แผนผังเว็บไซต์วิดีโอและทางเลือกอื่นสำหรับแผนผังเว็บไซต์วิดีโอ

แผนผังเว็บไซต์วิดีโอคือแผนผังเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอที่โฮสต์ในหน้าเว็บ การสร้างแผนผังเว็บไซต์วิดีโอเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ Google ค้นพบและทำความเข้าใจเนื้อหาวิดีโอในเว็บไซต์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาหรือที่เราอาจไม่พบผ่านทางกลไกการรวบรวมข้อมูลแบบปกติ แผนผังเว็บไซต์วิดีโอของ Google เป็นส่วนที่ขยายออกมาจากมาตรฐานแผนผังเว็บไซต์

แม้ว่า Google จะแนะนำให้ใช้แผนผังเว็บไซต์วิดีโอ แต่ก็รองรับฟีด mRSS ด้วยเช่นกัน

หลักเกณฑ์สำหรับแผนผังเว็บไซต์วิดีโอ

หลักเกณฑ์สำหรับแผนผังไซต์วิดีโอมีดังนี้

 • คุณจะสร้างแผนผังไซต์แยกต่างหากเฉพาะสำหรับวิดีโอ หรือฝังแผนผังไซต์วิดีโอไว้ภายในแผนผังไซต์ที่มีอยู่แล้วก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณ
 • คุณโฮสต์วิดีโอได้หลายรายการในหน้าเว็บ 1 หน้า
 • แต่ละรายการในแผนผังเว็บไซต์คือ URL ของหน้าเว็บ 1 หน้าที่โฮสต์วิดีโอ 1 รายการขึ้นไป แต่ละรายการในแผนผังเว็บไซต์จะมีโครงสร้างดังนี้
  <url>
   <loc>https://example.com/mypage</loc>   <!-- URL of host page -->
   <video> ... information about video 1 ... </video>
   ... as many additional <video> entries as you need ...
  </url>
 • อย่าแสดงรายการวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าโฮสต์ เช่น ในกรณีที่วิดีโอเป็นส่วนเล็กๆ ที่เพิ่มเข้ามาในหน้าเว็บหรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อความหลัก
 • แต่ละรายการในแผนผังไซต์วิดีโอจะมีชุดค่าที่จำเป็น ไม่บังคับ หรือแนะนำที่คุณจัดไว้ให้ ค่าที่แนะนำและที่ไม่บังคับจะให้ข้อมูลเมตาที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลการค้นหาวิดีโอและช่วยให้ Google รวมวิดีโอไว้ในผลการค้นหาได้ดีขึ้น ดูรายการเอลิเมนต์ของแผนผังเว็บไซต์
 • Google อาจใช้ข้อความในหน้า Landing Page ของวิดีโอแทนข้อความที่คุณระบุในแผนผังเว็บไซต์ หากเห็นว่าข้อความในหน้าเว็บมีประโยชน์มากกว่าข้อมูลในแผนผังเว็บไซต์
 • เนื่องจาก Google ใช้อัลกอริทึมการจัดทำดัชนีที่ซับซ้อน จึงรับประกันไม่ได้ว่าจะมีการจัดทำดัชนีวิดีโอของคุณหรือไม่ หรือจะจัดทำเมื่อใด
 • หาก Google ไม่พบเนื้อหาวิดีโอใน URL ที่คุณระบุไว้ ก็จะข้ามรายการนั้นในแผนผังเว็บไซต์ไป
 • ไฟล์แผนผังเว็บไซต์แต่ละไฟล์ที่คุณระบุต้องมีเอลิเมนต์ URL ไม่เกิน 50,000 รายการ หากมีวิดีโอมากกว่า 50,000 รายการ คุณส่งแผนผังเว็บไซต์หลายรายการและไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ 1 ไฟล์มาได้ แต่จะฝังไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ไม่ได้ โปรดทราบว่าหากใส่แท็กที่ไม่บังคับ อาจทำให้ขนาดไฟล์ถึงขีดจำกัดกรณีที่ไม่บีบอัดซึ่งก็คือ 50 MB ก่อนที่จะถึงขีดจำกัดวิดีโอ 50,000 รายการ
 • Google ต้องเข้าถึงไฟล์ต้นฉบับหรือโปรแกรมเล่นได้ (กล่าวคือ ไฟล์หรือโปรแกรมเล่นจะถูก robots.txt บล็อกไม่ได้ หรือจะต้องไม่กำหนดให้ต้องเข้าสู่ระบบ มิเช่นนั้น Googlebot จะเข้าถึงไม่ได้) ระบบไม่รองรับไฟล์เมตาที่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับผ่านโปรโตคอลการสตรีม
 • Googlebot ต้องเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดได้ หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้นักส่งสแปมเข้าถึงเนื้อหาวิดีโอที่ URL <player_loc> หรือ <content_loc> ให้ตรวจสอบว่าบ็อตทุกตัวที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็น Googlebot จริงๆ
 • ตรวจสอบว่าไฟล์ robots.txt ไม่ได้บล็อกรายการใดๆ ไว้ (รวมทั้ง URL ของหน้าโฮสต์ URL ของวิดีโอ และ URL ของภาพขนาดย่อ) ที่รวมอยู่ในแต่ละรายการในแผนผังเว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ robots.txt
 • Google ตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณระบุสำหรับวิดีโอแต่ละรายการตรงกับข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ ถ้าไม่ตรง อาจไม่มีการจัดทำดัชนีวิดีโอ
 • คุณระบุหน้าจากเว็บไซต์หลายแห่งได้ในแผนผังไซต์เดียว เว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่มีแผนผังไซต์ของคุณต้องได้รับการยืนยันใน Search Console ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแผนผังเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์หลายแห่ง
 • เรียนรู้วิธีส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Google สําหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ เราขอแนะนําให้ใช้ Search Console API ในการส่งแผนผังเว็บไซต์

ตัวอย่างแผนผังเว็บไซต์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแผนผังไซต์วิดีโอที่มีหน้าเว็บ 1 หน้าที่โฮสต์วิดีโอ 1 รายการ ตัวอย่างนี้มีแท็กทั้งหมดที่ Google ใช้งาน

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:description>Alkis shows you how to get perfectly done steaks every
     time</video:description>
    <video:content_loc>
     http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
     info="http://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

เนมสเปซ XML

มีการกำหนดแท็กแผนผังเว็บไซต์วิดีโอไว้ในเนมสเปซต่อไปนี้

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

การกำหนดแท็กแผนผังเว็บไซต์วิดีโอ

ดูเอกสารประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนผังไซต์ของสื่อได้ที่ rssboard.org

แท็ก จำเป็นไหม คำอธิบาย
<url> จำเป็น แท็กระดับบนสุดสำหรับหน้าโฮสต์เดี่ยวในเว็บไซต์ของคุณ กำหนดตามรูปแบบแผนผังเว็บไซต์พื้นฐาน
<loc> จำเป็น

ระบุหน้าโฮสต์ที่โฮสต์วิดีโอไว้อย่างน้อย 1 รายการ เมื่อผู้ใช้คลิกผลการค้นหาวิดีโอใน Google Search ระบบจะพาผู้ใช้ไปยังหน้านี้ URL นี้ต้องไม่ซ้ำกับ URL อื่นในแผนผังเว็บไซต์ กำหนดตามรูปแบบแผนผังเว็บไซต์พื้นฐาน

สำหรับวิดีโอหลายรายการในหน้าเดียว ให้สร้างแท็ก <loc> แท็กเดียวสำหรับหน้าเว็บนั้น พร้อมด้วยเอลิเมนต์ย่อย <video> สำหรับวิดีโอแต่ละรายการในหน้าเว็บนั้น

<video:video> จำเป็น

เอลิเมนต์ระดับบนสุดสำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิดีโอเดียวในหน้าเว็บที่ระบุโดย <loc>

<video:thumbnail_loc> จำเป็น

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์ภาพขนาดย่อของวิดีโอ ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับภาพขนาดย่อ

<video:title> จำเป็น

ชื่อของวิดีโอ เอนทิตี HTML ทั้งหมดควรกำหนดเป็นอักขระหลีกหรือรวมไว้ในการบล็อก CDATA เราขอแนะนำให้ชื่อนี้ตรงกับชื่อวิดีโอที่แสดงในหน้าเว็บ

<video:description> จำเป็น

คำอธิบายของวิดีโอ ยาวไม่เกิน 2,048 อักขระ เอนทิตี HTML ทั้งหมดควรกำหนดเป็นอักขระหลีกหรือรวมไว้ในการบล็อก CDATA คำอธิบายนี้ต้องตรงกับคำอธิบายที่แสดงในหน้าเว็บ (ไม่จำเป็นต้องตรงแบบคำต่อคำ)

<video:content_loc>

จําเป็น: <video:content_loc> หรือ <video:player_loc>

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์สื่อวิดีโอจริง ควรใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รองรับ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • HTML และ Flash ไม่รองรับรูปแบบ
 • ต้องต่างจาก URL ของ <loc>
 • ค่านี้เทียบเท่ากับ VideoObject.contentUrl ในข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 • แนวทางปฏิบัติแนะนำ: หากคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา แต่ยังคงต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า Googlebot จะเข้าถึงเนื้อหาได้โดยใช้การค้นหา DNS แบบย้อนกลับ
<video:player_loc>

จําเป็น: <video:content_loc> หรือ <video:player_loc>

URL ที่ชี้ไปยังโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้วนี่คือข้อมูลในเอลิเมนต์ src ของแท็ก <embed>

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ต้องต่างจาก URL ของ <loc>
 • ทั้งนี้สำหรับวิดีโอ YouTube จะมีการใช้ค่านี้แทน video:content_loc ค่านี้เทียบเท่ากับ VideoObject.embedUrl ในข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 • แนวทางปฏิบัติแนะนำ: หากคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา แต่ยังคงต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า Googlebot จะเข้าถึงเนื้อหาได้โดยใช้การค้นหา DNS แบบย้อนกลับ

แอตทริบิวต์

 • allow_embed [ไม่บังคับ] Google จะฝังวิดีโอในผลการค้นหาได้หรือไม่ ค่าที่อนุญาตคือ yes หรือ no
<video:duration> แนะนำ

ความยาวของวิดีโอเป็นวินาที ค่านี้เป็นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 28800 (8 ชั่วโมง)

<video:expiration_date> แนะนำเมื่อเกี่ยวข้อง

วันที่ในรูปแบบ W3C ที่หลังจากนั้นจะใช้วิดีโอไม่ได้อีกต่อไป ไม่ใช้แท็กนี้หากวิดีโอไม่มีวันที่หมดอายุ หากมีค่านี้อยู่ Google Search จะไม่แสดงวิดีโอหลังจากวันที่นี้

ค่าที่รองรับคือวันที่แบบเต็ม (YYYY-MM-DD) หรือวันที่แบบเต็ม รวมชั่วโมง นาที วินาที และเขตเวลา (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD)

เช่น 2012-07-16T19:20:30+08:00

<video:rating> ไม่บังคับ

คะแนนของวิดีโอ ค่าที่รองรับคือเลขจำนวนจริงในช่วงตั้งแต่ 0.0 (ต่ำสุด) ถึง 5.0 (สูงสุด)

<video:view_count> ไม่บังคับ

จำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอ

<video:publication_date> ไม่บังคับ

วันที่ที่เผยแพร่วิดีโอเป็นครั้งแรก โดยอยู่ในรูปแบบ W3C ค่าที่รองรับคือวันที่แบบเต็ม (YYYY-MM-DD) หรือวันที่แบบเต็ม รวมชั่วโมง นาที วินาที และเขตเวลา (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD)

เช่น 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly> ไม่บังคับ

ระบุว่าวิดีโอสามารถใช้การค้นหาปลอดภัยได้หรือไม่ หากคุณไม่ใส่แท็กนี้ วิดีโอจะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดการค้นหาปลอดภัย

ค่าที่รองรับ:

 • yes: วิดีโอจะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดการค้นหาปลอดภัย
 • no: วิดีโอจะใช้ได้เฉพาะเมื่อปิดการค้นหาปลอดภัยเท่านั้น
<video:restriction> ไม่บังคับ

จะแสดงหรือซ่อนวิดีโอในผลการค้นหาจากบางประเทศ

ระบุรายการรหัสประเทศที่คั่นด้วยช่องว่างในรูปแบบ ISO 3166 ใช้แท็ก <video:restriction> ได้เพียงแท็กเดียวสำหรับวิดีโอแต่ละรายการ Google จะถือว่าวิดีโอเล่นได้ทุกที่หากไม่มีแท็ก <video:restriction> โปรดทราบว่าแท็กนี้มีผลเฉพาะกับผลการค้นหาเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันผู้ใช้จากการค้นหาหรือเล่นวิดีโอในสถานที่ที่มีการห้ามไว้ผ่านวิธีอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การจำกัดประเทศ

แอตทริบิวต์

 • relationship [จำเป็น] จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้วิดีโอแสดงในผลการค้นหาในประเทศที่ระบุ ค่าที่รองรับคือ allow หรือ deny หากค่าเป็น allow ประเทศที่แสดงอยู่จะได้รับอนุญาตและประเทศที่ไม่ได้แสดงอยู่จะถูกปฏิเสธ หากเป็น deny ประเทศที่แสดงอยู่จะถูกปฏิเสธและประเทศที่ไม่ได้แสดงอยู่จะได้รับอนุญาต

ตัวอย่าง: ตัวอย่างนี้อนุญาตให้แสดงผลการค้นหาวิดีโอได้เฉพาะในแคนาดาและเม็กซิโกเท่านั้น

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform> ไม่บังคับ

จะแสดงหรือซ่อนวิดีโอในผลการค้นหาจากประเภทแพลตฟอร์มที่ระบุ นี่เป็นรายการประเภทแพลตฟอร์มที่คั่นด้วยช่องว่าง โปรดทราบว่าแท็กนี้มีผลเฉพาะกับผลการค้นหาในอุปกรณ์ประเภทที่ระบุเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันผู้ใช้จากการเล่นวิดีโอในแพลตฟอร์มที่ห้ามไว้

ใช้แท็ก <video:platform> ได้เพียงแท็กเดียวสำหรับวิดีโอแต่ละรายการ Google จะถือว่าวิดีโอเล่นได้ในทุกแพลตฟอร์มหากไม่มีแท็ก <video:platform> ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อจำกัดแพลตฟอร์ม

ค่าที่รองรับ:

 • web - เบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมบนเดสก์ท็อปและแล็ปท็อป
 • mobile - เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น เบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
 • tv - เบราว์เซอร์ในทีวี เช่น เบราว์เซอร์ที่มีให้ใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ Google TV และคอนโซลเกม

แอตทริบิวต์

 • relationship [จำเป็น] ระบุว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตวิดีโอสำหรับแพลตฟอร์มที่ระบุ ค่าที่รองรับคือ allow หรือ deny หากใช้ค่า allow ระบบจะปฏิเสธแพลตฟอร์มที่ละเว้น หากใช้ค่า deny ระบบจะอนุญาตแพลตฟอร์มที่ละเว้น

ตัวอย่าง: ตัวอย่างต่อไปนี้อนุญาตเฉพาะผู้ใช้บนเว็บหรือทีวี แต่ไม่ใช่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:price> ไม่บังคับ

ราคาสำหรับการดาวน์โหลดหรือดูวิดีโอ อย่าใช้แท็กนี้สำหรับวิดีโอฟรี ระบุเอลิเมนต์ <video:price> มากกว่า 1 รายการได้ (เช่น เพื่อระบุสกุลเงิน ตัวเลือกการซื้อ หรือความละเอียดแบบต่างๆ)

แอตทริบิวต์

 • currency [จำเป็น] ระบุสกุลเงินในรูปแบบ ISO 4217
 • type [ไม่บังคับ] ระบุตัวเลือกการซื้อ ค่าที่รองรับคือ rent และ own หากไม่ได้ระบุ ค่าเริ่มต้นจะเป็น own
 • resolution [ไม่บังคับ] ระบุความละเอียดของเวอร์ชันที่ซื้อ ค่าที่รองรับคือ hd และ sd
<video:requires_subscription> ไม่บังคับ

ระบุว่าต้องสมัครใช้บริการ (ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือฟรี) เพื่อดูวิดีโอหรือไม่ ค่าที่อนุญาตคือ yes หรือ no

<video:uploader> ไม่บังคับ

ชื่อผู้อัปโหลดวิดีโอ ใช้ <video:uploader> ได้เพียง 1 รายการต่อวิดีโอ โดยเป็นค่าสตริง ยาวไม่เกิน 255 อักขระ

แอตทริบิวต์

 • info [ไม่บังคับ] ระบุ URL ของหน้าเว็บที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้อัปโหลดรายนี้ URL นี้ต้องอยู่ในโดเมนเดียวกับแท็ก <loc>
<video:live> ไม่บังคับ

ระบุว่าวิดีโอเป็นสตรีมแบบสดหรือไม่ ค่าที่รองรับคือ yes หรือ no

<video:tag> ไม่บังคับ

แท็กสตริงแบบอิสระที่อธิบายถึงวิดีโอ โดยทั่วไป แท็กคือคำอธิบายแนวคิดหลักอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับวิดีโอหรือเนื้อหา วิดีโอ 1 รายการอาจมีหลายแท็ก แม้วิดีโอดังกล่าวอาจจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียว เช่น วิดีโอเกี่ยวกับการย่างอาหารอาจอยู่ในหมวด "ย่าง" แต่อาจติดแท็กเป็น "สเต๊ก" "เนื้อสัตว์" "ฤดูร้อน" และ "กลางแจ้ง" สร้างเอลิเมนต์ <video:tag> ใหม่สำหรับแต่ละแท็กที่เชื่อมโยงกับวิดีโอ มีแท็กได้สูงสุดไม่เกิน 32 แท็ก

<video:category> ไม่บังคับ

คำอธิบายสั้นๆ ของหมวดหมู่อย่างกว้างๆ ที่เป็นหมวดหมู่ของวิดีโอนี้ โดยเป็นค่าสตริงยาวไม่เกิน 256 อักขระ โดยทั่วไปนั้น หมวดหมู่คือการจัดกลุ่มเนื้อหาอย่างกว้างๆ ตามหัวเรื่อง ปกติแล้ววิดีโอ 1 รายการจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับการทำอาหารอาจมีหมวดหมู่อย่างเช่น การปิ้งย่าง การอบ และการย่าง วิดีโอก็อาจอยู่ในหมวดหมู่ใดก็ได้เหล่านี้

<video:gallery_loc> ไม่ใช้

ปัจจุบันไม่มีการใช้งาน

ทางเลือกของแผนผังเว็บไซต์

แม้ว่า Google จะแนะนำให้ใช้แผนผังเว็บไซต์วิดีโอและ VideoObject ของ schema.org เพื่อมาร์กอัปวิดีโอ แต่เราก็รองรับฟีด mRSS ด้วยเช่นกัน

mRSS

Google รองรับ mRSS ซึ่งเป็นโมดูล RSS ที่เสริมความสามารถด้านเอลิเมนต์ของ RSS 2.0 ฟีด mRSS คล้ายกับแผนผังเว็บไซต์วิดีโอมาก และทดสอบ ส่ง และอัปเดตได้เช่นเดียวกับแผนผังเว็บไซต์

ฟีด mRSS แต่ละฟีดต้องมีขนาดไม่เกิน 50 MB เมื่อไม่ได้บีบอัด และมีวิดีโอได้ไม่เกิน 50,000 รายการ หากไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัดมีขนาดใหญ่กว่า 50 MB หรือคุณมีวิดีโอมากกว่า 50,000 รายการ คุณจะส่งฟีด mRSS หลายรายการและไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ 1 รายการมาได้ ดัชนีแผนผังไซต์มีฟีด mRSS ได้

RSS กับ mRSS - mRSS เป็นส่วนขยายของ RSS ที่ใช้สำหรับการเผยแพร่ไฟล์มัลติมีเดีย โดยจะให้คำอธิบายเนื้อหาที่ละเอียดกว่าแบบมาตรฐานของ RSS มาก

ตัวอย่าง mRSS

นี่คือตัวอย่างของรายการใน mRSS ที่มีแท็กหลักทั้งหมดที่ Google ใช้งาน ซึ่งรวมถึง <dcterms:type>live-video</dcterms:type> ที่ใช้ระบุวิดีโอสตรีมแบบสดได้

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Example MRSS</title>
<link>http://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>MRSS Example</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="http://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Grilling Steaks for Summer</media:title>
   <media:description>Get perfectly done steaks every time</media:description>
   <media:thumbnail url="http://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

แท็ก mRSS

แท็ก จำเป็นไหม คำอธิบาย
<media:content> จำเป็น

ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

แอตทริบิวต์

 • medium [จำเป็น] ประเภทของเนื้อหา ควรตั้งค่าเป็น video
 • url [จำเป็น] URL โดยตรงที่ชี้ไปยังเนื้อหาวิดีโอดิบ หากไม่ได้ระบุค่านี้ไว้ คุณต้องระบุแท็ก <media:player>
 • duration [ไม่บังคับแต่แนะนำ] ความยาวของวิดีโอเป็นวินาที

สำหรับแอตทริบิวต์ที่ไม่บังคับและช่องย่อยอื่นๆ ทั้งหมดของแท็ก <media:content> โปรดดูข้อกำหนด mRSS

<media:player> แล้วแต่กรณี

คุณต้องระบุแอตทริบิวต์ <media:player> หรือแอตทริบิวต์ url อย่างน้อย 1 รายการใน <media:content>

URL ที่ชี้ไปยังโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง ปกติแล้วนี่เป็นข้อมูลในเอลิเมนต์ src ของแท็ก <embed> และไม่ควรเหมือนกับเนื้อหาของแท็ก <loc> ต้องต่างจาก URL ของแท็ก <link> <link> ควรชี้ไปยัง URL ของหน้าเว็บที่โฮสต์วิดีโอ ในขณะที่แท็กนี้ควรชี้ไปยังโปรแกรมเล่น

<media:title> จำเป็น

ชื่อของวิดีโอ ยาวไม่เกิน 100 อักขระ เอนทิตี HTML ทั้งหมดควรกำหนดอักขระหลีกหรือรวมไว้ในบล็อก CDATA

<media:description> จำเป็น

คำอธิบายของวิดีโอ ยาวไม่เกิน 2,048 อักขระ เอนทิตี HTML ทั้งหมดควรกำหนดอักขระหลีกหรือรวมไว้ในบล็อก CDATA

<media:thumbnail> จำเป็น URL ที่ชี้ไปยังภาพขนาดย่อของตัวอย่าง ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับภาพขนาดย่อ
<dcterms:valid> ไม่บังคับ

วันที่เผยแพร่และวันที่หมดอายุของวิดีโอ ข้อกำหนดทั้งหมดของ dcterms:valid

เช่น


<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction> ไม่บังคับ

รายการประเทศที่คั่นด้วยช่องว่างซึ่งอาจเล่นวิดีโอได้หรือไม่ได้ ค่าที่ใช้ได้คือรหัสประเทศในรูปแบบ ISO 3166 Google จะถือว่าวิดีโอเล่นได้ทุกที่หากไม่มีแท็ก <media:restriction>

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น type ต้องตั้งค่าเป็น country ระบบจะรองรับเฉพาะข้อจำกัดประเทศเท่านั้น

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น relationship จะระบุว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตวิดีโอสำหรับประเทศที่ระบุ ค่าที่อนุญาตคือ allow หรือ deny

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อจำกัดประเทศ

<media:price> ไม่บังคับ

ราคาสำหรับการดาวน์โหลดหรือดูวิดีโอ อย่าใช้แท็กนี้สำหรับวิดีโอฟรี ระบุเอลิเมนต์ <media:price> มากกว่า 1 รายการได้ (เช่น เพื่อระบุสกุลเงิน ตัวเลือกการซื้อ หรือความละเอียดแบบต่างๆ)

แอตทริบิวต์

 • currency [จำเป็น] สกุลเงินในรูปแบบ ISO 4217
 • type [จําเป็น] ตัวเลือกการซื้อ ค่าที่อนุญาตคือ rent, purchase, package และ subscription

ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของ mRSS มีแท็กที่ไม่บังคับ แนวทางปฏิบัติแนะนำ และตัวอย่างอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อมีฟีด mRSS แล้ว คุณก็จะทดสอบและส่งฟีดดังกล่าวได้เช่นเดียวกับแผนผังเว็บไซต์