Wpływ na linki z tytułami w wynikach wyszukiwania

Link z tytułem to tytuł wyniku wyszukiwania w wyszukiwarce Google i w innych usługach (np. Wiadomościach Google), który prowadzi do strony internetowej. Google automatycznie ustala link z tytułem na podstawie informacji z wielu różnych źródeł. Możesz jednak wskazać swoje preferencje, postępując zgodnie z naszymi sprawdzonymi metodami tworzenia skutecznych linków z tytułami.

Ilustracja przedstawiająca wynik wyszukiwania w wyszukiwarce Google z wyróżnionym polem wokół linku z tytułem

Jak zrobić chrupiące jajka sadzone

Sprawdzone metody tworzenia skutecznych linków z tytułami

Linki z tytułami mają kluczowe znaczenie, ponieważ pomagają użytkownikom szybko ocenić zawartość wyniku i jego trafność. To często podstawowa informacja używana do podjęcia decyzji o tym, który wynik kliknąć. Dlatego stosowanie odpowiednich tytułów na stronach jest takie ważne.

 • Każda strona w Twojej witrynie powinna mieć tytuł określony w elemencie <title>.
 • Zadbaj o to, aby tekst w elementach <title> był zwięzły i opisowy. Unikaj niejasnych opisów, np. „Główna” dla strony głównej, czy „Profil” dla profilu określonej osoby.
  Nie umieszczaj w elementach <title> niepotrzebnie długich ani zbyt szczegółowych tekstów. Chociaż nie ma limitu długości elementu <title>, link z tytułem w wynikach wyszukiwania Google jest zazwyczaj skracany do szerokości urządzenia.
 • Nie upychaj słów kluczowych. Czasami dobrze jest umieścić w elemencie <title> kilka pojęć opisowych, ale nie ma powodu, żeby wielokrotnie powtarzać te same słowa lub zwroty. Tytuł taki jak „Foobar, foo bar, foobary, foo bary” nie pomaga użytkownikowi, a tego rodzaju upychanie słów kluczowych może sprawić, że Twoje wyniki będą wyglądać jak spam – zarówno dla Google, jak i dla użytkowników.
 • Unikaj powtarzających się i schematycznych tekstów w elementach <title>. Ważne jest, aby każda strona w Twojej witrynie miała w elemencie <title> inny tekst opisujący treść strony. Jeśli zatytułujesz każdą stronę w sklepie „Tanie produkty na sprzedaż”, użytkownicy nie będą mogli tych stron odróżnić. Długie teksty w elemencie <title> różniące się tylko jedną informacją (tytuły „schematyczne”) też są niewłaściwe. Na przykład wspólny element <title> na wszystkich stronach z tekstem „Nazwa zespołu – filmy, teksty piosenek, plakaty, albumy, recenzje i koncerty” zawiera wiele słów, które nie niosą ze sobą konkretnej treści.

  Jednym z rozwiązań jest dynamiczne aktualizowanie elementu <title>, aby lepiej odzwierciedlał faktyczną zawartość strony. Na przykład używaj słów „filmy”, „teksty piosenek” itp. tylko wtedy, gdy dana strona naprawdę zawiera filmy lub teksty piosenek.

 • W tytułach umieszczaj markę, ale zwięźle. Element <title> strony głównej Twojej witryny to dobre miejsce na podanie o niej dodatkowych informacji, Na przykład:
  <title>PrzykładowaWitrynaSpołecznościowa, miejsce spotkań i zawierania znajomości</title>
  Jednak wyświetlanie tego tekstu w elemencie <title> każdej strony w Twojej witryny spowoduje, że wyniki będą wyglądać jak powtarzające się, jeśli dla tego samego zapytania zostanie zwróconych kilka stron z Twojej witryny. W takim przypadku rozważ umieszczenie samej nazwy witryny na początku lub na końcu poszczególnych elementów <title> i oddzielenie jej znakiem interpunkcyjnym, np. łącznikiem, dwukropkiem lub pionową kreską. O tak:
  <title>PrzykładowaWitrynaSpołecznościowa: zarejestruj nowe konto.</title>
 • Zadbaj o to, aby było oczywiste, który tekst jest głównym tytułem strony. Google analizuje różne źródła podczas tworzenia linków z tytułami, w tym główny tytuł, nagłówki i inne fragmenty dobrze widoczne i wyróżnione dużą czcionką. Jeśli wiele nagłówków ma takie same cechy wizualne i widoczność, może to być mylące. Zastanów się, czy główny tytuł różni się od innych tekstów na stronie i jest najbardziej widoczny (np. ma większą czcionkę, znajduje się w pierwszym elemencie <h1> na stronie itd.).
 • Zachowaj ostrożność, gdy będziesz zabraniać wyszukiwarkom indeksowania Twoich stron. Używanie protokołu robots.txt w witrynie może uniemożliwić Google skanowanie Twoich stron, ale nie musi zapobiegać ich indeksowaniu. Google może na przykład zindeksować stronę, przechodząc do niej przy użyciu linku z innej witryny. Jeśli nie będziemy mieć dostępu do treści na Twojej stronie, do wygenerowania linku z tytułem użyjemy innych informacji, np. tekstu kotwic z innych witryn. Aby zapobiec indeksowaniu określonego adresu URL, możesz użyć reguły noindex.
 • Używaj tego samego języka i systemu pisma (czyli skryptu lub alfabetu danego języka) co główna treść na stronach witryny. Jeśli na przykład strona jest napisana w języku hindi, napisz też ten element <title> w języku hindi (nie zapisuj tekstu w języku angielskim ani nie transliteruj go na znaki alfabetu łacińskiego).
  Google stara się wyświetlać link z tytułem zgodny z głównym językiem i systemem pisma danej strony. Jeśli stwierdzimy, że element <title> nie jest zgodny z systemem pisma lub językiem głównej treści strony, możemy wybrać inny tekst jako link z tytułem.
 • Nie umieszczaj informacji o cenach lotów w elementach <title>. Nasze systemy prawdopodobnie nie będą wyświetlać informacji o cenie podczas generowania linków z tytułami stron lotów. Wynika to z faktu, że ceny lotów mogą się zmieniać tak szybko (czasami co kilka minut), że informacje podane w linkach z tytułami mogą nie odpowiadać rzeczywistej cenie na stronie docelowej.

Google tworzy linki z tytułami na stronie wyników wyszukiwania Google w sposób całkowicie automatyczny, biorąc pod uwagę zarówno treść strony, jak i odwołania do niej w innych miejscach w internecie. Zadaniem linku z tytułem jest jak najlepsze przedstawienie i opisanie każdego wyniku.

Do automatycznego ustalania linków z tytułami wyszukiwarka Google korzysta z tych źródeł:

 • treść w elementach <title>;
 • główny tytuł widoczny na stronie;
 • elementy nagłówka, takie jak <h1>;
 • inne treści, które są duże i dobrze widoczne dzięki tagom stylu;
 • inne teksty na stronie;
 • tekst kotwicy na stronie;
 • tekst linków wskazujących daną stronę;
 • uporządkowane dane WebSite.

Pamiętaj, że Google musi ponownie zindeksować i przetworzyć stronę, aby uwzględnić zmiany wprowadzone w tych źródłach. Może to potrwać od kilku dni do kilku tygodni. Jeśli wprowadzisz zmiany, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie stron.

Nie zmieniamy ręcznie linków z tytułami poszczególnych witryn, ale zawsze staramy się, żeby były one maksymalnie trafne. Możesz nam pomóc poprawić jakość wyświetlanych linków z tytułami Twoich stron, korzystając z naszych sprawdzonych metod.

Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania przez Google

Oto najczęstsze problemy dotyczące linków z tytułami w wynikach wyszukiwania. Aby uniknąć tych problemów, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami wpływania na linki z tytułami.

Częste problemy

Niepełne elementy <title>

Gdy brakuje części tytułu. Na przykład:

<title>| Nazwa witryny</title>

Aby wygenerować link z tytułem, wyszukiwarka Google analizuje informacje w elementach nagłówka lub innych częściach strony ze znaczną ilością tekstu:

Nazwa produktu | Nazwa witryny

Nieaktualne elementy <title>

Gdy ta sama strona jest cyklicznie używana do przekazywania niemal tych samych informacji, ale element <title> nie jest aktualizowany o najnowszą datę. Na przykład:

<title>Kryteria przyjęcia na rok 2020 – Uniwersytet wielu talentów</title>

W tym przykładzie strona ma duży, widoczny tytuł „Kryteria przyjęcia na rok 2021”, ale element <title> nie został zaktualizowany do bieżącej daty. Wyszukiwarka Google może wykryć ten brak spójności i użyć odpowiedniej daty z tytułu widocznego na stronie, aby utworzyć link z tytułem:

Kryteria przyjęcia na rok 2021 – Uniwersytet wielu talentów

Niedokładne elementy <title>

Gdy elementy <title> nie odzwierciedlają dokładnie treści strony. Na przykład strona może mieć zawartość dynamiczną z takim elementem <title>:

<title>Duże, pluszowe zwierzaki, niedźwiedzie, misie polarne – nazwa witryny</title>

Wyszukiwarka Google spróbuje określić, czy element <title> pokazuje dokładnie treść strony. Jeśli ustali, że tytuł strony nie odzwierciedla jej zawartości, może zmodyfikować link z tytułem, aby pomóc użytkownikom. Na przykład:

Pluszowe zwierzaki – nazwa witryny

Powtórzenia na małą skalę w elementach <title>

Gdy elementy <title> zawierają powtarzający się, schematyczny tekst w podzbiorze stron w witrynie. Na przykład witryna telewizyjna może zawierać wiele stron ze wspólnym elementem <title>, w którym brakuje numerów sezonów, i nie wiadomo, która strona dotyczy konkretnego sezonu. W ten sposób powstaną powielone elementy <title>:

<title>Najlepszy serial na świecie</title>
<title>Najlepszy serial na świecie</title>
<title>Najlepszy serial na świecie</title>

Wyszukiwarka Google wykrywa numery sezonów używane w dużych, dobrze widocznych tekstach tytułów i wstawia je do linków z tytułami:

Sezon 1 – Najlepszy serial na świecie
Sezon 2 – Najlepszy serial na świecie
Sezon 3 – Najlepszy serial na świecie

Nie ma oczywistego tytułu głównego

Na stronie jest więcej niż 1 duży, widoczny nagłówek i nie wiadomo, który tekst jest głównym tytułem strony. Na przykład strona ma kilka nagłówków używających tego samego stylu lub poziomu nagłówka. Jeśli wyszukiwarka Google wykryje, że jest kilka dużych, widocznych nagłówków, w linku z tytułem może użyć pierwszego z nich. Zastanów się, czy nagłówek główny różni się od innych tekstów na stronie i jest najbardziej widoczny (np. ma większą czcionkę, znajduje się w pierwszym elemencie <h1> na stronie itd.).

Niezgodność z systemem pisma lub językiem używanym w elementach <title>

Gdy system pisma lub język tekstu w elementach <title> nie są zgodne z systemem pisma lub językiem głównego tekstu na stronie. Na przykład strona jest w języku hindi, ale tytuł zawiera tekst w języku angielskim lub transliterację na znaki łacińskie. Jeśli Google wykryje niezgodność, może wygenerować link z tytułem, który lepiej pasuje do głównej treści. Upewnij się, że skrypt i język są zgodne z tym, co jest najbardziej widoczne na stronie.

Zduplikowanie nazwy witryny w elemencie <title>

W przypadku nazw witryn na poziomie domeny Google może pominąć nazwę witryny w linku z tytułem, jeśli jest ona taka sama jak nazwa witryny wyświetlana już w wynikach wyszukiwania.

Jeśli Twoje strony pojawiają się w wynikach wyszukiwania ze zmienionymi linkami z tytułami, sprawdź, czy na stronie nie występują problemy, które Google koryguje. Jeśli te problemy nie występują, być może link z tytułem w wynikach wyszukiwania lepiej pasuje do wyszukiwanego hasła. Aby omówić linki z tytułami stron i poznać opinie innych właścicieli witryn na temat Twoich stron, dołącz do Forum pomocy Centrum wyszukiwarki Google.