Đo lường hiệu suất của bạn trên Google

Nếu bạn đang dùng một dịch vụ lưu trữ trang web như Squarespace hoặc Wix, thì có thể dịch vụ lưu trữ sẽ cung cấp cho bạn một trang tổng quan hoặc trình bổ trợ giúp bạn xem hiệu suất của trang web của mình trong các kết quả tìm kiếm. Trên Internet, hãy tìm "Squarespace analytics" hoặc "Wix SEO" để tìm hiểu xem nhà cung cấp dịch vụ cho trang web của bạn có những công cụ gì.

Một số máy chủ lưu trữ trang web có tích hợp với Search Console. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về hiệu suất của trang web của mình trên Google Tìm kiếm, bao gồm số lượt hiển thị, số lượt nhấpvị trí trung bình:

  • Số lượt hiển thị: Số lần người tìm kiếm trên Google xem trang web của bạn.
  • Số lượt nhấp: Số lần ai đó đã nhấp vào một đường liên kết đến trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.
  • Vị trí trung bình: Vị trí trung bình của trang web của bạn trong các kết quả tìm kiếm (vị trí 1 là vị trí trên cùng).

Nếu thích khám phá, bạn có thể sử dụng Search Console cho nhiều mục đích khác, chẳng hạn như xem có lỗi nào có thể khiến Google không hiểu được trang web của bạn hay không. Bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi những URL quan trọng nhất để chúng tôi biết mình nên thu thập dữ liệu và có khả năng sẽ lập chỉ mục những URL đó. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Search Console, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho người mới dùng Search Console.