พอดแคสต์

ผลการค้นหาพอดแคสต์ คุณอนุญาตให้พอดแคสต์ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search และ Google Podcasts พร้อมด้วยคำอธิบายของแต่ละตอนและโปรแกรมเล่นแบบฝังสำหรับแต่ละรายการได้ ฟีเจอร์นี้มีให้บริการผ่านแอป Google Search สำหรับ Android (แอป Google Search ต้องเป็นเวอร์ชัน 6.5 ขึ้นไป), แอป Google Podcasts, Chrome สำหรับ Android, Google Home และ Google Assistant

หลักเกณฑ์

คำศัพท์: พอดแคสต์คือโปรแกรมเสียงที่ประกอบไปด้วยตอน 1 ตอนหรือมากกว่านั้น

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้มีสิทธิ์รวมอยู่ในฟีเจอร์นี้

 • แสดงฟีด RSS ที่ถูกต้องซึ่งอธิบายพอดแคสต์และเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของ RSS 2.0 รวมถึงข้อกำหนดของฟีดตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 • ฟีดต้องมีอย่างน้อย 1 ตอนซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหน้านี้
 • พอดแคสต์ต้องมีหน้าแรกเฉพาะที่มีแอตทริบิวต์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง โดยหน้าแรกดังกล่าวต้องมี <link> ที่ชี้ไปยังฟีด RSS ของคุณ
 • Googlebot ต้องเข้าถึงหน้าแรก, ฟีด RSS และไฟล์เสียงที่ไม่มีการบล็อกทั้งหมดได้ หมายความว่าต้องเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบและไม่มีไฟล์ robots.txt หรือแท็ก <noindex> ป้องกันไว้
 • หากต้องการให้พอดแคสต์ปรากฏใน Google Play โปรดอ่านข้อกำหนดเฉพาะของฟีด RSS สำหรับพอดแคสต์ใน Google Play Music ด้วย ข้อกำหนดเฉพาะของ RSS สำหรับ Google Play Music และ Google Search สอดคล้องกันแต่ไม่เหมือนกันทุกประการ ดังนั้นการที่คุณรองรับข้อกำหนดเฉพาะอย่างหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการป้องกันหรือการรองรับข้อกำหนดเฉพาะอีกอย่างหนึ่ง

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้าแรกอาจใช้เวลาหลายวันจึงจะอัปเดตในผลการค้นหาหรือแอป Google Podcasts ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเร่งกระบวนการนี้ได้ที่อัปเดตพอดแคสต์

ข้อกำหนดของฟีด RSS

คุณต้องแสดงฟีด RSS ที่อธิบายพอดแคสต์ ฟีด RSS นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของ RSS 2.0 พร้อมด้วยแท็กและค่าเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ ในจำนวนนี้บางส่วนเป็นแท็กระดับพอดแคสต์และบางส่วนเป็นแท็กระดับตอน

หากคุณใช้แท็กที่กำหนดโดยส่วนขยายของ Google Play หรือ iTunes อย่าลืมใส่แอตทริบิวต์ xmlns ที่เหมาะสมในแท็ก <rss> ที่ด้านบนของฟีดตามที่แสดงไว้ที่นี่

<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างฟีดพอดแคสต์ซึ่งมีตอนเผยแพร่อยู่ 2 ตอนที่ https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
 <channel>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
  <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
  <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
  <googleplay:image href="http://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
  <language>en-us</language>
  <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
  <item>
   <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
   <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
   <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
         type="audio/mpeg" length="34216300"/>
   <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
   <guid>dzpodtop10</guid>
  </item>
  <item>
   <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
   <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
   <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
         type="audio/mpeg" length="26004388"/>
   <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
   <guid>dzpodclean</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

แท็ก RSS ระดับพอดแคสต์

คุณต้องใส่แท็กที่จำเป็นเพื่อให้พอดแคสต์มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์หรือแสดงใน Google Podcasts คุณอาจใส่แท็กที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

แท็กที่จำเป็น
<item>

คำอธิบาย 1 รายการหรือมากกว่านั้นของตอนแต่ละตอน คุณต้องมีเอลิเมนต์ <item> อย่างน้อย 1 รายการในฟีด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาร์กอัปที่ใช้อธิบายตอนต่างๆ ได้ที่แท็ก RSS ระดับตอน

<link>

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของหน้าแรกของพอดแคสต์ โปรดอย่าลืมทดสอบว่า Googlebot เข้าถึงหน้าแรกได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL หรือการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

<title>

ชื่อพอดแคสต์

แท็กที่แนะนำ
แท็กผู้แต่ง

ผู้แต่งพอดแคสต์ คุณระบุข้อมูลผู้แต่งโดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งต่อไปนี้หรือทั้ง 2 แท็ก

<googleplay:author>...</googleplay:author>
<itunes:author>...</itunes:author>

ตัวอย่าง: "บริษัทตัวอย่าง" หรือ "Dafna Smith"

แท็กหมวดหมู่

หัวข้อทั่วไปของพอดแคสต์ที่จะแสดงในผลการค้นหาของ Search หมวดหมู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องระบุ & เป็น &amp; คุณระบุหมวดหมู่ได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งต่อไปนี้หรือทั้ง 2 แท็ก

<googleplay:category text="..."/>
<itunes:category text="..."/>

แท็กคำอธิบาย

คำอธิบายแบบข้อความธรรมดาของพอดแคสต์ ซึ่งจะแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในผลการค้นหาของ Search ระบบจะไม่สนใจแท็ก HTML และคำอธิบายจะถูกตัดเหลือ 1,000 อักขระ คำอธิบายโดยทั่วไปต้องตรงตามเนื้อหาในหน้าแรกของพอดแคสต์ (หากมี) แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อความที่ตรงกันทุกประการ คุณระบุคำอธิบายได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือค่าผสมของแท็กต่อไปนี้

<description>...</description>
<googleplay:description>...</googleplay:description>
<itunes:summary>...</itunes:summary>

แท็กโจ่งแจ้ง อาจไม่เหมาะสม

หากมีแท็กนี้และตั้งค่าเป็น yes (ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่) แสดงว่าพอดแคสต์มีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม คุณอาจติดแท็กแต่ละตอนที่มีพร็อพเพอร์ตี้นี้ด้วยเพื่อการควบคุมที่ละเอียดยิ่งขึ้น คุณอาจระบุเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมโดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งต่อไปนี้หรือทั้ง 2 แท็ก

<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>
<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>

แท็กรูปภาพ

รูปภาพที่จะเชื่อมโยงกับพอดแคสต์ โดย Googlebot จะต้องเข้าถึงได้ คุณระบุรูปภาพได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือค่าผสมของแท็กต่อไปนี้

<googleplay:image href="...">
<itunes:image href="...">
<image>
 <link>...</link>
 <title>...</title>
 <url>...</url>
</image>
<language>

รหัสภาษาแบบ 2 ตัวอักษรของพอดแคสต์ตามที่กำหนดโดย ISO 639-1

แท็ก RSS ระดับตอน

คุณต้องใส่แท็กที่จำเป็นเพื่อให้พอดแคสต์แสดงในผลการค้นหา คุณอาจใส่แท็กที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอดแคสต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

แท็กที่จำเป็น
<enclosure>

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของไฟล์เสียงของตอนนั้นๆ รองรับไฟล์เสียงที่ใช้นามสกุลต่อไปนี้: aac, m4a, mp3, ogg, wav ตอนจะปรากฏในผลการค้นหาในกรณีที่ตอนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ โปรดตรวจสอบว่าไฟล์เหล่านี้ไม่ได้รับการปกป้องโดยไฟล์ robots.txt และ Googlebot เข้าถึงได้

<title>

ชื่อตอนของพอดแคสต์

แท็กที่แนะนำ

แท็กคำอธิบาย

คำอธิบายตอนนี้ที่จะแสดงในผลการค้นหา ระบบจะไม่สนใจแท็ก HTML และคำอธิบายจะถูกตัดเหลือ 200 อักขระ คุณระบุคำอธิบายได้โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือค่าผสมของแท็กต่อไปนี้

<description>...</description>
<googleplay:description>...</googleplay:description>
<itunes:summary>...</itunes:summary>

แท็กโจ่งแจ้ง อาจไม่เหมาะสม

หากมีแท็กนี้และตั้งค่าเป็น yes (ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่) แสดงว่าตอนมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม คุณอาจระบุเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมโดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งต่อไปนี้หรือทั้ง 2 แท็ก

<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>
<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

ตัวระบุส่วนกลางที่ไม่ซ้ำกันของพอดแคสต์แต่ละตอนซึ่งกำหนดให้อย่างถาวรโดยพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ต้องไม่ซ้ำกันและไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปและกำหนดขอบเขตสำหรับพอดแคสต์นี้ ระบบจะใช้ GUID เพื่อเปรียบเทียบว่าตอนไหนเป็นตอนใหม่ หากไม่มีระบุแท็ก <guid> ระบบจะใช้ URL ของไฟล์ในแท็ก <enclosure> เทน

<itunes:duration>

ความยาวของตอนในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • [ชั่วโมง]:[นาที]:[วินาที]
 • [นาที]:[วินาที]
 • [วินาทีรวม]

ใน 2 รูปแบบแรก ค่าของชั่วโมง นาที หรือวินาทีต้องไม่เกินเลข 2 หลัก

<pubDate>

วันที่เผยแพร่ตอน ในรูปแบบ RFC 822 (ส่วนที่ 5.1)

ข้อกำหนดของหน้าแรก

พอดแคสต์ต้องมีหน้าแรกที่อธิบายเนื้อหาของพอดแคสต์อย่างชัดเจน หน้าแรกต้องไม่มีเอลิเมนต์ <link type="application/rss+xml" rel="alternate"> อีกรายการ Googlebot ต้องเข้าถึงหน้าแรกได้ที่ URL ที่ตรงกันทุกประการซึ่งระบุไว้ในฟีด RSS หน้าแรกต้องมีเอลิเมนต์ HTML ต่อไปนี้อยู่ในโค้ดของหน้า

<link type="application/rss+xml" rel="alternate"
   title="Your Podcast's Name" href="Your podcast's RSS url"/>

เอลิเมนต์ HTML ต้องมีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นต่อไปนี้ คุณอาจใส่แอตทริบิวต์ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอดแคสต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

แอตทริบิวต์ HTML ที่จำเป็น
href

URL ฟีด RSS ของพอดแคสต์

แอตทริบิวต์ HTML ที่แนะนำ
title

ชื่อที่สื่อความหมายสั้นๆ ของพอดแคสต์

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าแรกแบบเรียบง่ายที่สุดสำหรับตัวอย่างฟีด RSS ด้านบน โดยจะต้องอยู่ที่ https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/ เพื่อให้เป็นไปตามคำจำกัดความของฟีด RSS

<html>
 <head>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Podcast"
     href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss"/>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Dafna's Zebra Podcast</h1>
  <p>Most people don't realize that zebras actually make fabulous house pets.
  They're clean, well behaved, and always well dressed. In this podcast series
  we talk to zebra lovers and zebra experts to get to the bottom of this amazing
  striped animal.</p>
 </body>
</html>

การจัดการพอดแคสต์

เมื่อ Google แยกวิเคราะห์ฟีดพอดแคสต์ของคุณแล้ว คุณอาจใช้ Google Podcasts และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อจัดการตอนของพอดแคสต์และฟีดในผลิตภัณฑ์ของ Google

ดูตัวอย่าง

คุณดูตัวอย่างลักษณะที่พอดแคสต์จะปรากฏในผลการค้นหาในแอป Google Search ของ Android ได้ เครื่องมือดูตัวอย่างจะสร้างโค้ด QR ซึ่งคุณใช้อุปกรณ์ Android สแกนเพื่อดูประสบการณ์ได้ การดูตัวอย่างพอดแคสต์ต้องใช้แอป Google Search เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป แม้ว่าประสบการณ์นี้จะใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 6.5 ขึ้นไปก็ตาม

ดูตัวอย่าง

อัปเดต

Google Podcasts จะตรวจหาอัปเดตของฟีดที่เราพบในเว็บโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วทุกๆ 5 นาที หากต้องการดูแลให้อัปเดตมีผลโดยเร็วที่สุด คุณอาจใช้ฮับ Google PubSubHubbub เพื่อให้อัปเดตเผยแพร่โดยเร็วที่สุด เช่น เมื่อคุณเปลี่ยนคำอธิบายของรายการหรือออกตอนใหม่ ป้อน URL ของฟีดในช่อง URL หัวข้อแล้วคลิกเผยแพร่ หากฟีดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ พอดแคสต์จะพร้อมใช้งานภายใน 1 สัปดาห์

หากไม่ต้องการป้อน URL ด้วยตนเอง คุณอาจทำกระบวนการนี้โดยอัตโนมัติโดยใช้ PubSubHubbub API

นำออก

หากต้องการนำตอนออก เพียงเลิกเผยแพร่ตอนจากฟีด RSS ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลภายใน 5 นาทีหรืออาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะมีผล

หากต้องการนำพอดแคสต์หรือตอนออกไปเลย คุณอาจบล็อก Google โดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือทั้ง 2 แท็กต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลภายใน 2-3 วัน

<googleplay:block>yes</googleplay:block>
<itunes:block>yes</itunes:block>

แท็กเหล่านี้ป้องกันไม่ให้ข้อมูลพอดแคสต์ปรากฏใน Google Search, Google Home, แอป Google Podcasts และผลการค้นหาใน Google Play Music แท็กเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อการเปิดเผยหน้าโฮสต์ใน Google Search

อีกตัวเลือกหนึ่งคือการบล็อก Googlebot จากฟีด RSS ซึ่งอาจมีผลภายใน 2-3 สัปดาห์ หากต้องการนำเนื้อหาออกจากบริการของ Google ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์) ให้ทำตามเครื่องมือแก้ปัญหาทางกฎหมาย

หากต้องการกระตุ้นให้มีการเข้าชมพอดแคสต์จากเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น เราขอแนะนำให้เพิ่มปุ่มที่มีโลโก้แอป Google Podcasts ลงในเว็บไซต์ ซึ่งจะเปิดพอดแคสต์ของคุณในแอปได้ทันที คุณสร้างลิงก์โดยตรงเพื่อสร้าง URL ของลิงก์ได้ รวมถึงดาวน์โหลดเนื้อหาของแบรนด์ Google Podcasts เพื่อใช้โลโก้ของเราเป็นปุ่มในเว็บไซต์ของคุณที่ลิงก์ไปยังพอดแคสต์โดยตรงได้อีกด้วย

สร้างลิงก์โดยตรง ดาวน์โหลดเนื้อหาของแบรนด์

การตรวจสอบ

เมื่อผู้ใช้สตรีมหรือดาวน์โหลดตอนหนึ่งของพอดแคสต์ของคุณ ผู้ใช้จะได้รับตอนโดยตรงจาก URL ที่ระบุในแท็ก <enclosure> ของตอนในฟีด RSS คุณแยก Google Podcasts ออกจากโปรแกรมเล่นพอดแคสต์อื่นๆ ได้โดยดูที่ส่วนหัว HTTP ของ User Agent ดังนี้

 • ติดตามคำขอจาก Google Podcasts โดยมองหานิพจน์ทั่วไป \b(GoogleChirp|GSA)\/
 • หากต้องการแยกข้อมูลวิเคราะห์ของ Google Podcasts ใน Android จาก Google Podcasts ในลำโพงอัจฉริยะ ให้มองหานิพจน์ทั่วไปต่อไปนี้
  • Google Podcasts ใน Android: \bGSA\/
  • Google Podcasts ในลำโพงอัจฉริยะ: \bGoogleChirp\/

การแก้ปัญหา

หากพอดแคสต์ไม่ปรากฏใน Google Search หรือ Google Podcasts ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ โปรดทราบว่า Google ไม่รับประกันว่าพอดแคสต์ทุกรายการจะแสดงใน Google Search หรือ Google Podcasts