ภาพหมุน

คุณใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อทำให้ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์มีสิทธิ์ปรากฏในการแสดงผลแบบเป็นลิสต์รายการอย่างภาพหมุนได้ ภาพหมุนมักปรากฏเฉพาะในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และปรากฏสำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง หากคุณใช้มาร์กอัปภาพหมุนสำหรับประเภทเนื้อหาที่ขณะนี้ไม่รองรับรูปแบบภาพหมุน ระบบจะไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด ข้อมูลจะยังแสดงได้อยู่ เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในภาพหมุนเท่านั้น

ในบางกรณี Google Search อาจแสดงผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ภายในภาพหมุน แม้ว่าหน้าจะไม่ได้รวมข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับลิสต์รายการหนึ่งๆ เช่น สูตรอาหารอาจปรากฏในภาพหมุนสูตรอาหารของผลการค้นหาจากหลายเว็บไซต์

ตัวอย่าง

ลองดูตัวอย่างลิสต์รายการของสูตรอาหารสำหรับไก่จากเว็บไซต์เดียวซึ่งแสดงอยู่ในภาพหมุน

ภาพหมุนของผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับสูตรอาหาร

หลักเกณฑ์

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง เราจะใช้หลักเกณฑ์ด้านล่างนี้กับมาร์กอัปลิสต์รายการทั้งหมดด้วย

 • รายการทั้งหมดในลิสต์จะต้องเป็นประเภทเดียวกันตัวอย่างเช่น Article หรือ Recipe
 • ข้อความที่ผู้ใช้เห็นต้องใกล้เคียงกับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลที่มีโครงสร้างของหน้า
 • รายการที่แสดงอยู่ในรูปแบบลิสต์รายการจะแสดงในลำดับที่พร็อพเพอร์ตี้ position ระบุไว้
 • ในขณะนี้เรารองรับรูปแบบลิสต์รายการสำหรับเนื้อหาประเภทสูตรอาหาร หลักสูตร บทความ ร้านอาหาร ภาพยนตร์

วิธีนำรูปแบบลิสต์รายการไปใช้สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่

 • หน้าสรุป + หน้ารายละเอียดแบบเต็มหลายหน้า
 • ลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว

หน้าสรุป + หน้ารายละเอียดแบบเต็มหลายหน้า

หน้าสรุปจะมีคำอธิบายสั้นๆ ของแต่ละรายการ และคำอธิบายแต่ละรายการจะชี้ไปยังหน้ารายละเอียดแยกต่างหากซึ่งมุ่งเน้นไปที่รายการเดียวโดยเฉพาะ

หน้าสรุป หน้ารายละเอียด
กำหนด ItemList โดยที่ ListItem มีเพียง 3 พร็อพเพอร์ตี้คือ @type (ตั้งค่าเป็น "ListItem"), position (ตำแหน่งในลิสต์รายการ) และ url (URL ของหน้าที่มีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับรายการดังกล่าว) กำหนดเอลิเมนต์ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เหมาะกับลิสต์รายการประเภทนั้นๆ
Pseudocode สำหรับ best_dessert_recipes.html

ItemList
 itemListElement: [
  {
   @type: ListItem
   position: 1
   url: http://example.com/coffee_cake.html
  },
  {
   @type: ListItem
   position:2
   url: http://example.com/apple_pie.html,
  },
  ... more recipes ...
 ]
Pseudocode สำหรับ coffee_cake.html

@type: Recipe
name: Party Coffee Cake
author: George Smith
.... more properties ...

โค้ดตัวอย่าง

โค้ดตัวอย่าง

ลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว

ลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียวจะโฮสต์ข้อมูลลิสต์รายการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อความแบบเต็มของแต่ละรายการ เช่น แกลเลอรีสูตรอาหารสำหรับมัฟฟินหลายประเภทจะรวมกันอยู่ในหน้าเดียว

หน้าเดียว
กำหนด ItemList โดยที่เอลิเมนต์แต่ละรายการคือ ListItem ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ item ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับประเภทเอลิเมนต์ schema.org นั้นๆ (เช่น ภาพยนตร์หรือหลักสูตร) หน้าควรมีข้อความที่ผู้ใช้มองเห็นและ Anchor ที่ตรงกับเอลิเมนต์ ListItem แต่ละรายการ

Pseudocode สำหรับ best_dessert_recipes.html


ItemList
 itemListElement: [
  {
   @type: ListItem
   position: 1
   item: {
    @type: Recipe
    url: http://example.com/big_list_of_recipes#recipe_1
    name: George's Cherry Pie
    author: George Smith
    ... all other required Recipe type properties ...}
  },
  {
   @type: ListItem
   position: 2
   item: {
    @type: Recipe
    url: http://example.com/big_list_of_recipes#recipe_2
    name: Party Coffee Cake
    author: Mary Stone
    ... all other required Recipe type properties ...}
  },
  ... more recipes ...
 ]
โค้ดตัวอย่าง:

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ในการระบุลิสต์รายการ คุณต้องกำหนด ItemList ที่มี ListItems อย่างน้อย 2 รายการ คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

ItemList

ItemList เป็นรายการคอนเทนเนอร์ที่เก็บรวบรวมทุกเอลิเมนต์ในลิสต์รายการ หากใช้ ItemList ในหน้าสรุป URL ทั้งหมดในรายการต้องชี้ไปที่หน้าที่แตกต่างกันในโดเมนเดียวกัน แต่หากใช้ในลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว URL ทั้งหมดจะต้องชี้ไปที่หน้าซึ่งโฮสต์ข้อมูลที่มีโครงสร้างของลิสต์รายการ

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ItemList ได้ที่ schema.org/ItemList

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement

ListItem

ลิสต์ของรายการต่างๆ รายการทั้งหมดจะต้องเป็นประเภทเดียวกัน สำหรับรายละเอียดโปรดดู ListItem

ListItem

ListItem มีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรายการในลิสต์รายการ

 • หากเป็นหน้าสรุป ListItem ควรรวมเฉพาะพร็อพเพอร์ตี้ type, position และ url
 • หากเป็นลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว ListItem ควรรวมพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติมทั้งหมดของ schema.org สำหรับประเภทข้อมูลที่รายการดังกล่าวอธิบาย (เช่น ออบเจ็กต์ Recipe หรือ Course)

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ListItem ได้ที่ schema.org/ListItem

รายการตัวอย่างในรายการสรุปอย่างง่าย (JSON-LD)

{
 "@type":"ListItem",
 "position":1,
 "url":"http://example.com/desserts/apple-pie"
}

รายการตัวอย่างในลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว (JSON-LD)

{
 "@type": "ListItem",
 "position": 1,
 "item": {
  "@type": "Recipe",
  "url": "http://example.com/desserts/pies/#apple-pie",
  "name": "Apple Pie",
  "image": "https://example.com/300px-Apple_pie.jpg",
  "aggregateRating": {
   "@type": "AggregateRating",
   "ratingValue": "6",
   "reviewCount": "32"
  },
  "recipeYield": "8 servings",
  "recipeIngredient": [
   "Pastry crust for bottom and top",
   "1/2 cup unsalted butter",
   "3 tablespoons all-purpose flour",
   "1/4 cup water",
   "1/4 cup white sugar",
   "1/2 cup brown sugar",
   "10 cups peeled, chopped green apples"
  ], ... snip ...
 }
}
พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
item

Thing

ใช้กับลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียวเท่านั้น พร็อพเพอร์ตี้นี้เป็นรายการที่จำเป็นสำหรับลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว ไม่ต้องใส่สำหรับหน้าสรุป ใส่ค่าต่อไปนี้ในออบเจ็กต์นี้ รวมถึงสมาชิกทั้งหมดของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เจาะจงที่มีการอธิบาย

 • item.name
 • item.url
 • พร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลประเภทนี้ ตามที่อธิบายอยู่ใน schema.org และกฎซึ่งอธิบายอยู่ในเอกสารเหล่านี้สำหรับประเภทเนื้อหาของคุณ (เช่น บทความหรือหนังสือ) ตัวอย่างเช่น สำหรับหนังสือในลิสต์รายการ คุณจะใส่พร็อพเพอร์ตี้ bookFormat และ isbn สำหรับสูตรอาหาร คุณจะใส่พร็อพเพอร์ตี้ prepTime และ image
item.name

Text

ชื่อสตริงของรายการซึ่งแสดงในแกลเลอรีที่แสดงผล ระบบจะไม่สนใจการจัดรูปแบบ HTML พร็อพเพอร์ตี้นี้เป็นรายการที่จำเป็นสำหรับลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว ไม่ต้องใส่สำหรับหน้าสรุป

item.url

URL

URL ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน + Anchor ของหน้าที่ไปยังรายการนี้ในหน้าดังกล่าว พร็อพเพอร์ตี้นี้เป็นรายการที่จำเป็นสำหรับลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว ไม่ต้องใส่สำหรับหน้าสรุป URL ต้องอยู่ในหน้าปัจจุบันและต้องรวม Anchor ของ HTML (แท็ก <a> หรือค่า name หรือ id) ไว้ในหน้าข้างๆ ข้อความที่ผู้ใช้มองเห็น ตัวอย่าง: https://example.org/recipes/pies#apple_pie

position

Integer

ตำแหน่งของรายการในภาพหมุน โดยตัวเลขจะเป็นเลขฐานหนึ่ง

url

URL

ใช้สำหรับลิสต์รายการหน้าสรุปเท่านั้น พร็อพเพอร์ตี้นี้เป็นรายการที่จำเป็นสำหรับหน้าสรุป ไม่ต้องใส่สำหรับลิสต์แบบรวมทุกรายการในหน้าเดียว Canonical URL ของหน้ารายละเอียดรายการ URL ทั้งหมดในลิสต์รายการต้องไม่ซ้ำกัน แต่เผยแพร่อยู่ในโดเมนเดียวกัน (โดเมนหรือโดเมนย่อย/ซูเปอร์เดียวกันกับหน้าปัจจุบัน)