เบรดครัมบ์

เบรดครัมบ์ที่แสดงในหน้าเว็บ

เส้นทางเบรดครัมบ์ในหน้าแสดงถึงตำแหน่งของหน้าเว็บในลำดับชั้นของเว็บไซต์ ผู้ใช้จะนำทางไปจนถึงระดับบนสุดในลำดับชั้นของเว็บไซต์ได้โดยนำทางไปทีละระดับ เริ่มจากเบรดครัมบ์ล่าสุดในเส้นทางเบรดครัมบ์

ตัวอย่าง

Google Search ใช้มาร์กอัปเบรดครัมบ์ในส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากหน้าเว็บในผลการค้นหา ตามที่แสดงให้เห็นในกรณีการใช้งานต่อไปนี้ ส่วนมากแล้วผู้ใช้จะมาถึงที่หน้าเว็บจากประเภทคำค้นหาที่แตกต่างกันมาก แม้ว่าการค้นหาแต่ละรายการอาจแสดงหน้าเว็บเดียวกัน แต่เบรดครัมบ์จะจัดหมวดหมู่เนื้อหาภายในบริบทของคำค้นหาใน Google Search หน้า ancillaryjustice.html อาจแสดงเส้นทางเบรดครัมบ์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการค้นหา

คำค้นหาชื่อหนังสือ "Ancillary Justice" อาจสร้างเบรดครัมบ์ดังต่อไปนี้

หนังสือผู้แต่งAnn LeckieAncillary Justice

ต่อไปนี้คือตัวอย่างใน JSON-LD ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

คำค้นหาปีและรางวัลตามประเภทหนังสือ "นิยายที่ดีที่สุด รางวัล Nebula Award ปี 2014" อาจสร้างเบรดครัมบ์ดังต่อไปนี้

หนังสือนิยายวิทยาศาสตร์Ancillary Justice

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างใน RDFa ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างใน Microdata ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเส้นทางเบรดครัมบ์หลายรายการ

หนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ผู้ชนะรางวัล
วรรณกรรมจินตนิยาย

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง RDFa เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Microdata เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

ตัวอย่าง HTML

แทรกการบล็อกเบรดครัมบ์ HTML ภายในหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภาพ ตัวอย่างเส้นทางเบรดครัมบ์ HTML สำหรับหลักเกณฑ์อาจมีลักษณะดังนี้

<ol>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/books">Books</a>
 </li>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
 </li>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/books/sciencefiction/awardwinners">Award Winners</a>
 </li>
<ol>

หลักเกณฑ์

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้ว มาร์กอัปโปรไฟล์โซเชียลต้องสร้างเส้นทางเบรดครัมบ์ 1 รายการหรือมากกว่าโดยไม่มีครัมบ์สำหรับหน้าเป้าหมาย หากหาหน้าเว็บดังกล่าวเจอได้ภายในผลการค้นหาชุดใหญ่กว่า ต่อจากตัวอย่างก่อนหน้า เนื่องจากคำค้นหานิยายวิทยาศาสตร์ที่ชนะรางวัลจะเจอหน้าอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจาก ancillaryjustice.html คุณอาจรวมเส้นทางเบรดครัมบ์ไว้เพื่อให้สอดคล้องกับหมวดหมู่การค้นหาที่กว้างขึ้น

หนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ผู้ชนะรางวัล

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Google Search ยอมรับการใช้พร็อพเพอร์ตี้ของ BreadcrumbList ดังต่อไปนี้ คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
item

Thing

URL ไปยังหน้าเว็บที่เป็นตัวแทนเบรดครัมบ์

name

Text

ชื่อของเบรดครัมบ์ที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น

position

Integer

ตำแหน่งของเบรดครัมบ์ในเส้นทางเบรดครัมบ์ ตำแหน่งที่ 1 หมายถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง