Movie

Hãy đánh dấu danh sách phim của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc để người dùng có thể khám phá các bộ phim trên Google Tìm kiếm theo những cách mới. Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về những bộ phim của mình, chẳng hạn như tên, đạo diễn và hình ảnh của phim. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng giao diện băng chuyền phim chỉ có trên thiết bị di động.

ví dụ về băng chuyền phim trong kết quả tìm kiếm

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trang. Nếu mới sử dụng dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để biết hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy xem lớp học mã về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm thuộc tính bắt buộc. Để biết thông tin về nơi để đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang, hãy xem Dữ liệu có cấu trúc JSON-LD: Vị trí chèn dữ liệu vào trang.
 2. Làm theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hóa quy trình này bằng cách sử dụng API sơ đồ trang web của Search Console.

Ví dụ

Trang tóm tắt + nhiều trang chi tiết đầy đủ

Trên trang tóm tắt, mỗi mục trong danh sách sẽ có một đoạn mô tả ngắn. Mỗi đoạn mô tả này trỏ đến trang chi tiết riêng của từng mục và nội dung trên trang chi tiết tập trung hoàn toàn vào mục đó. Dưới đây là một ví dụ về danh sách phim tóm tắt ở dạng cấu trúc dữ liệu JSON-LD:

<html>
 <head>
  <title>The Best Movies from the Oscars - 2018</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context":"https://schema.org",
   "@type":"ItemList",
   "itemListElement":[
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":1,
     "url":"http://example.com/a-star-is-born.html"
    },
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":2,
     "url":"http://example.com/bohemian-rhapsody.html"
    },
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":3,
     "url":"http://example.com/black-panther.html"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Danh sách đầy đủ trong một trang

Danh sách đầy đủ trong một trang chứa tất cả thông tin của danh sách, bao gồm cả nội dung đầy đủ cho từng mục. Dưới đây là ví dụ về danh sách phim đầy đủ trong một trang ở dạng cấu trúc dữ liệu JSON-LD:

<html>
 <head>
  <title>The Best Movies from the Oscars - 2018</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "1",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "url": "https://example.com/2019-best-picture-noms#a-star-is-born",
      "name": "A Star Is Born",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2018-10-05",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Bradley Cooper"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "5"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "John D."
       },
       "reviewBody": "Heartbreaking, inpsiring, moving. Bradley Cooper is a triple threat."
       },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "90",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "19141"
       }
      }
     },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "2",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "name": "Bohemian Rhapsody",
      "url": "https://example.com/2019-best-picture-noms#bohemian-rhapsody",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2018-11-02",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Bryan Singer"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "3"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "Vin S."
       },
       "reviewBody": "Rami Malek's performance is overrated, at best."
       },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "61",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "21985"
       }
      }
     },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "3",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "name": "Black Panther",
      "url": "https://example.com/2019-best-picture-noms#black-panther",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2018-02-16",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Ryan Coogler"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "2"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "Trevor R."
       },
       "reviewBody": "I didn't like the lighting and CGI in this movie."
       },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "96",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "88211"
       }
      }
     }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau để đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền phim.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Movie

Ngoài các thuộc tính của Băng chuyền, hãy xác định các thuộc tính sau trong đối tượng Băng chuyền của bạn.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Movie (Phim) tại schema.org/Movie.

Thuộc tính bắt buộc

image

URL hoặc ImageObject

Hình ảnh đại diện cho bộ phim. Các nguyên tắc khác liên quan đến hình ảnh bao gồm:

 • URL hình ảnh phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • Hình ảnh phải mang tính đại diện cho nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Hình ảnh phải có độ phân giải cao và tỷ lệ khung hình 6:9. Mặc dù Google có thể cắt các hình ảnh có tỷ lệ khung hình gần bằng 6:9, nhưng các hình ảnh hơn kém quá nhiều so với tỷ lệ này sẽ không đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền.

name

Text

Tên phim.

Thuộc tính nên có

aggregateRating

AggregateRating

Phần chú thích cho biết điểm đánh giá trung bình của một bộ phim. Bạn cần tuân thủ các nguyên tắc về đoạn trích nội dung đánh giá và danh sách các thuộc tính AggregateRating (Điểm xếp hạng tổng hợp) bắt buộc và nên có.

dateCreated

Date hoặc DateTime

Ngày phát hành bộ phim.

director

Person

Đạo diễn của bộ phim. Ví dụ:


"director": {
 "@type": "Person",
 "name": "Bradley Cooper"
}

review

Review

Nội dung đánh giá (Review) của bộ phim được lồng ghép vào. Bạn cần tuân thủ nguyên tắc về đoạn trích nội dung đánh giá và danh sách các thuộc tính đánh giá bắt buộc và nên có.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp khó khăn khi triển khai dữ liệu có cấu trúc, thì sau đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn.