Szkolenie zawodowe (BETA)

Poszukującym pracy i przyszłym studentom starającym się nabyć umiejętności przydatne na rynku często trudno jest znaleźć programy, porównać koszty i dowiedzieć się, na jakie zawody jest zapotrzebowanie. Funkcja szkolenia zawodowego w wyszukiwarce Google pomaga tym osobom znaleźć ścieżkę kariery i zdobyć kwalifikacje potrzebne w przyszłej pracy. Dowiedz się więcej o szkoleniu zawodowym w Google.

Jeśli na swoich stronach z programami chcesz zintegrować funkcję szkolenia zawodowego, dodaj do nich uporządkowane dane. Pomagają one Google lepiej rozpoznać treści na stronie, dzięki czemu łatwiej jest prezentować użytkownikom programy szkoleniowe. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z uporządkowanych danych, przeczytaj nasz poradnik Jak działają uporządkowane dane.

Przykład szkolenia zawodowego w wynikach wyszukiwania

Dostępność funkcji

Aby zapewnić odpowiednie działanie funkcji, stopniowo wprowadzamy ją w Stanach Zjednoczonych. Nadal ją rozwijamy, więc możemy jeszcze zmodyfikować związane z nią wymagania lub wytyczne. Wyniki mogą nie pojawiać się w wyszukiwarce Google od razu. Aby zapewnić odpowiedni zasięg funkcji i wysoki komfort obsługi dla użytkowników, ograniczyliśmy obecnie jej działanie do dostawców szkoleń zawodowych w Stanach Zjednoczonych.

Przykłady

Organizacja edukacyjna

Oto przykład organizacji edukacyjnej, która prowadzi szkolenia zawodowe.

Program szkoleniowy z różnymi zajęciami i bez podania kosztu

Oto przykład programu z wieloma zajęciami, w przypadku którego nie podano opłat za wzięcie w nim udziału.

Program szkoleniowy w środowisku pracy

Oto przykład programu, który przygotowuje do zawodu, wraz z kosztem.

Wytyczne

Zastosuj się do tych wskazówek, by Twoje materiały pojawiały się w interfejsie do znajdowania szkoleń zawodowych.

Kryteria uczestnictwa w programie

Aby brać udział w programie, musisz spełniać te kryteria:

 • Twoja strona musi zawierać wszystkie wymagane właściwości uporządkowanych danych.
 • Kwalifikujące się programy muszą zawierać informacje prowadzące do zawodów, które wymagają kwalifikacji mniejszych niż stopień licencjata. Obejmuje to płatne programy, w ramach których uzyskuje się certyfikaty lub dyplomy uczelni wyższej, a także inne programy, które wymagają uczestnictwa w pełnym wymiarze czasu przez nawet dwa lata. Na przykład mogą to być programy uczelni publicznych lub prywatnych, szkolenia pracodawców lub organizacji pozarządowych oraz szkolenia przygotowujące do pracy w konkretnym zawodzie.
 • Programy, w ramach których otrzymuje się zapłatę, nie są objęte limitem czasu trwania. Obejmuje to na przykład staże prowadzone przez pracodawców, kursy zawodowe oraz staże prowadzone przez związki zawodowe i organizacje pozarządowe.
 • Programy muszą odpowiadać zapotrzebowaniu na kwalifikacje zawodowe w Twoim regionie.
 • W ramach programu przyjmowani są chętni, którzy mają maksymalnie dyplom ukończenia szkoły średniej.
 • Ukończenie programu jest równoznaczne z przygotowaniem uczniów do wykonywania zawodu. Kursy przygotowawcze nie są akceptowane.
 • Program musi odbywać się w fizycznej lokalizacji. Programy prowadzone tylko online nie są akceptowane.
 • Programy, za które uczniowie muszą płacić, są dozwolone, ale nie mogą trwać dłużej niż dwa lata i muszą wymagać uczestnictwa w pełnym wymiarze.
 • Dozwolone są programy, które szkolą pod kątem danego zawodu, ale nie dają punktów lub nie kończą się przyznaniem tytułu.
 • W przypadku niewielkiej liczby zawodów wymagających akredytacji według Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych programy muszą uzyskać taką akredytację (dotyczy to na przykład fizjoterapeutów).

Mimo że ta funkcja skupia się na grupie stanowisk, możesz wdrożyć kod obejmujący wszystkie swoje programy, ponieważ istnieje szansa, że takie informacje będzie można wykorzystać w przyszłości.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano typy uporządkowanych danych związane funkcją szkoleń zawodowych w Google. Programy muszą uwzględniać jeden z tych typów danych (w zależności od rodzaju programu):

Jeśli Twoja instytucja ma akredytację rady certyfikującej, użyj właściwości EducationalOrganization. Znaczniki EducationalOrganization możesz dodać do głównej strony w witrynie lub w polu dostawcy dotyczącego konkretnego programu.

Aby treści mogły się wyświetlać w rozszerzonych wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

EducationalOccupationalProgram

Pełną definicję właściwości EducationalOccupationalProgram znajdziesz na stronie schema.org/EducationalOccupationalProgram. W przypadku płatnych lub bezpłatnych programów wymagane są te właściwości. Jeśli program odbywa się w środowisku pracy, dodaj właściwości WorkBasedProgram.

Właściwości wymagane
identifier

PropertyValue

Właściwość usługi zawierająca dwa wpisy:

CIP2010

Sześciocyfrowy kod CIP zgodny ze specyfikacją opublikowaną w 2010 roku przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych.

ProgramID

Identyfikator programu używany przez instytucję (jeśli istnieje).

Przykład:


"identifier": [
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "CIP2010",
 "value": "12.3456"
 },
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "ProgramID",
 "value": "CS-101"
 }
]
contactPoint

ContactPoint

Numer telefonu, pod którym przyjmowane są zgłoszenia uczniów. Ustaw contactType na Admissions.


"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "contactType": "Admissions",
 "telephone": "+15551234567"
}
name

Text

Nazwa programu.

offers

Offer

Szacowany koszt programu (jeśli istnieje). Może to być łączny koszt programu lub koszt z podziałem na czesne, opłaty i inne koszty. Musi to być koszt, jaki ponoszą mieszkańcy stanu, bez uwzględnienia pomocy finansowej.

Dodatkowe wskazówki:

 • offers.priceSpecification.price musi być liczbą (inny tekst nie jest akceptowany).
 • Dodaj tylko opłaty, które wiążą się z uczestnictwem w programie. Na przykład szacunkowy koszt fartuchów czy wymaganych podręczników i opłaty za obsługę koszyka.
 • Nie uwzględniaj opłat, które nie są wymagane, by ukończyć program. Na przykład kosztu testów po ukończeniu szkolenia, testów kwalifikacyjnych, wyżywienia i noclegów, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.
offers.availabilityEnds

DateTime

Data końcowa dołączenia do programu, po której program jest niedostępny. Jeśli program jest oferowany kilka razy w roku, określ tę wartość wiele razy.

provider

EducationalOrganization lub podtypy EducationalOrganization

Organizacja edukacyjna prowadząca program.

provider.address

PostalAddress

Fizyczny adres budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach programu. Jeśli istnieje kilka lokalizacji, wpisz adres każdego budynku zgodnie z przykładem.

provider.contactPoint

ContactPoint

Numer telefonu, pod który może zadzwonić potencjalny uczestnik programu, by uzyskać informacje na jego temat. Ustaw contactType na Admissions.


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "contactType": "Admissions",
  "telephone": "+15551234567"
 }
}
timeToComplete

Text

Czas, jakiego potrzebuje uczeń biorący udział w programie w pełnym wymiarze – wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie ze standardem ISO-8601. Powinien to być typowy czas ukończenia programu przez ucznia, który bierze w nim udział w pełnym wymiarze. Przykład:

Program dwuletni P2Y
Program dwumiesięczny P2M

Jeśli nie znasz czasu trwania, zalecamy pomnożenie liczby punktów przez nakład pracy ucznia biorącego udział w programie w pełnym wymiarze. Na przykład: 48 jednostek podzielonych przez 12 jednostek spodziewanych do ukończenia semestru przez ucznia w pełnym wymiarze x 4 miesiące na semestr = 16 miesięcy lub mniej niż 1,5 roku.

url

Text

Adres URL strony zawierającej szczegółowe informacje o programie.

Właściwości zalecane
hasCredential

EducationalOccupationalCredential

Akredytacja programu. To pole wyświetlane jest tylko w przypadku programów wymagających akredytacji przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych.

occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

Dokument wystawiany po ukończeniu programu. Na przykład: dyplom uczelni wyższej lub certyfikat.

offers.availabilityStarts

DateTime

Data rozpoczęcia programu. Jeśli program jest oferowany kilka razy w roku, określ tę wartość wiele razy.

offers.inventoryLevel

Number

Maksymalna liczba miejsc – liczba uczniów, którzy mogą brać udział w programie w czasie jego trwania.

programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

Wymagania uczestnictwa w programie.

Jeśli wymagasz świadectwa ukończenia szkoły średniej, ustaw credentialCategory na HighSchool.

WorkBasedProgram

Pełną definicję właściwości WorkBasedProgram znajdziesz na stronie schema.org/WorkBasedProgram. Poniższe właściwości są wymagane w przypadku programów odbywających się w środowisku pracy. Jeśli program jest płatny, dodaj właściwości EducationalOccupationalProgram.

Właściwości wymagane
description

Text

Opis programu.

name

Text

Nazwa programu.

provider

EducationalOrganization

Organizacja edukacyjna prowadząca program.

provider.address

PostalAddress

Fizyczny adres budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach programu. Jeśli istnieje kilka lokalizacji, podaj adres każdego budynku zgodnie z przykładem.

url

Text

Adres URL strony zawierającej szczegółowe informacje o programie.

Właściwości zalecane
provider.contactPoint

ContactPoint

Numer telefonu, pod który może zadzwonić potencjalny uczestnik programu, by uzyskać informacje na jego temat. Ustaw contactType na Admissions.


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "contactType": "Admissions",
  "telephone": "+15551234567"
 }
}
occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

Dokument wystawiany po ukończeniu programu. Na przykład: dyplom uczelni wyższej lub certyfikat.

offers

Offer

Szacowany koszt programu (jeśli istnieje). Może to być łączny koszt programu lub koszt z podziałem na czesne, opłaty i inne koszty. Musi to być koszt, jaki ponoszą mieszkańcy stanu, bez uwzględnienia pomocy finansowej.

Dodatkowe wskazówki:

 • Offer.price_specification.price musi być liczbą (inny tekst nie jest akceptowany).
 • Dodaj tylko opłaty, które wiążą się z uczestnictwem w programie. Na przykład szacunkowy koszt fartuchów czy wymaganych podręczników i opłaty za obsługę koszyka.
 • Nie uwzględniaj opłat, które nie są wymagane, by ukończyć program. Na przykład kosztu testów po ukończeniu szkolenia, testów kwalifikacyjnych, wyżywienia i noclegów, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.
 • Jeśli istnieje jakieś ograniczenie, użyj inventoryLevel w przypadku oferty Total Cost lub Tuition.
offers.availabilityEnds

DateTime

Data końcowa dołączenia do programu, po której program jest niedostępny. Jeśli program jest oferowany kilka razy w roku, określ tę wartość wiele razy.

offers.availabilityStarts

DateTime

Data rozpoczęcia programu. Jeśli program jest oferowany kilka razy w roku, określ tę wartość wiele razy.

occupationalCategory

Text

Kod BLS soc-8 zgodnie z przewodnikiem po standardowej klasyfikacji zawodów z 2010 roku.

programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

Wymagania uczestnictwa w programie.

Jeśli wymagasz świadectwa ukończenia szkoły średniej, ustaw credentialCategory na HighSchool.

salaryUponCompletion

MonetaryAmountDistribution

Rzeczywiste lub szacowane godzinowe wynagrodzenie, które otrzyma stażysta po pomyślnym ukończeniu szkolenia. Określ czas trwania jako P1H.


"salaryUponCompletion": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": 20.00"
}
timeToComplete

Text

Czas, jakiego potrzebuje uczeń biorący udział w programie w pełnym wymiarze – wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie ze standardem ISO-8601. Powinien to być typowy czas ukończenia programu przez ucznia, który bierze w nim udział w pełnym wymiarze. Przykład:

Program dwuletni P2Y
Program dwumiesięczny P2M
2 miesiące, 2 lata "P26M" "P2Y2M"

Jeśli nie znasz czasu trwania, zalecamy pomnożenie liczby punktów przez nakład pracy ucznia biorącego udział w programie w pełnym wymiarze. Na przykład: 48 jednostek podzielonych przez 12 jednostek spodziewanych do ukończenia semestru przez ucznia w pełnym wymiarze x 4 miesiące na semestr = 16 miesięcy lub mniej niż 1,5 roku.

trainingSalary

MonetaryAmountDistribution

Wynagrodzenie godzinowe, jakie otrzyma stażysta za pierwszy dzień uczestnictwa w programie. Określ czas trwania jako P1H.


"trainingSalary": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": 16.00"
}

EducationalOrganization

Pełną definicję właściwości EducationalOrganization znajdziesz na stronie schema.org/EducationalOrganization. Jeśli Twoja instytucja ma akredytację rady certyfikującej, użyj znaczników EducationalOrganization. Znaczniki EducationalOrganization możesz dodać do głównej strony w witrynie lub w polu dostawcy dotyczącego konkretnego programu.

Właściwości wymagane
address

PostalAddress

Adres głównego kampusu. Możesz dodać tyle adresów, ile potrzebujesz. Im więcej określisz właściwości, tym lepsza będzie postrzegana jakość programu dla użytkowników. Przykład:


"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "123 Elm Street",
 "addressLocality": "Amherst",
 "addressRegion": "MA",
 "postalCode": "01002"
}
contactPoint

ContactPoint

Numer telefonu, pod którym przyjmowane są zgłoszenia uczniów. Ustaw contactType na Admissions.


"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "contactType": "Admissions",
 "telephone": "+15551234567"
}
name

Text

Nazwa organizacji.

Właściwości zalecane
Identyfikacja

AdministrativeArea

Wskaż organizację, używając jednej z tych właściwości lub dowolnej ich kombinacji:

leiCode

Text

Identyfikator podmiotu prawnego przyznany organizacji.

taxID

Text

Identyfikator podatkowy w Stanach Zjednoczonych przyznany organizacji.

hasCredential

EducationalOccupationalCredential

Narodowa lub regionalna akredytacja przyznana instytucji przez organy Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych.


"hasCredential": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Accreditation",
 "recognizedBy": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
 }
}
subOrganization

EducationalOrganization

Dodatkowe kampusy należące do organizacji. Możesz je dodać, jeśli jest ich kilka.