Veri kümesi

Bir veri kümesinin adı, açıklaması, üreticisi ve dağıtım biçimleri gibi destekleyici bilgilerini yapılandırılmış veri olarak sağladığınızda söz konusu veri kümesini bulmak daha kolay olur. Google'ın veri kümesi keşfine yaklaşımı, schema.org'dan ve veri kümelerini açıklayan sayfalara eklenebilecek diğer meta veri standartlarından faydalanır. Bu işaretlemenin amacı; yaşam bilimleri, sosyal bilimler, makine öğrenimi gibi alanlardan, şehre ve devlete ait verilerden elde edilen veri kümelerinin keşfedilmesini kolaylaştırmaktır. Veri kümelerini bulmak için Veri Seti Arama aracını kullanabilirsiniz.

Veri Seti Arama örneği

Burada, veri kümesi olarak nitelendirilebilecek bazı örnekleri görebilirsiniz:

 • Bazı veriler içeren bir tablo veya CSV dosyası
 • Düzenlenmiş bir tablo koleksiyonu
 • Veri içeren özel bir biçimdeki bir dosya
 • Birlikte anlamlı bir veri kümesi oluşturan dosya koleksiyonu
 • İşlemek üzere özel bir araca yüklemek isteyebileceğiniz, başka biçimde veriler içeren bir yapılandırılmış nesne
 • Veri yakalayan resimler
 • Eğitilmiş parametreler veya sinir ağı yapısı tanımları gibi makine öğrenimiyle ilgili dosyalar
 • Size veri kümesi gibi görünen herhangi bir şey

How to add structured data

Structured data is a standardized format for providing information about a page and classifying the page content. If you're new to structured data, you can learn more about how structured data works.

Here's an overview of how to build, test, and release structured data. For a step-by-step guide on how to add structured data to a web page, check out the structured data codelab.

 1. Add the required properties. Based on the format you're using, learn where to insert structured data on the page.
 2. Follow the guidelines.
 3. Validate your code using the Rich Results Test.
 4. Deploy a few pages that include your structured data and use the URL Inspection tool to test how Google sees the page. Be sure that your page is accessible to Google and not blocked by a robots.txt file, the noindex tag, or login requirements. If the page looks okay, you can ask Google to recrawl your URLs.
 5. To keep Google informed of future changes, we recommend that you submit a sitemap. You can automate this with the Search Console Sitemap API.

Veri Seti Arama sonuçlarından veri kümesi silme

Veri Seti Arama sonuçlarında bir veri kümesinin görünmesini istemiyorsanız veri kümenizin nasıl dizine eklendiğini kontrol etmek için robots meta etiketini kullanın. Değişikliklerin Veri Seti Arama'ya yansımasının biraz zaman alabileceğini (tarama zamanına bağlı olarak günler veya haftalar sürebilir) unutmayın.

Veri kümesi keşfi konusundaki yaklaşımımız

Web sayfalarındaki veri kümeleriyle ilgili yapılandırılmış verileri, schema.org Dataset işaretlemesini veya W3C'nin Veri Kataloğu Sözlüğü (DCAT) biçiminde gösterilen eşdeğer yapıları kullanarak anlayabiliriz. Ayrıca, yapılandırılmış verilere yönelik deneysel desteği W3C CSVW doğrultusunda araştırıyoruz ve veri kümesi açıklamasına yönelik en iyi uygulamalar ortaya çıktıkça yaklaşımımızı geliştirmeyi ve uyarlamayı umuyoruz. Veri kümesi keşfi konusundaki yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi için Veri kümelerinin keşfini kolaylaştırma bölümüne bakın.

Örnekler

Zengin Sonuçlar Testi'nde JSON-LD ve schema.org söz dizimini (tercih edilen) kullanan veri kümeleriyle ilgili bir örneği burada bulabilirsiniz. Aynı schema.org sözlüğü, RDFa 1.1 veya Mikro veri söz dizimlerinde de kullanılabilir. Meta verileri açıklamak için W3C DCAT sözlüğünü de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, gerçek bir veri kümesi açıklamasına dayanmaktadır.

JSON-LD

Bir JSON-LD veri kümesi örneğini burada bulabilirsiniz:


 <html>
 <head>
  <title>NCDC Storm Events Database</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context":"https://schema.org/",
   "@type":"Dataset",
   "name":"NCDC Storm Events Database",
   "description":"Storm Data is provided by the National Weather Service (NWS) and contain statistics on...",
   "url":"https://catalog.data.gov/dataset/ncdc-storm-events-database",
   "sameAs":"https://gis.ncdc.noaa.gov/geoportal/catalog/search/resource/details.page?id=gov.noaa.ncdc:C00510",
   "identifier": ["https://doi.org/10.1000/182",
           "https://identifiers.org/ark:/12345/fk1234"],
   "keywords":[
     "ATMOSPHERE > ATMOSPHERIC PHENOMENA > CYCLONES",
     "ATMOSPHERE > ATMOSPHERIC PHENOMENA > DROUGHT",
     "ATMOSPHERE > ATMOSPHERIC PHENOMENA > FOG",
     "ATMOSPHERE > ATMOSPHERIC PHENOMENA > FREEZE"
   ],
   "license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
   "isAccessibleForFree" : true,
   "hasPart" : [
    {
     "@type": "Dataset",
     "name": "Sub dataset 01",
     "description": "Informative description of the first subdataset...",
     "license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
     "creator":{
       "@type":"Organization",
       "name": "Sub dataset 01 creator"
     }
    },
    {
     "@type": "Dataset",
     "name": "Sub dataset 02",
     "description": "Informative description of the second subdataset...",
     "license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
     "creator":{
       "@type":"Organization",
       "name": "Sub dataset 02 creator"
     }
    }
   ],
   "creator":{
     "@type":"Organization",
     "url": "https://www.ncei.noaa.gov/",
     "name":"OC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
     "contactPoint":{
      "@type":"ContactPoint",
      "contactType": "customer service",
      "telephone":"+1-828-271-4800",
      "email":"ncei.orders@noaa.gov"
     }
   },
   "funder":{
     "@type": "Organization",
     "sameAs": "https://ror.org/00tgqzw13",
     "name": "National Weather Service"
   },
   "includedInDataCatalog":{
     "@type":"DataCatalog",
     "name":"data.gov"
   },
   "distribution":[
     {
      "@type":"DataDownload",
      "encodingFormat":"CSV",
      "contentUrl":"http://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/ftp.jsp"
     },
     {
      "@type":"DataDownload",
      "encodingFormat":"XML",
      "contentUrl":"http://gis.ncdc.noaa.gov/all-records/catalog/search/resource/details.page?id=gov.noaa.ncdc:C00510"
     }
   ],
   "temporalCoverage":"1950-01-01/2013-12-18",
   "spatialCoverage":{
     "@type":"Place",
     "geo":{
      "@type":"GeoShape",
      "box":"18.0 -65.0 72.0 172.0"
     }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
RDFa

Aşağıda, DCAT sözlüğünün kullanıldığı bir RDFa veri kümesi örneği verilmiştir:


<article about="/node/1234" typeof="dcat:Dataset">
  <dl>
   <dt>Name:</dt>
   <dd property="dc:title">ACME Inc Cash flow data</dd>
   <dt>Identifiers:</dt>
   <dd property="dc:identifier">https://doi.org/10.1000/182</dd>
   <dd property="dc:identifier">https://identifiers.org/ark:/12345/fk1234</dd>
   <dt>Description:</dt>
   <dd property="dc:description">Financial Statements - Consolidated Statement of Cash Flows</dd>
   <dt>Category:</dt>
   <dd rel="dc:subject">Financial</dd>
   <dt class="field-label">Downloads:</dt>
   <dd>
    <ul>
     <li>
      <a rel="dcat:distribution" href="Consolidated_Statement_of_Cash_Flows_en.csv"><span property="dcat:mediaType" content="text/csv" >Consolidated_Statement_of_Cash_Flows_en.csv</span></a>
     </li>
     <li>
      <a rel="dcat:distribution" href="files/Consolidated_Statement_of_Cash_Flows_en.xls"><span property="dcat:mediaType" content="application/vnd.ms-excel">Consolidated_Statement_of_Cash_Flows_en.xls</span></a>
     </li>
     <li>
      <a rel="dcat:distribution" href="files/consolidated_statement_of_cash_flows_en.xml"><span property="dcat:mediaType" content="application/xml">consolidated_statement_of_cash_flows_en.xml</span></a>
     </li>
    </ul>
   </dd>
  </dl>
 </article>

Yönergeler

Siteler, yapılandırılmış veri yönergelerine uymalıdır. Yapılandırılmış veri yönergelerine ek olarak, aşağıdaki site haritası ve aşağıda listelenen kaynak ve köken en iyi uygulamalarını öneririz.

Site haritası en iyi uygulamaları

Google'ın URL'lerinizi bulmasına yardımcı olmak için bir site haritası dosyası kullanın. Site haritası dosyalarının ve sameAs işaretlemesinin kullanılması, veri kümesi açıklamalarının sitenizde nasıl yayınlandığını belgelemeye yardımcı olur.

Bir veri kümesi havuzunuz varsa muhtemelen en az iki sayfa türünüz olur: her bir veri kümesi için standart ("açılış") sayfalar ve birden fazla veri kümesinin listelendiği sayfalar (örneğin, arama sonuçları veya bazı veri kümelerinin alt kümeleri). Standart sayfalara bir veri kümesiyle ilgili yapılandırılmış veri eklemenizi öneririz. Arama sonuçları sayfalarındaki girişler gibi veri kümesinin birden çok kopyasına yapılandırılmış veri eklerseniz standart sayfaya bağlantı vermek için sameAs özelliğini kullanın.

Kaynak ve köken en iyi uygulamaları

Açık veri kümelerinin yeniden yayınlanması, toplanması ve başka veri kümelerine dayanması yaygın görülen bir durumdur. Bu, bir veri kümesinin başka bir veri kümesinin kopyası olduğu veya başka bir veri kümesine dayandığı durumları göstermek için kullandığımız yaklaşımın bir ilk taslağıdır.

 • Veri kümesi veya açıklamanın başka yerde yayınlanmış malzemelerin basit bir şekilde yeniden yayınlandığı durumlarda, orijinale en uygun standart URL'leri belirtmek için sameAs özelliğini kullanın. sameAs değerinin, veri kümesinin kimliğini açık bir şekilde belirtmesi gerekir. Diğer bir deyişle, iki farklı veri kümesi, sameAs değeri olarak aynı URL'yi kullanmamalıdır.
 • Yeniden yayınlanan veri kümesinin (meta verileri dahil) önemli ölçüde değiştiği durumlarda isBasedOn özelliğini kullanın.
 • Bir veri kümesi birkaç orijinalden türetildiğinde veya toplandığında isBasedOn özelliğini kullanın.
 • Alakalı Dijital Nesne tanımlayıcılarını (DOI'ler) veya Kompakt Tanımlayıcıları eklemek için identifier özelliğini kullanın. Veri kümesinde birden fazla tanımlayıcı varsa identifier özelliğini tekrarlayın. JSON-LD kullanılıyorsa bu, JSON listesi söz dizimi kullanılarak gösterilir.

Önerilerimizi, özellikle köken açıklaması, sürüm oluşturma ve zaman serisi yayınlarıyla ilişkili tarihlerle ilgili geri bildirimlere dayanarak daha iyi hale getirmeyi umuyoruz. Lütfen topluluk tartışmalarına katılın.

Metin özelliği önerileri

Tüm metin özelliklerini en fazla 5.000 karakter ile sınırlandırmanızı öneririz. Google Veri Seti Arama, metin özelliklerinin yalnızca ilk 5.000 karakterini kullanır. Adlar ve başlıklar genellikle birkaç kelimeden veya kısa bir cümleden oluşur.

Bilinen Hatalar ve Uyarılar

Google'ın Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nda ve diğer doğrulama sistemlerinde hatalar veya uyarılarla karşılaşabilirsiniz. Doğrulama sistemleri, kuruluşların iletişim bilgilerinin contactType içermesi gerektiğini de belirtebilir; faydalı değerler arasında customer service, emergency, journalist, newsroom ve public engagement bulunur. Ayrıca, mainEntity özelliği için beklenmedik bir değer olan csvw:Table hatalarını yok sayabilirsiniz.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

İşaretlemenizi doğrulamak için Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nı kullanabilirsiniz.

Buradaki asıl amaç, bir veri kümesi ile ilgili bilgileri (kümenin meta verileri) açıklamak ve içeriklerini temsil etmektir. Örneğin, veri kümesi meta verileri, veri kümesinin ne hakkında olduğunu, hangi değişkenleri ölçtüğünü, kimin tarafından oluşturulduğunu ve benzer bilgileri belirtir. Örneğin, değişkenler için belirli değerler içermez.

Dataset

Dataset öğesinin tam tanımını schema.org/Dataset adresinde bulabilirsiniz.

Lisans, yayınlanma zamanı, DOI'si veya farklı bir veri havuzundaki veri kümesi standart sürümünü işaret eden bir sameAs özelliği gibi veri kümesinin yayınlanmasıyla ilgili ek bilgileri açıklayabilirsiniz. Köken ve lisans bilgileri sağlayan veri kümeleri için identifier, license ve sameAs ekleyin.

Zorunlu özellikler
description Text

Veri kümesini açıklayan kısa bir özet.

Yönergeler

 • Özet, 50-5.000 karakter uzunluğunda olmalıdır.
 • Özet, Markdown söz dizimini içermelidir. Yerleştirilmiş resimlerin, mutlak yol URL'leri kullanmaları gerekir (göreli yollar yerine).
 • JSON-LD biçimini kullanırken yeni satırları \n (iki karakter: ters eğik çizgi ve küçük "n" harfi) ile belirtin.
name Text

Veri kümesinin açıklayıcı adı. Örneğin, "Kuzey Yarı Küre'de kar kalınlığı".

Yönergeler

 • Farklı veri kümeleri için mümkün olduğunca benzersiz adlar kullanın.
 • Önerilen: İki farklı veri kümesi için "Snow depth in the Northern Hemisphere" ve "Snow depth in the Southern Hemisphere".

  Önerilmeyen: İki farklı veri kümesi için "Snow depth" ve "Snow depth".

Önerilen özellikler
alternateName Text

Bu veri kümesini tanımlamak için kullanılmış olan takma adlar veya kısaltmalar gibi alternatif adlar. Örneğin (JSON-LD biçiminde):


"name": "The Quick, Draw! Dataset"
"alternateName": ["Quick Draw Dataset", "quickdraw-dataset"]
creator Person veya Organization

Bu veri kümesinin üreticisi veya yazarı. Kullanıcıları benzersiz bir şekilde tanımlamak için Person türünün sameAs özelliğinin değeri olarak ORCID ID'yi kullanın. Kurum ve kuruluşları benzersiz bir şekilde tanımlamak için ROR ID kullanın. Örneğin (JSON-LD biçiminde):


"creator": [
  {
    "@type": "Person",
    "sameAs": "http://orcid.org/0000-0000-0000-0000",
    "givenName": "Jane",
    "familyName": "Foo",
    "name": "Jane Foo"
  },
  {
    "@type": "Person",
    "sameAs": "http://orcid.org/0000-0000-0000-0001",
    "givenName": "Jo",
    "familyName": "Bar",
    "name": "Jo Bar"
  },
  {
    "@type": "Organization",
    "sameAs": "http://ror.org/xxxxxxxxx",
    "name": "Fictitious Research Consortium"
  }
]
citation Text veya CreativeWork

Alıntı yapılan veri kümesinin kendisine ek olarak veri sağlayıcısı tarafından önerilen akademik makaleleri tanımlar. Veri kümesinin kendisi için olan alıntıyı, name, identifier, creator ve publisher gibi diğer özelliklerle sağlayın. Örneğin bu özellik, veri tanımlayıcısı, veri kağıdı veya bu veri kümesi için tamamlayıcı materyal olan bir makale gibi ilgili akademik yayını benzersiz şekilde tanımlayabilir. Örnekler (JSON-LD biçiminde):


"citation": "https://doi.org/10.1111/111"

"citation": "https://identifiers.org/pubmed:11111111"

"citation": "https://identifiers.org/arxiv:0111.1111v1"

"citation":
 "Doe J (2014) Influence of X ... https://doi.org/10.1111/111"

Ek yönergeler

 • Bu özelliği, veri kümesinin kendisi için alıntı bilgilerini sağlamak amacıyla kullanmayın. Bu alan, veri kümesinin kendisini değil, ilgili akademik makaleleri tanımlamak içindir. Veri kümesinin kendisini alıntılamak için gereken bilgileri sağlarken, bu özellik yerine name, identifier, creator ve publisher özelliklerini kullanın.
 • Alıntı özelliğini bir alıntı snippet'iyle doldururken, mümkün olduğunda makale tanımlayıcısını (DOI gibi) sağlayın.

  Önerilen: "Doe J (2014) Influence of X. Biomics 1(1). https://doi.org/10.1111/111"

  Önerilmeyen: "Doe J (2014) Influence of X. Biomics 1(1)."

hasPart veya isPartOf URL veya Dataset

Veri kümesi daha küçük veri kümelerinden oluşan bir koleksiyonsa bu ilişkiyi belirtmek için hasPart özelliğini kullanın. Tersine, veri kümesi daha büyük bir veri kümesinin parçasıysa isPartOf kullanın. Her iki özellik de bir URL veya Dataset örneği biçiminde olabilir. Değer olarak Dataset kullanılıyorsa bağımsız bir Dataset için gereken tüm özellikleri içermelidir. Örnekler:


"hasPart" : [
 {
  "@type": "Dataset",
  "name": "Sub dataset 01",
  "description": "Informative description of the first subdataset...",
  "license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"
 },
 {
  "@type": "Dataset",
  "name": "Sub dataset 02",
  "description": "Informative description of the second subdataset...",
  "license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"
 }
]

"isPartOf" : "https://example.com/aggregate_dataset"
identifier URL, Text veya PropertyValue

DOI veya Kompakt Tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcı. Veri kümesinde birden fazla tanımlayıcı varsa identifier özelliğini tekrarlayın. JSON-LD kullanılıyorsa bu, JSON listesi söz dizimi kullanılarak gösterilir.

keywords Text

Veri kümesini özetleyen anahtar kelimeler.

license URL veya CreativeWork

Veri kümesinin dağıtımını belirleyen bir lisans. Örneğin:


"license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"

"license" : {
 "@type": "CreativeWork",
 "name": "Custom license",
 "url": "https://example.com/custom_license"
 }

Ek yönergeler

 • Kullanılan lisansın belirli bir sürümünü açıkça tanımlayan bir URL sağlayın.

  Önerilen

  
  "license" : "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0"

  Önerilmeyen

  
  "license" : "https://creativecommons.org/licenses/by"
measurementTechnique Text veya URL

variableMeasured özelliğinde açıklanan değişkenlere karşılık gelebilen veri kümesinde kullanılan teknik, teknoloji veya metodoloji.

sameAs URL

Veri kümesinin kimliğini açık bir şekilde tanımlayan bir referans web sayfasının URL'si.

spatialCoverage Text veya Place

Veri kümesinin uzamsal yönünü açıklayan tek bir nokta sağlayabilirsiniz. Bu özelliği yalnızca veri kümesi uzamsal bir boyuta sahipse ekleyin. Örneğin, tüm ölçümlerin toplandığı tek bir nokta veya bir alan için sınırlandırıcı kutunun koordinatları.

Noktalar


"spatialCoverage:" {
 "@type": "Place",
 "geo": {
  "@type": "GeoCoordinates",
  "latitude": 39.3280,
  "longitude": 120.1633
 }
}

Şekiller

Farklı şekillerdeki alanları açıklamak için GeoShape kullanın. Örneğin, bir sınırlayıcı kutu belirtmek için.


"spatialCoverage:" {
 "@type": "Place",
 "geo": {
  "@type": "GeoShape",
  "box": "39.3280 120.1633 40.445 123.7878"
 }
}

box, circle, line veya polygon özelliklerinin içindeki noktalar, enlem ve boylama (bu sırayla) karşılık gelen, boşlukla ayrılmış iki değer çifti olarak ifade edilmelidir.

Adlandırılmış konumlar


"spatialCoverage:" "Tahoe City, CA"
temporalCoverage Text

Veri kümesindeki veriler belirli bir zaman aralığını kapsar. Bu özelliği yalnızca veri kümesi geçici bir boyuta sahipse ekleyin. Schema.org, zaman aralıklarını ve zaman noktalarını açıklamak için ISO 8601 standardını kullanır. Veri kümesi aralığına bağlı olarak tarihleri farklı biçimde tanımlayabilirsiniz. Açık uçlu aralıkları iki ondalık basamakla (..) belirtin.

Tek tarih


"temporalCoverage" : "2008"

Dönem


"temporalCoverage" : "1950-01-01/2013-12-18"

Açık uçlu dönem


"temporalCoverage" : "2013-12-19/.."
variableMeasured Text veya PropertyValue

Bu veri kümesinin ölçtüğü değişken. Örneğin, sıcaklık veya basınç.

version Text veya Number

Veri kümesinin sürüm numarası.

url URL

Veri kümesini açıklayan bir sayfanın konumu.

DataCatalog

DataCatalog öğesinin tam tanımını schema.org/DataCatalog adresinde bulabilirsiniz.

Veri kümeleri genellikle başka birçok veri kümesi içeren veri havuzlarında yayınlanır. Aynı veri kümesi, böyle birden fazla veri havuzuna dahil edilebilir. Doğrudan gönderme yaparak bu veri kümesinin ait olduğu veri kataloğuna doğrudan başvurabilirsiniz.

Önerilen özellikler
includedInDataCatalog DataCatalog

Veri kümesinin ait olduğu katalog.

DataDownload

DataDownload öğesinin tam tanımını schema.org/DataDownload adresinde bulabilirsiniz. Dataset özelliklerine ek olarak, indirme seçenekleri sunan veri kümeleri için aşağıdaki özellikleri ekleyin.

URL genellikle veri kümesini tanımlayan açılış sayfasını işaret ettiğinden distribution özelliği, veri kümesinin kendisinin nasıl alınacağını açıklar. distribution özelliği, verilerin nereden alınacağını ve hangi biçimde olacağını açıklar. Bu özelliğin birkaç değeri olabilir: Örneğin, bir CSV sürümünün bir URL'si vardır ve bir Excel sürümü başka bir URL'de bulunmaktadır.

Zorunlu özellikler
distribution.contentUrl URL

İndirme bağlantısı.

Önerilen özellikler
distribution DataDownload

Veri kümesi indirme dosyasının konumunun ve indirilecek dosya biçiminin açıklaması.

distribution.encodingFormat Text veya URL

Dağıtımın dosya biçimi.

Tablo biçiminde veri kümeleri

Tablo biçiminde veri kümesi, öncelikle bir satır ve sütun ızgarası şeklinde düzenlenir. Tablo biçiminde veri kümelerini yerleştiren sayfalar için yukarıda açıklanan temel yaklaşıma dayanarak, daha belirgin bir işaretleme de oluşturabilirsiniz. Şu anda, HTML sayfasındaki kullanıcı odaklı tablo biçimli içeriğe paralel olarak sağlanan bir CSVW ("Web'deki CSV", bkz. W3C) çeşidini anlıyoruz.

Burada, CSVW JSON-LD biçiminde kodlanmış küçük bir tabloyu gösteren bir örneği görebilirsiniz. Zengin Sonuçlar Testi'nde bazı bilinen hatalar bulunmaktadır.

Search Console ile zengin sonuçları izleme

Search Console, sayfalarınızın Google Arama'daki performansını izlemenize yardımcı olan bir araçtır. Google Arama sonuçlarına dahil olmak için Search Console'a kaydolmanız gerekmez, ancak Google'ın sitenizi nasıl gördüğünü anlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olabilir. Aşağıdaki durumlarda Search Console'u kontrol etmenizi öneririz:

 1. Yapılandırılmış verileri ilk kez dağıttıktan sonra
 2. Yeni şablonlar yayınladıktan veya kodunuzu güncelledikten sonra
 3. Düzenli olarak trafiği analiz etmek için

Yapılandırılmış verileri ilk kez dağıttıktan sonra

Google sayfalarınızı dizine ekledikten sonra, ilgili Zengin sonuç durum raporunu kullanarak sorunları arayın. İdeal olan, geçerli sayfaların sayısı artarken hatalarda veya uyarılarda artış olmamasıdır. Yapılandırılmış verilerinizde sorun bulursanız:

 1. Hataları düzeltin.
 2. Sorunun devam edip etmediğini kontrol etmek için yayındaki URL'yi inceleyin.
 3. Durum raporunu kullanarak doğrulama isteğinde bulunun.

Yeni şablonlar yayınladıktan veya kodunuzu güncelledikten sonra

Web sitenizde önemli değişiklikler yaptığınızda yapılandırılmış veri hatalarında ve uyarılarda artış olup olmadığını izleyin.
 • Hata sayısında bir artış görürseniz çalışmayan yeni bir şablonu kullanıma sunmuş olabilirsiniz veya siteniz mevcut şablonla yeni ve kötü bir şekilde etkileşime giriyor olabilir.
 • Geçerli öğelerde azalma görüyorsanız (hatalardaki artışla eşleşmeyen), artık sayfalarınıza yapılandırılmış veri yerleştirmiyor olabilirsiniz. Soruna neyin neden olduğunu öğrenmek için URL Denetleme aracı'nı kullanın.

Düzenli olarak trafiği analiz etme

Performans Raporu'nu kullanarak Google Arama trafiğinizi analiz edin. Veriler, sayfanızın Arama'da ne sıklıkta zengin sonuç olarak göründüğünü, kullanıcıların bu zengin sonucu ne sıklıkta tıkladığını ve arama sonuçlarında göründüğünüz ortalama konumu gösterir. Bu sonuçlara Search Console API'si ile otomatik olarak da ulaşabilirsiniz.

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

Belirli veri kümesi, Veri Kümesi Arama sonuçlarında görünmüyor

Sorunun nedeni: Sitenizde veri kümelerini açıklayan sayfada yapılandırılmış veriler yoktur veya sayfa henüz taranmamıştır.

Sorunu düzeltme

 1. Veri Seti Arama sonuçlarında görmeyi beklediğiniz sayfanın bağlantısını kopyalayıp Zengin Sonuçlar Testi'ne yapıştırın. "Sayfa bu test tarafından bilinen zengin sonuçlar için uygun değil" veya "Tüm işaretleme zengin sonuçlar için uygun değil" mesajı görüntüleniyorsa bu, sayfada Veri Kümesi işaretlemesi bulunmadığı veya hatalı olduğu anlamına gelir. Bu sorunu, Yapılandırılmış veri ekleme bölümüne bakarak düzeltebilirsiniz.
 2. Sayfada işaretleme varsa henüz taranmamış olabilir. Search Console ile tarama durumunu kontrol edebilirsiniz.

Sonuçlara göre şirket logosu eksik veya doğru görünmüyor

Sorunun nedeni: Sayfanızda kuruluş logoları için schema.org işaretlemesi eksik olabilir veya işletmeniz Google ile oluşturulmamış olabilir.

Sorunu düzeltme

 1. Sayfanıza yapılandırılmış logo verileri ekleyin.
 2. İşletme bilgilerinizi Google ile oluşturun.