Logo

Wskaż obraz, którego wyszukiwarka Google ma używać jako logo Twojej organizacji w wynikach wyszukiwania i na Grafie wiedzy. Wyszukiwarka Google korzysta ze znaczników podanych w poniższym przykładzie do wykrywania obrazu mającego służyć za logo organizacji. Dzięki temu wskazany obraz będzie się w miarę możliwości pojawiać w wynikach wyszukiwania związanych z organizacją. Takie znaczniki to dla algorytmów wyszukiwarki Google wyraźny sygnał do wyświetlenia wskazanego obrazu na Grafie wiedzy.

Zrzut ekranu z wynikami wyszukiwania zawierającymi fragment rozszerzony dotyczący aplikacji

Przykład

Oto przykład logo zapisanego w postaci kodu JSON-LD.

Definicje typów uporządkowanych danych

W przypadku użycia logo wyszukiwarka Google rozpoznaje poniższe właściwości znaczników Organization. Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz dołączyć do nich właściwości wymagane.

Właściwości wymagane
logo

URL

Adres URL logo symbolizującego organizację.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

  • Obraz musi mieć wymiary co najmniej 112 x 112 pikseli.
  • Adres URL obrazu musi być dostępny do pobrania i zindeksowania.
  • Obraz musi być w formacie JPG, PNG lub GIF.
url

URL

Adres URL witryny związanej z logo.