ชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจในพื้นที่

เมื่อผู้ใช้ค้นหาธุรกิจใน Google Search หรือ Maps ผลการค้นหาของ Search อาจแสดงการ์ดกราฟความรู้ที่เด่นชัดซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรงกับคำค้นหา เมื่อผู้ใช้ค้นหาประเภทธุรกิจ (เช่น "ร้านอาหารที่ดีที่สุดในนิวยอร์ก") ผู้ใช้อาจเห็นภาพหมุนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อความค้นหา คุณใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับธุรกิจในพื้นที่เพื่อบอก Google เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น เวลาทำการ แผนกต่างๆ รีวิว และข้อมูลอื่นได้ คุณช่วยผู้ใช้ให้จองหรือสั่งซื้อสินค้าโดยตรงในผลการค้นหาได้โดยใช้ Maps Booking API ในการเปิดใช้การจอง การชำระเงิน และการดำเนินการอื่นๆ

ตัวอย่าง

ชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจในพื้นที่อย่างง่าย

ตัวอย่างชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจในพื้นที่อย่างง่ายซึ่งใช้ JSON-LD

ตัวอย่างภาพหมุนร้านอาหาร ปัจจุบันภาพหมุนร้านอาหารยังจำกัดอยู่ในหมู่ผู้ให้บริการร้านอาหารจำนวนไม่มาก หากต้องการเข้าร่วม โปรดลงทะเบียนแจ้งความสนใจในฟอร์มของเรา

เวลาทำการ

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีการมาร์กอัปเวลาทำการประเภทต่างๆ

เวลาทำการมาตรฐาน

การไม่รวมพร็อพเพอร์ตี้ validFrom และ validThrough หมายถึงเวลาทำการนี้มีผลตลอดทั้งปีตัวอย่างนี้กำหนดธุรกิจที่เปิดวันธรรมดาตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น. และวันสุดสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น

"openingHoursSpecification": [
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": [
   "Monday",
   "Tuesday",
   "Wednesday",
   "Thursday",
   "Friday"
  ],
  "opens": "09:00",
  "closes": "21:00"
 },
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": [
   "Saturday",
   "Sunday"
  ],
  "opens": "10:00",
  "closes": "23:00"
 }
]
เวลาทำการช่วงค่ำ

สำหรับเวลาทำการหลังเที่ยงคืน ให้กำหนดเวลาเปิดและเวลาปิดโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ OpeningHoursSpecification เดียว ตัวอย่างนี้จะกำหนดเวลาทำการตั้งแต่วันเสาร์เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์เวลา 3.00 น.

"openingHoursSpecification": {
 "@type": "OpeningHoursSpecification",
 "dayOfWeek": "Saturday",
 "opens": "18:00",
 "closes": "03:00"
}
เวลาทำการแบบตลอดทั้งวัน

หากต้องการแสดงว่าธุรกิจเปิด 24 ชั่วโมง ให้ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ open เป็น "00:00" และพร็อพเพอร์ตี้ closes เป็น "23:59"หากต้องการแสดงว่าธุรกิจปิดทั้งวัน ให้ตั้งค่าทั้งพร็อพเพอร์ตี้ opens และ closes เป็น "00:00" ตัวอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจเปิดทั้งวันในวันเสาร์และปิดทั้งวันในวันอาทิตย์

"openingHoursSpecification": [
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": "Saturday",
  "opens": "00:00",
  "closes": "23:59"
 },
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": "Sunday",
  "opens": "00:00",
  "closes": "00:00"
 }
]
เวลาทำการตามเทศกาล

โปรดใช้ทั้งพร็อพเพอร์ตี้ validFrom และ validThrough เพื่อกำหนดเวลาทำการตามเทศกาล ตัวอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจปิดช่วงวันหยุดฤดูหนาว

"openingHoursSpecification": {
 "@type": "OpeningHoursSpecification",
 "opens": "00:00",
 "closes": "00:00",
 "validFrom": "2015-12-23",
 "validThrough": "2016-01-05"
}

หลายแผนก

สำหรับธุรกิจที่มีแผนก เช่น แผนกที่มีพร็อพเพอร์ตี้เฉพาะ เช่น เวลาทำการหรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณอาจมาร์กอัปพร็อพเพอร์ตี้ department ที่มีเอลิเมนต์สำหรับแต่ละแผนก โปรดกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่ต่างจากร้านหลักในเอลิเมนต์ของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของธุรกิจในพื้นที่

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้และการใช้งานสำหรับธุรกิจในพื้นที่และประเภทการดำเนินการสำหรับธุรกิจโดยอิงตามคำจำกัดความทั้งหมดที่ schema.org/LocalBusiness

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

LocalBusiness

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ LocalBusiness ได้ที่ schema.org/LocalBusiness กำหนดสถานที่ตั้งของธุรกิจในพื้นที่แต่ละแห่งเป็นประเภท LocalBusiness โปรดใช้ประเภทย่อยของ LocalBusiness ที่เจาะจงที่สุด เช่น Restaurant, DaySpa, HealthClub และอื่นๆ

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@id

URL

รหัสส่วนกลางที่ไม่ซ้ำกันของที่ตั้งธุรกิจแต่ละแห่งในรูปแบบ URL รหัสต้องคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป Google Search จะจัดการ URL เหมือนเป็นสตริงที่คลุมเครือและ URL ไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ที่ทำงานได้ หากธุรกิจมีที่ตั้งหลายแห่ง โปรดตรวจสอบว่า @id ของที่ตั้งแต่ละแห่งไม่ซ้ำกัน

address

PostalAddress

สถานที่ตั้งจริงของธุรกิจ ให้รวมพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ไว้ให้มากที่สุด ยิ่งคุณระบุพร็อพเพอร์ตี้มากเท่าใด ผลการค้นหาก็จะยิ่งมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น เช่น


"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "148 W 51st St",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
}
name

Text

ชื่อของธุรกิจ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
aggregateRating

AggregateRating

คะแนนเฉลี่ยของธุรกิจในพื้นที่ซึ่งอิงตามการให้คะแนนหรือรีวิวหลายรายการ โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิว และรายการพร็อพเพอร์ตี้คะแนนแบบรวมที่จำเป็นและแนะนำ

department

LocalBusiness

รายการที่ฝังของแผนกเดี่ยว คุณกำหนดได้โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ใดก็ได้ในตารางนี้สำหรับแผนก

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่ชื่อร้านพร้อมชื่อแผนกในรูปแบบต่อไปนี้ {store name} {department name} เช่น gMart และ gMart Pharmacy
 • หากชื่อแผนกมีแบรนด์ที่ชัดเจน ให้ระบุชื่อแผนกด้วยแบรนด์นั้น เช่น Best Buy และ Geek Squad
geo

GeoCoordinates

พิกัดทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจ

geo.latitude

Number

ละติจูดของที่ตั้งธุรกิจ ควรใช้ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำ

geo.longitude

Number

ลองจิจูดของที่ตั้งธุรกิจ ควรใช้ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำ

menu

URL

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของเมนูสำหรับสถานประกอบการเกี่ยวกับอาหาร

openingHoursSpecification

อาร์เรย์หรือออบเจ็กต์เดี่ยว (รองรับทั้ง 2 แบบ) ของ OpeningHoursSpecification

ช่วงเวลาที่ที่ตั้งธุรกิจเปิดทำการ

openingHoursSpecification.closes

Time

เวลาที่ที่ตั้งธุรกิจปิด ในรูปแบบ hh:mm:ss

openingHoursSpecification.dayOfWeek

Text

ต้องเป็นค่าต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ค่า

 • จันทร์
 • อังคาร
 • พุธ
 • พฤหัสบดี
 • ศุกร์
 • เสาร์
 • อาทิตย์
openingHoursSpecification.opens

Time

เวลาที่ที่ตั้งธุรกิจเปิด ในรูปแบบ hh:mm:ss

openingHoursSpecification.validFrom

Date

วันที่เริ่มต้นของการปิดทำการตามเทศกาลของธุรกิจ ในรูปแบบ YYYY-MM-DD

openingHoursSpecification.validThrough

Date

วันที่สิ้นสุดของการปิดทำการตามเทศกาลของธุรกิจ ในรูปแบบ YYYY-MM-DD

review

Review

รีวิวธุรกิจในพื้นที่ ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการพร็อพเพอร์ตี้รีวิวที่จำเป็นและแนะนำ

servesCuisine

servesCuisine

ประเภทอาหารที่ร้านอาหารให้บริการ

telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจที่จะใช้เป็นวิธีติดต่อหลักสำหรับลูกค้า อย่าลืมใส่รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ในหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

url

URL

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของที่ตั้งธุรกิจที่เจาะจง พร็อพเพอร์ตี้ URL นี้ต้องเป็นลิงก์ที่ใช้งานได้ ไม่เหมือนกับพร็อพเพอร์ตี้ @id

หากคุณมีร้านอาหารหลายแห่งแสดงในเว็บไซต์และต้องการให้ร้านเหล่านั้นมีสิทธิ์แสดงเป็นภาพหมุนของโฮสต์ ให้เพิ่มออบเจ็กต์ภาพหมุน นอกเหนือจากพร็อพเพอร์ตี้ภาพหมุนมาตรฐาน ให้กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ในออบเจ็กต์ภาพหมุน แม้ว่าพร็อพเพอร์ตี้ภาพหมุนจะไม่จำเป็น แต่คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้หากต้องการให้ร้านอาหารมีสิทธิ์แสดงเป็นภาพหมุนของโฮสต์

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
image

URL หรือ ImageObject ที่ซ้ำ

รูปภาพร้านอาหาร 1 ภาพขึ้นไป

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องประกอบเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .png หรือ .gif
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 500,000 พิกเซลเมื่อความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
name

Text

ชื่อร้านอาหาร

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
address

PostalAddress

สถานที่ตั้งจริงของธุรกิจ ให้รวมพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ไว้ให้มากที่สุด ยิ่งคุณระบุพร็อพเพอร์ตี้มากเท่าใด ผลการค้นหาก็จะยิ่งมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น เช่น


"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "148 W 51st St",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
}
servesCuisine

servesCuisine

ประเภทอาหารที่ร้านอาหารให้บริการ