Article

Dodanie uporządkowanych danych Article do strony zawierającej artykuł z bloga lub artykuł na temat wiadomości albo sportu może poprawić jej widoczność w wynikach wyszukiwania Google. Możesz mieć dostęp do różnych funkcji zależnie od kodu strony:

  • Strony AMP z uporządkowanymi danymi: strony AMP z uporządkowanymi danymi mogą pojawiać się w karuzeli „Najważniejsze artykuły”, w karuzeli hosta z wynikami z elementami rozszerzonymi, w sekcji „Materiały wizualne” oraz w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi na urządzeniach mobilnych. Wyniki te mogą obejmować obrazy, logo stron i inne ciekawe funkcje związane z wynikami wyszukiwania.
  • Strony inne niż AMP z uporządkowanymi danymi: strony inne niż AMP, które zawierają uporządkowane dane Article, mogą pomóc Google lepiej zrozumieć stronę internetową i wybrać bardziej trafny tekst tytułu, odpowiednie obrazy i właściwą datę opublikowania artykułu w wynikach z elementami rozszerzonymi Article.

Przykłady

Oto przykład kodu JSON-LD na stronie AMP z uporządkowanymi danymi Article.


<html amp>
  <head>
    <title>Article headline</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "NewsArticle",
      "mainEntityOfPage": {
        "@type": "WebPage",
        "@id": "https://google.com/article"
      },
      "headline": "Article headline",
      "image": [
        "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
      ],
      "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
      "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
      "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "John Doe",
        "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
      },
      "publisher": {
        "@type": "Organization",
        "name": "Google",
        "logo": {
          "@type": "ImageObject",
          "url": "https://google.com/logo.jpg"
        }
      }
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Oto przykład strony innej niż AMP zawierającej uporządkowane dane Article. Zalecenia dla stron AMP i stron innych niż AMP są różne.


<html>
  <head>
    <title>Article headline</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "NewsArticle",
      "headline": "Article headline",
      "image": [
        "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
       ],
      "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
      "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
      "author": [{
          "@type": "Person",
          "name": "Jane Doe",
          "url": "http://example.com/profile/janedoe123"
        },{
          "@type": "Person",
          "name": "John Doe",
          "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
      }]
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Wdrażanie

Strony AMP z uporządkowanymi danymi

Karuzela wyników AMP dotyczących artykułu z wiadomościami.

Strony AMP z uporządkowanymi danymi mogą się pojawiać w wynikach wyszukiwania w karuzeli z wiadomościami. Strony AMP bez uporządkowanych danych mogą się pojawiać w wynikach wyszukiwania Google tylko pod postacią standardowych niebieskich linków. Więcej informacji o stronach AMP w wynikach wyszukiwania znajdziesz w tym artykule.

Aby utworzyć stronę AMP z uporządkowanymi danymi:

  1. Przestrzegaj specyfikacji projektu AMP.
  2. Przestrzegaj dodatkowych wytycznych dotyczących stron, by mieć pewność, że Google będzie w stanie zindeksować Twoją stronę.
  3. Dodaj element uporządkowanych danych opisujący artykuł znajdujący się na stronie.
  4. Sprawdź swoje uporządkowane dane za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi.

Strony inne niż AMP z uporządkowanymi danymi

Strona inna niż AMP z uporządkowanymi danymi artykułu w wynikach wyszukiwania

Gdy dodasz uporządkowane dane Article do strony innej niż AMP, możesz zaproponować tytuł, datę publikacji i obrazy, które Google ma wyświetlać w wynikach wyszukiwania.

Aby dodać uporządkowane dane do strony innej niż AMP zawierającej artykuł:

  1. Dodaj do strony element uporządkowanych danych, który opisuje znajdujący się na niej artykuł.
  2. Zapoznaj się z wytycznymi, by mieć pewność, że Google może zindeksować Twoją stronę.
  3. Sprawdź swoje uporządkowane dane za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wskazówek, by uporządkowane dane kwalifikowały się do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania Google.

Wskazówki techniczne

  • Jeśli dostęp do Twojej witryny wymaga subskrypcji lub rejestracji, spróbuj dodać uporządkowane dane opisujące treści płatne lub dostępne w ramach subskrypcji.
  • W przypadku rozbudowanej zawartości link rel=canonical powinien kierować do każdej strony lub całości artykułu (a nie do pierwszej strony rozbudowanego materiału). Dowiedz się więcej o wyborze strony kanonicznej.

Wytyczne dotyczące stosowania logo na stronach AMP

Te wytyczne obowiązują w przypadku stosowania logo na wszystkich stronach AMP, w tym w relacjach w technologii AMP.

Te wytyczne obowiązują w przypadku stosowania logo na ogólnych stronach AMP, ale nie w relacjach w technologii AMP. W przypadku tych ostatnich należy przestrzegać odrębnych wymagań.

  • Logo musi być prostokątem, ale nie kwadratem.
  • Logo powinno się mieścić w prostokącie o wymiarach 60 × 600 pikseli i albo mieć wysokość dokładnie 60 pikseli (zalecane), albo szerokość dokładnie 600 pikseli. Na przykład logo o wymiarach 45 × 450 pikseli nie zostanie zaakceptowane, mimo że mieści się w prostokącie 60 × 600 pikseli.

  • Wydawcy powinni używać tylko jednego logo w przypadku każdej marki, która spójnie występuje na ogólnych stronach AMP.
  • Używaj pełnego logotypu lub pełnego logo, a nie ikony.
  • Znaki w logo tekstowych powinny mieć wysokość maksymalnie 48 pikseli i być wyśrodkowane w pionie w ramach dostępnego miejsca o wysokości 60 pikseli. Dodaj wolną przestrzeń, by dopełnić logo do wysokości 60 pikseli.

  • Logo z jednolitym tłem powinny zawierać co najmniej 6-pikselowe dopełnienie wokół grafiki.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano wymagania dotyczące właściwości występujących w uporządkowanych danych Article. Wymagania i zalecenia dotyczące właściwości dla stron AMP i innych niż AMP są różne.

  • Strony AMP: aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich zastosować wymagane właściwości. Możesz też dodać do nich właściwości zalecane, by wzbogacić informacje o treściach i zwiększyć w ten sposób komfort użytkowników.
  • Strony inne niż AMP: aby pomóc nam lepiej zrozumieć Twoją stronę, zastosuj zalecane właściwości na stronach innych niż AMP.

Obiekty Article

Obiekty Article muszą być oparte na jednym z tych typów schema.org: Article, NewsArticle, BlogPosting.

Strony AMP

Na stronach AMP stosuje się poniższe właściwości.

Właściwości wymagane
author

Person lub Organization

Autor artykułu. Aby pomóc Google w lepszym rozpoznawaniu autorów w różnych funkcjach, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dodawania znaczników autora.

Jeśli istnieje wielu autorów, podaj ich w tabeli:


"author": [{
    "@type": "Person",
    "name": "Jane Doe",
    "url": "http://example.com/profile/janedoe123"
  },{
    "@type": "Person",
    "name": "John Doe",
    "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
}]
author.name

Text

Imię i nazwisko autora.

datePublished

DateTime

Data i godzina pierwszej publikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

Sprawdzone metody:

  • Ta data nie powinna się zmieniać.
  • Zalecamy podanie w sygnaturze czasowej nie tylko dnia, ale i godziny.
  • Sygnatura czasowa w polu dateModified powinna być późniejsza niż w polu datePublished.
headline

Text

Tytuł artykułu. Wartość nie może przekraczać 110 znaków. W przypadku relacji w technologii AMP tytuł powinien być identyczny z tekstem na okładce relacji.

image

Powtarzana właściwość ImageObject lub URL

Adres URL obrazu symbolizującego artykuł lub relację w technologii AMP.

Z powodu różnic formatu w wynikach wyszukiwania poniższe wytyczne dotyczące obrazów obowiązują tylko w przypadku ogólnych stron AMP, ale nie relacji w technologii AMP. Do tych ostatnich mają zastosowanie inne wymagania związane z obrazami.

  • Należy wskazać tylko obraz ze znacznikami, który należy bezpośrednio do artykułu.
  • Obrazy powinny mieć szerokość co najmniej 1200 pikseli.
  • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
  • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania.
  • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
  • Format pliku musi być obsługiwany przez Grafikę Google.
  • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (o iloczynie szerokości i wysokości wynoszącym co najmniej 800 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Na przykład:


{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "NewsArticle",
  "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
  ]
}
publisher

Organization

Wydawca artykułu.

publisher.logo

URL lub ImageObject

Logo wydawcy. Szczegółowe informacje o materiałach graficznych znajdziesz w wytycznych dotyczących stosowania logo na stronach AMP.

Jeśli używasz danych typu ImageObject, w polu url wstaw adres URL logo.

Na przykład:


{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "NewsArticle",
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google",
    "logo": {
      "@type": "ImageObject",
      "url": "https://google.com/logo.jpg"
    }
  }
}

Oto przykład użycia danych typu URL:


{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "NewsArticle",
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google",
    "logo": "https://google.com/logo.jpg"
  }
}
publisher.name

Text

Nazwa wydawcy.

Właściwości zalecane
author.url

URL

Link do strony internetowej, która jednoznacznie wskazuje autora artykułu. Może to być na przykład profil autora w mediach społecznościowych czy strona z informacjami o autorze lub z biografią.

dateModified

DateTime

Data i godzina ostatniej modyfikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

mainEntityOfPage

URL

Kanoniczny URL strony z artykułem. Jeśli artykuł jest głównym tematem na tej stronie, określ właściwość mainEntityOfPage.

Strony inne niż AMP

Na stronach innych niż AMP stosuje się poniższe właściwości.

Właściwości zalecane
author

Person lub Organization

Autor artykułu. Aby pomóc Google w lepszym rozpoznawaniu autorów w różnych funkcjach, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dodawania znaczników autora.

author.name

Text

Imię i nazwisko autora.

author.url

URL

Link do strony internetowej, która jednoznacznie wskazuje autora artykułu. Może to być na przykład profil autora w mediach społecznościowych czy strona z informacjami o autorze lub z biografią.

dateModified

DateTime

Data i godzina ostatniej modyfikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

datePublished

DateTime

Data i godzina pierwszej publikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

headline

Text

Tytuł artykułu. Wartość nie może przekraczać 110 znaków.

image

Powtórzone pole ImageObject lub URL

Adres URL obrazu symbolizującego artykuł. Należy wskazać tylko obraz ze znacznikami, który należy bezpośrednio do artykułu. Obrazy powinny mieć szerokość co najmniej 696 pikseli.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

  • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
  • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania.
  • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
  • Pliki graficzne muszą być w formacie obsługiwanym przez Grafikę Google.
  • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (o iloczynie szerokości i wysokości wynoszącym co najmniej 300 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Na przykład:


{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "NewsArticle",
  "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
  ]
}

Sprawdzone metody dotyczące znaczników autora

Aby pomóc Google w lepszym rozpoznawaniu i prezentowaniu autorów treści, podczas określania autorów w znacznikach korzystaj z tych sprawdzonych metod:

Sprawdzone metody dotyczące znaczników autora

Uwzględnij w znacznikach wszystkich autorów

Upewnij się, że wszyscy autorzy przedstawiani jako autorzy na stronie internetowej są również uwzględnieni w znacznikach.

Określanie kilku autorów

Aby wskazać kilku autorów, umieść każdego w osobnym polu author:


"author": [
  {"name": "Willow Lane"},
  {"name": "Regula Felix"}
]

Nie podawaj kilku autorów w tym samym polu author:


"author": {
  "name": "Willow Lane, Regula Felix"
}

Użyj dodatkowych pól

Aby ułatwić Google rozpoznanie autora treści, koniecznie używaj właściwości type i url (lub sameAs). Używaj prawidłowych adresów URL we właściwościach url lub sameAs.

Jeśli na przykład autorem jest osoba, możesz dodać link do strony autora zawierającej informacje na jego temat.


"author": [
  {
    "@type": "Person",
    "name": "Willow Lane",
    "url": "http://www.example.com/staff/willow_lane"
  }
]

Jeśli autor jest organizacją, możesz podać link do strony głównej tej organizacji.


"author":
  [
    {
      "@type":"Organization",
      "name": "Some News Agency",
      "url": "https://www.example.com/"
  }
]

We właściwości author.name podawaj tylko imię i nazwisko autora

We właściwości author.name określ tylko imię i nazwisko autora. Nie dodawaj żadnych innych informacji, w szczególności tych:

  • Nazwa wydawcy. Zamiast tego użyj właściwości publisher.
  • Stanowisko służbowe autora. Jeśli chcesz wskazać te informacje, użyj odpowiedniej właściwości (jobTitle).
  • Grzecznościowy prefiks lub sufiks. Jeśli chcesz określić te informacje, użyj odpowiedniej właściwości (honorificPrefix lub honorificSuffix).
  • Słowa wprowadzające (na przykład nie dodawaj słów typu „wysłane przez”).

"author":
  [
    {
      "name": "Echidna Jones",
      "honorificPrefix": "Dr",
      "jobTitle": "Editor in Chief"
    }
  ],
"publisher":
  [
    {
      "name": "Bugs Daily"
    }
  ]
}

Użyj odpowiedniej właściwości Type

Używaj typu Person dla osób i typu Organization dla organizacji. Nie używaj typu Thing ani nie używaj nieprawidłowego typu (np. typu Organization dla osoby).

W tym przykładzie zastosowano sprawdzone metody dotyczące znaczników autora:

"author":
  [
    {
      "@type": "Person",
      "name": "Willow Lane",
      "jobTitle": "Journalist",
      "url":"https://www.example.com/staff/willow-lane"
    },
    {
      "@type":"Person",
      "name": "Echidna Jones",
      "jobTitle": "Editor in Chief",
      "url":"https://www.example.com/staff/echidna-jones"
    }
  ],
"publisher":
  {
    "name": "The Daily Bug",
    "url": "https://www.example.com"
  },
  // + Other fields related to the article...
}

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: