Podcast

Wynik wyszukiwania podcastuMożesz tak dostosować swoje podcasty, by pojawiały się w wynikach wyszukiwania Google i w Podcastach Google razem z opisami poszczególnych odcinków i z umieszczonym w każdym z nich odtwarzaczem. Z tej funkcji można korzystać za pomocą aplikacji Wyszukiwarka Google na Androida (która musi być w wersji 6.5 lub nowszej), aplikacji Podcasty Google, Chrome na Androida, Google HomeAsystenta Google.

Wytyczne

Terminologia: podcast to audycja dźwiękowa składająca się z jednego lub większej liczby odcinków.

Aby korzystać z tej funkcji, musisz spełnić te wymagania:

 • Udostępnij prawidłowy kanał RSS z opisem podcastu zgodny ze specyfikacjami RSS 2.0 oraz z podanymi poniżej wymaganiami dotyczącymi kanałów.
 • Kanał musi zawierać co najmniej jeden odcinek zgodny z wymaganiami podanymi na tej stronie.
 • Podcast musi mieć własną stronę główną z atrybutami podanymi poniżej. Strona główna musi zawierać atrybut <link> wskazujący Twój kanał RSS.
 • Strona główna, kanał RSS i wszystkie niezablokowane pliki dźwiękowe muszą być dostępne dla Googlebota. Oznacza to, że dostęp do nich nie może wymagać logowania ani być chroniony przez plik robots.txt lub tagi <noindex>.
 • Jeśli chcesz, by Twój podcast pojawiał się w Google Play, musisz też zapoznać się ze specyfikacjami kanałów RSS podcastów dostępnych w Muzyce Google Play. Specyfikacje kanałów RSS obowiązujące w przypadku Muzyki Google Play i wyszukiwarki Google uzupełniają się nawzajem, ale nie są identyczne. Jeśli więc dostosujesz swoje kanały do wymagań jednej z tych usług, nie oznacza to automatycznie dostosowania ich do wymagań drugiej.

Po wzbogaceniu lub zmodyfikowaniu zawartości kanału lub strony głównej może upłynąć kilka dni, zanim zmiany te zostaną odzwierciedlone w wynikach wyszukiwania lub w aplikacji Podcasty Google. Więcej informacji o sposobie przyspieszenia tego procesu znajdziesz w sekcji Aktualizacja.

Wymagania dotyczące kanałów RSS

Musisz udostępnić kanał RSS z opisem podcastu. Kanał ten powinien być zgodny ze specyfikacjami RSS 2.0 oraz zawierać dodatkowe tagi i wartości podane w następnej sekcji. Niektóre z tych tagów stosuje się na poziomie podcastu, a inne – na poziomie odcinka.

Jeśli używasz jakichś tagów zdefiniowanych przez rozszerzenie Google Play lub iTunes, pamiętaj, by umieścić odpowiednie atrybuty xmlns w tagu <rss> na górze kodu kanału, jak pokazano tutaj:

<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

Oto przykład kanału podcastu z dwoma odcinkami, który znajduje się pod adresem https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
 <channel>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
  <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
  <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
  <googleplay:image href="http://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
  <language>en-us</language>
  <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
  <item>
   <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
   <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
   <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
         type="audio/mpeg" length="34216300"/>
   <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
   <guid>dzpodtop10</guid>
  </item>
  <item>
   <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
   <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
   <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
         type="audio/mpeg" length="26004388"/>
   <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
   <guid>dzpodclean</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

Tagi RSS na poziomie podcastu

Aby podcast mógł pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi lub w Podcastach Google, musisz w nim stosować wymagane tagi. Możesz też dodawać do niego zalecane tagi, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Tagi wymagane
<item>

Co najmniej jeden opis poszczególnych odcinków. Musisz mieć w kanale co najmniej jeden element <item>. Więcej informacji o znacznikach służących do opisywania odcinków znajdziesz w sekcji Tagi RSS na poziomie odcinka.

<link>

Pełny adres URL strony głównej podcastu. Sprawdź za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL lub testu optymalizacji mobilnej, czy Googlebot ma dostęp do tej strony.

<title>

Nazwa podcastu.

Tagi zalecane
Tagi author

Autor lub autorzy podcastu. Autora możesz podać, używając jednego z tych tagów lub obu naraz:

<googleplay:author>...</googleplay:author>
<itunes:author>...</itunes:author>

Przykłady: „Przykładowa Firma” lub „Danuta Kowalska”.

Tagi category

Ogólna tematyka podcastu podawana w wynikach wyszukiwania. Kategorię należy podawać w języku angielskim, a znaki & zapisywać jako &amp;. Kategorię możesz podać, używając jednego z tych tagów lub obu naraz:

<googleplay:category text="..."/>
<itunes:category text="..."/>

Tagi description

Opis podcastu w postaci jawnego tekstu, który jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie w wynikach wyszukiwania link Więcej informacji. Tagi HTML są ignorowane, a opis jest skracany do 1000 znaków. Jeśli występuje opis, powinien być ogólnie zgodny z zawartością strony głównej podcastu, ale nie musi być jej dokładną kopią. Opis możesz podać, używając jednego z tych tagów lub dowolnej ich kombinacji:

<description>...</description>
<googleplay:description>...</googleplay:description>
<itunes:summary>...</itunes:summary>

Tagi explicit

Jeśli ten tag jest obecny i ma wartość yes (rozróżniana jest w niej wielkość liter), wskazuje, że podcast zawiera materiały dla pełnoletnich. Aby precyzyjniej oznaczać treści, możesz też stosować go do poszczególnych odcinków. Materiały dla pełnoletnich możesz wskazywać, używając jednego z tych tagów lub obu naraz:

<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>
<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>

Tag image

Obraz powiązany z podcastem. Nie możesz blokować do niego dostępu Googlebotowi. Obraz możesz wskazać, używając jednego z tych tagów lub dowolnej ich kombinacji:

<googleplay:image href="...">
<itunes:image href="...">
<image>
 <link>...</link>
 <title>...</title>
 <url>...</url>
</image>
<language>

Dwuliterowy kod języka podcastu podany zgodnie ze standardem ISO 639-1.

Tagi RSS na poziomie odcinka

Aby podcast mógł pojawiać się w wynikach wyszukiwania, musisz stosować w nim wymagane tagi. Możesz też dodawać do niego tagi zalecane, by wzbogacać informacje o nim i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Tagi wymagane
<enclosure>

Pełny adres URL pliku dźwiękowego danego odcinka. Obsługiwane są pliki z takimi rozszerzeniami: AAC, M4A, MP3, OGG i WAV. Odcinki będą się pojawiać w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy większość z nich ma pliki dźwiękowe w obsługiwanych formatach. Upewnij się, że te pliki nie są zablokowane przez plik robots.txt i są dostępne dla Googlebota.

<title>

Tytuł odcinka podcastu.

Tagi zalecane

Tagi description

Opis danego odcinka przeznaczony do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania. Tagi HTML są ignorowane, a opis jest skracany do 200 znaków. Opis możesz podać, używając jednego z tych tagów lub dowolnej ich kombinacji:

<description>...</description>
<googleplay:description>...</googleplay:description>
<itunes:summary>...</itunes:summary>

Tagi explicit

Jeśli ten tag jest obecny i ma wartość yes (rozróżniana jest w niej wielkość liter), wskazuje, że odcinek zawiera materiały dla pełnoletnich. Takie treści możesz wskazywać, używając jednego z tych tagów lub obu naraz:

<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>
<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

Przypisany na stałe, niepowtarzalny globalnie identyfikator odcinka podcastu. Jest w nim rozróżniana wielkość liter. Powinien być niepowtarzalny i niezmienny w czasie oraz stosowany tylko w tym podcaście. Nowe odcinki są wykrywane dzięki porównywaniu takich identyfikatorów. Jeśli nie podasz tagu <guid>, zamiast niego używany jest adres URL pliku z tagu <enclosure>.

<itunes:duration>

Czas trwania odcinka podany w jednym z tych formatów:

 • [godziny]:[minuty]:[sekundy]
 • [minuty]:[sekundy]
 • [łączna_liczba_sekund]

W pierwszych dwóch formatach wartości odpowiadające godzinom, minutomsekundom mogą być najwyżej dwucyfrowe.

<pubDate>

Data publikacji odcinka podana w formacie RFC 822 (sekcja 5.1).

Wymagania dotyczące strony głównej

Podcast musi mieć stronę główną z jasnym opisem jego tematyki. Strona główna nie może zawierać kolejnego elementu <link type="application/rss+xml" rel="alternate">. Poza tym musi ona być dostępna dla Googlebota pod adresem URL podanym w kanale RSS. Gdzieś w kodzie strony głównej musi występować ten element HTML:

<link type="application/rss+xml" rel="alternate"
   title="Your Podcast's Name" href="Your podcast's RSS url"/>

Element HTML musi zawierać wymagane atrybuty podane poniżej. Możesz też dodawać do niego atrybuty zalecane, by wzbogacać informacje o podcaście i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Wymagane atrybuty HTML
href

Adres URL kanału RSS podcastu.

Zalecane atrybuty HTML
title

Krótki, opisowy tytuł podcastu.

Oto przykład minimalnej strony głównej przedstawionego powyżej kanału RSS. Aby zgadzała się z jego definicją, musi się znajdować pod adresem https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/.

<html>
 <head>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Podcast"
     href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss"/>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Dafna's Zebra Podcast</h1>
  <p>Most people don't realize that zebras actually make fabulous house pets.
  They're clean, well behaved, and always well dressed. In this podcast series
  we talk to zebra lovers and zebra experts to get to the bottom of this amazing
  striped animal.</p>
 </body>
</html>

Zarządzanie podcastami

Gdy Twój podcast zostanie przeanalizowany przez Google, możesz używać aplikacji Podcasty Google i innych narzędzi, by zarządzać odcinkami i kanałem podcastu w usługach Google.

Podgląd

W aplikacji Wyszukiwarka Google na Androida możesz sprawdzić, jak Twój podcast będzie wyglądać w wynikach wyszukiwania. Narzędzie podglądu generuje kod QR, który możesz zeskanować za pomocą urządzenia z Androidem, by zobaczyć podgląd. Wyświetlanie podglądu podcastu wymaga aplikacji Wyszukiwarka Google w wersji 8.0 lub nowszej, chociaż ogólny podgląd jest dostępny już od wersji 6.5.

Podgląd

Aktualizacja

Aplikacja Podcasty Google automatycznie wykrywa aktualizacje kanałów, które znajdujemy w internecie, często nawet w ciągu pięciu minut. Aby zapewnić jak najszybsze powiadamianie o aktualizacjach, możesz korzystać z centrum Google PubSubHubbub. Jeśli np. zmienisz opis podcastu lub opublikujesz nowy odcinek, wpisz adres URL kanału w polu „URL tematu” i kliknij Opublikuj. Jeśli Twój kanał jest zgodny z wytycznymi, podcast powinien stać się dostępny w ciągu tygodnia.

Aby uniknąć ręcznego wpisywania adresu URL, możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu PubSubHubbub API.

Usuwanie

Aby usunąć odcinek, po prostu cofnij jego publikację w swoim kanale RSS. Zależnie od różnych czynników zmiana ta zostanie odzwierciedlona już po upływie pięciu minut lub – w najgorszym razie – w ciągu kilku dni.

Aby całkowicie usunąć podcast lub jego odcinek, możesz zablokować Google dostęp do niego, używając jednego z tych tagów lub obu naraz (zmiana ta zostanie odzwierciedlona w ciągu kilku dni):

<googleplay:block>yes</googleplay:block>
<itunes:block>yes</itunes:block>

Te tagi zapobiegają pojawianiu się informacji o podcaście w wyszukiwarce Google, Google Home, aplikacji Podcasty Google i wynikach wyszukiwania w Muzyce Google Play. Tagi te nie mają wpływu na widoczność strony hosta w wyszukiwarce Google.

Kolejną opcją jest zablokowanie Googlebotowi dostępu do kanału RSS, co może przynieść efekt po kilku tygodniach. Aby usunąć treści z usług Google z uwagi na obowiązujące przepisy (np. z powodu naruszenia praw autorskich), skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów prawnych.

Aby zwiększyć liczbę użytkowników Twojej witryny słuchających podcastu, zalecamy umieszczenie w niej przycisku z logo aplikacji Podcasty Google, którego kliknięcie spowoduje bezpośrednie otwarcie podcastu w tej aplikacji. Aby utworzyć adres URL linku, możesz wygenerować bezpośredni link. Możesz też pobrać zasoby marki Podcasty Google, by użyć w swojej witrynie naszego logo jako przycisku, który kieruje użytkowników bezpośrednio do podcastu.

Wygeneruj linki bezpośrednie Pobierz zasoby marki

Monitorowanie

Gdy użytkownik odtwarza strumieniowo lub pobiera odcinek Twojego podcastu, jest on odczytywany bezpośrednio spod adresu URL podanego w tagu <enclosure> odcinka w kanale RSS. Aplikację Podcasty Google możesz odróżnić od innych odtwarzaczy podcastów, sprawdzając nagłówek HTTP klienta użytkownika:

 • Żądania pochodzące z Podcastów Google możesz śledzić, wyszukując wyrażenie regularne \b(GoogleChirp|GSA)\/.
 • Aby oddzielić statystyki związane z Podcastami Google na Androida od statystyk dotyczących Podcastów Google na inteligentnych głośnikach, wyszukuj te wyrażenia regularne:
  • Podcasty Google na Androida: \bGSA\/
  • Podcasty Google na inteligentnych głośnikach: \bGoogleChirp\/

Rozwiązywanie problemów

Jeśli Twój podcast nie pojawia się w wyszukiwarce Google ani w Podcastach Google, spróbuj wykonać poniższe czynności. Pamiętaj, że Google nie gwarantuje, że każdy podcast będzie widoczny w wyszukiwarce Google lub w Podcastach Google.

Wyślij opinię na temat...