Kontakt korporacyjny

W oficjalnej witrynie firmy użyj znaczników definiujących kontakt korporacyjny, by dane kontaktowe firmy pojawiały się w Panelu wiedzy Google wyświetlanym w przypadku niektórych wyszukiwań, np. gdy użytkownik wpisze nazwę Twojej firmy na pasku wyszukiwania.

Zrzut ekranu z wynikami wyszukiwania zawierającymi fragment rozszerzony dotyczący kontaktu korporacyjnego

Przykłady

Oto przykład numeru do obsługi klienta zapisanego w postaci kodu JSON-LD.

Oto przykład wielu numerów kontaktowych zapisanych w postaci kodu JSON-LD.

Oto przykład logo i numeru do obsługi klienta zapisanych w postaci kodu JSON-LD.

Wytyczne

Oprócz ogólnych wytycznych dotyczących uporządkowanych danych w przypadku znaczników związanych z kontaktem korporacyjnym musisz przestrzegać też tych wskazówek:

 • Najpierw musisz określić uporządkowane dane Organization. Jedyne wymagane właściwości to:
  • url – musi to być adres URL strony głównej oficjalnej witryny firmy,
  • contactPoint – co najmniej jeden element ContactPoint.
 • Indeksowanie stron ze znacznikami nie może być zablokowane za pomocą dyrektyw w pliku robots.txt.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Właściwości wymagane
contactType

Text

Jedna z poniższych wartości (bez rozróżniania wielkości liter). W późniejszym czasie może się pojawić obsługa dodatkowych rodzajów danych kontaktowych.

 • customer service
 • technical support
 • billing support
 • bill payment
 • sales
 • reservations
 • credit card support
 • emergency
 • baggage tracking
 • roadside assistance
 • package tracking

W przypadku każdego numeru możesz też określić takie atrybuty:

 • Bezpłatny
 • Przeznaczony dla osób niedosłyszących
 • Przeznaczony dla osób z danego kraju lub krajów
telephone

Text

Umiędzynarodowiona wersja numeru telefonu rozpoczynająca się znakiem „+” i kodem kraju (np. +48 w przypadku Polski).

Przykłady:

 • +1-800-555-1212
 • +44-2078225951
Właściwości zalecane
areaServed

Text

Region geograficzny określony we właściwości AdministrativeArea, który jest obsługiwany przez dany numer. Kraje można zwięźle określać za pomocą standardowych dwuliterowych kodów ISO 3166, jak w poniższym przykładzie. W przypadku pominięcia tej informacji zakłada się, że numer jest globalny.

Przykłady:

"areaServed": "US"
"areaServed": [
 "US",
 "CA",
 "MX"
]
availableLanguage

Text lub Language

Informacje o języku, w jakim można się kontaktować. Języki można określać, używając ich nazw w języku angielskim. W przypadku pominięcia tej informacji domyślnym językiem będzie angielski.

Przykłady:

"availableLanguage": "English"
"availableLanguage": [
 "English",
 "Spanish",
 "French"
]
contactOption

ContactPointOption

Informacje o numerze telefonu. Aktualnie obsługiwane są tylko te rodzaje:

 • TollFree
 • HearingImpairedSupported