • ฝังรีวิวลงในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review ของประเภทนั้นๆ
 • เพิ่มการให้คะแนนลงในรีวิว
 • ใส่คะแนนรวม คุณละเว้นการให้คะแนนของรีวิวเดี่ยวๆ ได้หากเนื้อหาที่มาร์กอัปมีทั้งผู้เขียนและวันที่รีวิว สำหรับรีวิวแบบรวม คุณต้องให้ข้อมูลการให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์แสดง

รีวิวแบบง่าย

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน JSON-LD

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน RDFa

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน Microdata

รีวิวแบบฝัง

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน JSON-LD

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน RDFa

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน Microdata

รีวิวที่มีการให้คะแนน

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน JSON-LD

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน RDFa

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน Microdata

คะแนนรวม

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน JSON-LD

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน RDFa

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน Microdata

หลักเกณฑ์

เนื้อหาของคุณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • อย่าลืมมาร์กอัปการประเมินแบบรวมของรายการหนึ่งโดยผู้คนหลายคนด้วย schema.org/AggregateRating Google อาจแสดงคะแนนรวมเป็นตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ ตลอดจนรายการหรือคำตอบบางประเภทในผลการค้นหา
 • อ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจาะจงอย่างชัดเจนโดยการฝังรีวิวไว้ภายในมาร์กอัปประเภทอื่นของ schema.org เช่น schema.org/Book หรือ schema.org/LocalBusiness หรือใช้ประเภทของ schema.org เป็นค่าของพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed
 • ตรวจสอบว่ารีวิวและคะแนนที่คุณมาร์กอัปนั้นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้จากหน้าที่มาร์กอัป ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนโดยทันทีว่าหน้าดังกล่าวมีเนื้อหารีวิว
 • ให้ข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับรายการที่เจาะจง ไม่ใช่หมวดหมู่หรือกลุ่มรายการต่างๆ

  แนะนำ: โรงแรมเอสเปเรีย มาดริด

  ไม่แนะนำ: โรงแรม 10 อันดับสูงสุดในมาดริด

 • หากตัวอย่างข้อมูลรีวิวเป็นของธุรกิจในพื้นที่ คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้
  • การให้คะแนนต้องมีแหล่งที่มาจากผู้ใช้โดยตรง
  • อย่าพึ่งพาบรรณาธิการในการสร้าง ดูแลจัดการ หรือรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนสำหรับธุรกิจในพื้นที่ แต่โปรดใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างของรีวิววิจารณ์แทน
  • เว็บไซต์ต้องรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนจากผู้ใช้โดยตรงและไม่ใช่จากเว็บไซต์อื่นๆ

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างแสดงในผลการค้นหา คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

รีวิว

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Review ได้ที่ schema.org/Review

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
author

Person หรือ Organization

ผู้เขียนรีวิว ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อที่ถูกต้อง เช่น "ลด 50% ถึงวันเสาร์" เป็นชื่อของผู้รีวิวที่ไม่ถูกต้อง

itemReviewed

Thing

สิ่งที่รีวิว ต้องเป็นประเภทที่ถูกต้องของ schema.org อย่างไรก็ตาม หากรีวิวฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณจะละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ได้

reviewRating

Rating

คะแนนที่ให้ในรีวิวนี้ คะแนนอาจเป็น Rating แบบฝังหรือประเภทย่อยที่เจาะจงยิ่งขึ้น ประเภทย่อยที่พบบ่อยที่สุดคือ AggregateRating

reviewRating.ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ อาจเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น "4", "60%" หรือ "6/10") หากไม่ได้ระบุระดับคะแนนอย่างชัดเจน (เช่น "4") ระบบจะถือว่าใช้ระดับคะแนน 1 ถึง 5 หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
datePublished

Date

วันที่ที่เผยแพร่รีวิวในรูปแบบวันที่ ISO 8601

reviewRating.bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ bestRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

reviewRating.worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ worstRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

AggregateRating

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ AggregateRating ได้ที่ schema.org/AggregateRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemReviewed

Thing

สิ่งที่มีการให้คะแนน ต้องเป็นประเภทที่ถูกต้องของ schema.org อย่างไรก็ตาม หากคะแนนรวมฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ aggregateRating ก็ไม่จำเป็นต้องมาร์กอัปพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed

ratingCount

Number

จำนวนการให้คะแนนทั้งหมดของรายการในเว็บไซต์ของคุณ ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

reviewCount

Number

ระบุจำนวนของผู้ที่รีวิว โดยมีหรือไม่มีการให้คะแนน ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ อาจเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น "4", "60%" หรือ "6/10") หากไม่ได้ระบุระดับคะแนนอย่างชัดเจน (เช่น "4") ระบบจะถือว่าใช้ระดับคะแนน 1 ถึง 5 หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ bestRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ worstRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1