ธุรกิจในพื้นที่

เมื่อผู้ใช้ค้นหาธุรกิจใน Google Search หรือ Maps ผลการค้นหาของ Search อาจแสดงการ์ดกราฟความรู้ที่เด่นชัดซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรงกับคำค้นหา เมื่อผู้ใช้ค้นหาธุรกิจประเภทหนึ่ง เช่น ร้านอาหาร ผู้ใช้อาจเห็นภาพหมุนของข้อมูลที่โฮสต์โดยผู้ให้บริการข้อมูลร้านอาหาร

ตัวอย่าง

คุณลองใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ได้โดยใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลธุรกิจในพื้นที่

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการค้นหาหมวดหมู่ เช่น “ร้านอาหารสเปน” หรือการค้นหาเอนทิตี เช่น “Cascal” (ร้านสเต็ก)

การดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำค้นหาที่อิงตามสถานที่ตั้ง เช่น "ร้านตัดผมแถวนี้" หรือ "ร้านทำผมในรัศมี 24 กิโลเมตร"

เวลาทำการ

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีการมาร์กอัปเวลาทำการประเภทต่างๆ

เวลาทำการมาตรฐาน

การไม่รวมพร็อพเพอร์ตี้ validFrom และ validThrough หมายถึงเวลาทำการนี้มีผลตลอดทั้งปี ตัวอย่างนี้กำหนดธุรกิจที่เปิดวันธรรมดาตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น. และวันสุดสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น

"openingHoursSpecification": [
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": [
   "Monday",
   "Tuesday",
   "Wednesday",
   "Thursday",
   "Friday"
  ],
  "opens": "09:00",
  "closes": "21:00"
 },
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": [
   "Saturday",
   "Sunday"
  ],
  "opens": "10:00",
  "closes": "23:00"
 }
]
เวลาทำการช่วงค่ำ

สำหรับเวลาทำการหลังเที่ยงคืน ให้กำหนดเวลาเปิดและเวลาปิดโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ OpeningHoursSpecification เดียว ตัวอย่างนี้จะกำหนดเวลาทำการตั้งแต่วันเสาร์เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์เวลา 3.00 น.

"openingHoursSpecification": {
 "@type": "OpeningHoursSpecification",
 "dayOfWeek": "Saturday",
 "opens": "18:00",
 "closes": "03:00"
}
เวลาทำการแบบตลอดทั้งวัน

หากต้องการแสดงว่าธุรกิจเปิด 24 ชั่วโมง ให้ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ open เป็น "00:00" และพร็อพเพอร์ตี้ closes เป็น "23:59" หากต้องการแสดงว่าธุรกิจปิดทั้งวัน ให้ตั้งค่าทั้งพร็อพเพอร์ตี้ opens และ closes เป็น "00:00" ตัวอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจเปิดทั้งวันในวันเสาร์และปิดทั้งวันในวันอาทิตย์

"openingHoursSpecification": [
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": "Saturday",
  "opens": "00:00",
  "closes": "23:59"
 },
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": "Sunday",
  "opens": "00:00",
  "closes": "00:00"
 }
]
เวลาทำการตามเทศกาล

โปรดใช้ทั้งพร็อพเพอร์ตี้ validFrom และ validThrough เพื่อกำหนดเวลาทำการตามเทศกาล ตัวอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจปิดช่วงวันหยุดฤดูหนาว

"openingHoursSpecification": {
 "@type": "OpeningHoursSpecification",
 "opens": "00:00",
 "closes": "00:00",
 "validFrom": "2015-12-23",
 "validThrough": "2016-01-05"
}

หลายแผนก

สำหรับธุรกิจที่มีแผนกย่อย เช่น แผนกย่อยที่มีพร็อพเพอร์ตี้เฉพาะ เช่น เวลาทำการหรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณอาจมาร์กอัปพร็อพเพอร์ตี้ department ที่มีเอลิเมนต์สำหรับแผนกย่อยแต่ละแผนก โปรดกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่ต่างจากร้านหลักในเอลิเมนต์ของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนกในมาร์กอัปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ใส่ชื่อร้านพร้อมชื่อแผนกในรูปแบบต่อไปนี้ {store name} {department name}

  เช่น gMart และ ร้านขายยาของ gMart

 • ใช้ชื่อแผนกอย่างเดียวเมื่อมีการแสดงแบรนด์อย่างชัดเจน เช่น Best Buy และ Geek Squad

รายการร้านอาหาร

เมื่อผู้ใช้ค้นหามื้อค่ำที่ดีที่สุดในนิวยอร์กซิตีหรือใช้คำค้นหารายชื่อที่คล้ายกัน เนื้อหาร้านอาหารที่คุณมาร์กอัปอาจปรากฏเป็นภาพหมุนเฉพาะโฮสต์ในผลการค้นหาของ Search หากต้องการเปิดใช้รายการเฉพาะโฮสต์สำหรับร้านอาหาร ให้สร้างหน้ารายการร้านอาหารใน AMP HTML ที่มีมาร์กอัป ItemList และทำการมาร์กอัปหน้าร้านอาหารแต่ละหน้า ดูรายละเอียดการนำไปใช้งานได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับภาพหมุน

สถานการณ์การสั่งซื้อและการจอง

มาร์กอัปธุรกิจอาจระบุการดำเนินการหลายประเภทและตัดสินการดำเนินการด้วยพารามิเตอร์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณให้บริการ คุณอาจมาร์กอัปเนื้อหาด้วยค่าผสมการดำเนินการและพารามิเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มากกว่า 1 รายการ

สถานการณ์
OrderAction
พารามิเตอร์ที่รองรับ
 • potentialAction.@type
 • potentialAction.target.inLanguage
 • potentialAction.target.actionPlatform
ReserveAction
พารามิเตอร์ที่รองรับ
 • potentialAction.@type
 • potentialAction.target.inLanguage
 • potentialAction.target.actionPlatform
 • potentialAction.result.provider

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงมาร์กอัปสำหรับเป้าหมายการดำเนินการเดี่ยวสำหรับธุรกิจต่างๆ

สั่งอาหาร
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Restaurant",
 "@id": "http://davescafe.example.com/",
 "name": "Dave's Cafe",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
  ],
 "address" :{
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "123 William St",
  "addressLocality": "New York",
  "addressRegion": "NY",
  "postalCode": "10038",
  "addressCountry": "US"
 },
 "geo":{
  "@type": "GeoCoordinates",
  "latitude": 40.709312,
  "longitude": -74.007136
 },
 "telephone": "+19172423826",
 "potentialAction": {
  "@type": "OrderAction",
  "target": {
   "@type": "EntryPoint",
   "urlTemplate": "https://www.example.com/daves-cafe-new-york",
   "inLanguage": "en-US",
   "actionPlatform": [
    "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
    "http://schema.org/IOSPlatform",
    "http://schema.org/AndroidPlatform"
   ]
  },
  "deliveryMethod": [
   "http://purl.org/goodrelations/v1#DeliveryModePickUp",
   "http://purl.org/goodrelations/v1#DeliveryModeOwnFleet"
  ],
  "priceSpecification": {
   "@type": "DeliveryChargeSpecification",
   "appliesToDeliveryMethod": "http://purl.org/goodrelations/v1#DeliveryModeOwnFleet",
   "priceCurrency": "USD",
   "price": 0.0,
   "eligibleTransactionVolume": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": 12.00
   }
  }
 }
}
จองคลาส
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "HealthClub",
 "@id": "http://daveshouseofyoga.example.com/",
 "name": "Dave's House of Yoga",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
  ],
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "3986 Rivermark Pkwy",
  "addressLocality": "Santa Clara",
  "addressRegion": "CA",
  "postalCode": "95054",
  "addressCountry": "US"
 },
 "geo": {
  "@type": "GeoCoordinates",
  "latitude": 37.3952149,
  "longitude": -121.9474023
 },
 "telephone": "+14085551135",
 "potentialAction": {
  "@type": "ReserveAction",
  "target": {
   "@type": "EntryPoint",
   "urlTemplate": "https://www.example.com/reserve?merchantId=20373",
   "inLanguage": "en-US",
   "actionPlatform": [
    "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
    "http://schema.org/IOSPlatform",
    "http://schema.org/AndroidPlatform"
   ]
  },
  "result": {
   "@type": "Reservation",
   "name": "Book a class"
  }
 }
}
จองโต๊ะ
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Restaurant",
 "@id": "http://davescafe.example.com/",
 "name": "Dave's Cafe",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
  ],
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "123 William St",
  "addressLocality": "New York",
  "addressRegion": "NY",
  "postalCode": "10038",
  "addressCountry": "US"
 },
 "geo": {
  "@type": "GeoCoordinates",
  "latitude": 40.709312,
  "longitude": -74.007136
 },
 "telephone": "+19172423826",
 "potentialAction": {
  "@type": "ReserveAction",
  "target": {
   "@type": "EntryPoint",
   "urlTemplate": "https://www.example.com/reserve?merchantId=20373",
   "inLanguage": "en-US",
   "actionPlatform": [
    "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
    "http://schema.org/IOSPlatform",
    "http://schema.org/AndroidPlatform"
   ]
  },
  "result": {
   "@type": "FoodEstablishmentReservation",
   "name": "Reserve table"
  }
 }
}

มีค่าผสมการดำเนินการและพารามิเตอร์อื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ได้ เวลาพัฒนาการดำเนินการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจ โปรดใช้เพียงค่าเดียวใน potentialAction.target.url หรือ potentialAction.target.urlTemplate

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นสถานการณ์บางส่วนที่ใช้ประเภท OrderAction และ ReserveAction

 • OrderAction 1 รายการและ ReserveAction 1 รายการ: ร้านอาหารที่รับคำสั่งซื้อให้ไปส่งตามที่ต่างๆ และรับจองโต๊ะ
 • OrderAction 1 รายการสำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย: ร้านอาหารที่รับคำสั่งซื้อให้ไปส่งตามที่ต่างๆ จากผู้ให้บริการ 2 ราย
 • ReserveAction 1 รายการสำหรับตัวอย่างต่อไปนี้
  • สตูดิโอสอนโยคะที่เปิดสอนหลายคลาสผ่านผู้ให้บริการรายเดียวที่มีข้อมูลคลาสทั้งหมด
  • ร้านทำผมที่มีสไตลิสต์หลายคน แต่ละคนมีเมนูบริการที่ไม่ซ้ำกันซึ่งรวมสไตลิสต์ทั้งหมด

หลักเกณฑ์

มาร์กอัป Action สำหรับธุรกิจต่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ระบุเพียงค่าเดียวใน potentialAction.target.url หรือ potentialAction.target.urlTemplate
 • หน้าเว็บหรือแอปเป้าหมายต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ทางออนไลน์ เช่น หน้าเว็บที่แสดงเมนูของร้านอาหารไม่ใช่หน้าการดำเนินการที่ถูกต้องหากผู้ใช้ต้องโทรศัพท์ไปสั่งอาหารหรือจองโต๊ะ

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้และการใช้งานสำหรับธุรกิจในพื้นที่และประเภทการดำเนินการสำหรับธุรกิจโดยอิงตามคำจำกัดความทั้งหมดที่ schema.org/LocalBusiness

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

LocalBusiness

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ LocalBusiness ได้ที่ schema.org/LocalBusiness กำหนดสถานที่ตั้งของธุรกิจในพื้นที่แต่ละแห่งเป็นประเภท LocalBusiness โปรดใช้ประเภทย่อยของ LocalBusiness ที่เจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น Restaurant, DaySpa, HealthClub และอื่นๆ

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@id

URL

รหัสส่วนกลางที่ไม่ซ้ำกันของที่ตั้งธุรกิจแต่ละแห่งในรูปแบบ URL รหัสต้องคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป Google Search จะจัดการ URL เหมือนเป็นสตริงที่คลุมเครือและ URL ไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ที่ทำงานได้ หากธุรกิจมีที่ตั้งหลายแห่ง โปรดตรวจสอบว่า @id ของที่ตั้งแต่ละแห่งไม่ซ้ำกัน

address

PostalAddress

ที่อยู่ของที่ตั้งธุรกิจแต่ละแห่ง

address.addressCountry

Text

รหัสประเทศแบบ ISO 3166-1 Alpha-2 ที่เป็นอักษร 2 ตัว

address.addressLocality

Text

เมือง

address.addressRegion

Text

รัฐหรือจังหวัด (หากมี)

address.postalCode

Text

รหัสไปรษณีย์

address.streetAddress

Text

เลขถนน ชื่อถนน และเลขที่ (หากมี)

name

Text

ชื่อธุรกิจ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
acceptsReservations

Boolean

"จริง" หรือ "เท็จ" สำหรับสถานประกอบการเกี่ยวกับอาหาร หาก "จริง" แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือต้องกำหนด potentialAction ด้วย

aggregateRating

AggregateRating

คะแนนเฉลี่ยของธุรกิจในพื้นที่ซึ่งอิงตามการให้คะแนนและรีวิวหลายรายการ โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างข้อมูลรีวิว และรายการพร็อพเพอร์ตี้คะแนนแบบรวมที่จำเป็นและแนะนำ

department

LocalBusiness

รายการที่ฝังของแผนกย่อยเดี่ยวที่คุณกำหนดได้โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ใดก็ได้ในตารางนี้

geo

GeoCoordinates

พิกัดทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจ

geo.latitude

Number

ละติจูดของที่ตั้งธุรกิจ ควรใช้ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำ

geo.longitude

Number

ลองจิจูดของที่ตั้งธุรกิจ ควรใช้ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำ

menu

URL

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของเมนูสำหรับสถานประกอบการเกี่ยวกับอาหาร

openingHoursSpecification

อาร์เรย์หรือออบเจ็กต์เดี่ยว (รองรับทั้ง 2 แบบ) ของ OpeningHoursSpecification

ช่วงเวลาที่ที่ตั้งธุรกิจเปิดทำการ

openingHoursSpecification.closes

Time

เวลาที่ที่ตั้งธุรกิจปิด ในรูปแบบ hh:mm:ss

openingHoursSpecification.dayOfWeek

Text

ต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • จันทร์
 • อังคาร
 • พุธ
 • พฤหัสบดี
 • ศุกร์
 • เสาร์
 • อาทิตย์
openingHoursSpecification.opens

Time

เวลาที่ที่ตั้งธุรกิจเปิด ในรูปแบบ hh:mm:ss

openingHoursSpecification.validFrom

Date

วันที่เริ่มต้นของการปิดทำการตามเทศกาลของธุรกิจ ในรูปแบบ YYYY-MM-DD

openingHoursSpecification.validThrough

Date

วันที่สิ้นสุดของการปิดทำการตามเทศกาลของธุรกิจ ในรูปแบบ YYYY-MM-DD

potentialAction

ReserveAction หรือ OrderAction

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ

review

Review

รีวิวธุรกิจในพื้นที่ ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างข้อมูลรีวิว และรายการพร็อพเพอร์ตี้รีวิวที่จำเป็นและแนะนำ

telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจที่จะใช้เป็นวิธีการติดต่อหลักสำหรับลูกค้า อย่าลืมใส่รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ในหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

url

URL

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของที่ตั้งธุรกิจที่เจาะจง พร็อพเพอร์ตี้ URL นี้ต้องเป็นลิงก์ที่ใช้งานได้ ไม่เหมือนกับพร็อพเพอร์ตี้ @id

พร็อพเพอร์ตี้ร้านอาหาร

หากต้องการรวมร้านอาหารไว้ในรายการเฉพาะโฮสต์ ให้ใส่พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
image

ช่องที่ซ้ำของ URL หรือ ImageObject

ภาพของธุรกิจ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องเป็นตัวแทนเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .png หรือ .gif
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 500,000 พิกเซลเมื่อความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
name

Text

ชื่อธุรกิจ

servesCuisine

servesCuisine

หากกำลังมาร์กอัปร้านอาหาร ให้ระบุประเภทอาหารที่เสิร์ฟในร้าน

พร็อพเพอร์ตี้การดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ

ข้อมูลที่มีโครงสร้างใน Google Search รองรับประเภทการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ 2 ประเภทดังต่อไปนี้

 • OrderAction เป็นตัวแทนของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆ
 • ReserveAction เป็นตัวแทนของการจองสิ่งที่จับต้องได้ เช่น โต๊ะอาหาร รถยนต์ หรือห้องพักโรงแรมสำหรับวันที่และเวลาที่เจาะจง

ตาราง 2 ตารางต่อไปนี้แสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้สำหรับการดำเนินการแต่ละประเภท

พร็อพเพอร์ตี้ของ OrderAction

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
deliveryMethod

DeliveryMethod

วิธีการส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้ โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • http://purl.org/goodrelations/v1#DeliveryModePickUp
 • http://purl.org/goodrelations/v1#DeliveryModeOwnFleet
priceSpecification

DeliveryChargeSpecification

ค่าบริการจัดส่ง (หากมี)

priceSpecification.appliesToDeliveryMethod

DeliveryMethod

พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้กับวิธีการจัดส่งเท่านั้น http://purl.org/goodrelations/v1#DeliveryModeOwnFleet

priceSpecification.price

Number

ค่าจัดส่งทั้งหมดที่ระบุเป็นค่าแบบตัวเลขเท่านั้น ใช้พร็อพเพอร์ตี้ priceCurrency เพื่อแสดงถึงประเภทสกุลเงินแทนสัญลักษณ์สกุลเงิน

priceSpecification.priceCurrency

Text

รหัสสกุลเงินแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

priceSpecification.eligibleTransaction.price

Number

ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำแบบเป็นตัวเลขเท่านั้น โปรดใช้พร็อพเพอร์ตี้ eligibleTransaction.priceCurrency เพื่อระบุประเภทสกุลเงินแทนการใส่สัญลักษณ์สกุลเงิน

priceSpecification.eligibleTransaction.priceCurrency

Text

รหัสสกุลเงินแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

priceSpecification.eligibleTransactionVolume

PriceSpecification

ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำเพื่อให้มีสิทธิ์รับบริการจัดส่ง

พร็อพเพอร์ตี้ของ ReserveAction

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
result

Reservation

รายละเอียดการจอง โปรดใช้ประเภทย่อยของ Reservation ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น FoodEstablishmentReservation เพื่อจองโต๊ะในร้านอาหาร

result.name

Text

ชื่อสิ่งที่จอง เช่น "โต๊ะที่ร้าน La Boheme"

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
result.provider

Person

รายละเอียดของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้า

result.provider.name

Text

ชื่อผู้ให้บริการ