Đăng ký và nội dung bị tường phí

Trang này mô tả cách sử dụng schema.org JSON-LD để biểu thị nội dung có tường phí trên trang web của bạn, bằng cách sử dụng các thuộc tính của CreativeWork. Dữ liệu có cấu trúc này giúp Google phân biệt nội dung có tường phí với kỹ thuật che giấu. Kỹ thuật này vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Hãy tìm hiểu thêm về nội dung đăng ký và nội dung có tường phí.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu có cấu trúc NewsArticle chứa nội dung có tường phí.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúcnguyên tắc kỹ thuật đối với trang của mình để đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, các nguyên tắc sau áp dụng cho nội dung có tường phí.

 • JSON-LD là phương pháp duy nhất được chấp nhận để chỉ định dữ liệu có cấu trúc cho nội dung có tường phí.
 • Không lồng các mục nội dung.
 • Chỉ sử dụng các bộ chọn .class cho thuộc tính cssSelector.

Thêm đánh dấu vào nội dung có tường phí

Nếu bạn cung cấp bất kỳ quyền truy cập dựa trên đăng ký nào vào nội dung trang web của mình hoặc nếu người dùng phải đăng ký để truy cập được vào bất kỳ nội dung nào bạn muốn lập chỉ mục, hãy làm theo các bước bên dưới. Ví dụ sau áp dụng cho dữ liệu có cấu trúc NewsArticle. Hãy nhớ làm theo các bước sau cho tất cả các phiên bản của trang (bao gồm AMP và không phải AMP).

 1. Thêm tên lớp quanh mỗi mục có tường phí của trang. Ví dụ:
  <body>
  <p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
  <div class="paywall">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
  </body>
  
 2. Thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle.
 3. Thêm dữ liệu có cấu trúc JSON-LD được đánh dấu vào dữ liệu có cấu trúc NewsArticle của bạn.
  {
   "@context": "http://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://example.org/article"
   },
   (...)
   "isAccessibleForFree": "False",
   "hasPart":
    {
    "@type": "WebPageElement",
    "isAccessibleForFree": "False",
    "cssSelector" : ".paywall"
    }
   }
  

Nhiều mục có tường phí

Nếu trang của bạn chứa nhiều mục có tường phí, hãy thêm tên lớp dưới dạng một dãy.

Dưới đây là ví dụ về các mục có tường phí trên trang:

<body>
  <div class="section1">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
<p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
<div class="section2">This is another section that's inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
</body>

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu có cấu trúc NewsArticle chứa nhiều mục có tường phí.

{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "mainEntityOfPage": {
  "@type": "WebPage",
  "@id": "https://example.org/article"
 },
 (...)
 "isAccessibleForFree": "False",
 "hasPart": [
  {
  "@type": "WebPageElement",
  "isAccessibleForFree": "False",
  "cssSelector" : ".section1"
  },
  {
  "@type": "WebPageElement",
  "isAccessibleForFree": "False",
  "cssSelector" : ".section2"
  }
 ]
 }

Cân nhắc sử dụng AMP

Nếu bạn có trang AMP chứa dữ liệu có cấu trúc, hãy cân nhắc sử dụng amp-access khi thích hợp.

Đảm bảo Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang của bạn

Có một số cách để đảm bảo Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung trên trang của bạn:

 • Nếu bạn chỉ muốn Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung của một trang nằm ngoài tường phí và hiển thị cho tất cả mọi người, hãy bỏ qua bước này.
 • Nếu bạn muốn Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục toàn bộ trang (bao gồm cả các mục có tường phí), hãy đảm bảo rằng Googlebot (và Googlebot-News nếu có) có thể truy cập vào trang của bạn.
 • Nếu bạn muốn ngăn Google hiển thị liên kết được lưu trong bộ nhớ đệm cho trang của mình, hãy sử dụng thẻ meta robots noarchive.

Gửi phản hồi về...