Tìm hiểu về sơ đồ trang web

Sơ đồ trang web là gì?

Sơ đồ trang web là một tệp trong đó bạn cung cấp thông tin về các trang, video và tệp khác trên trang web của mình và mối quan hệ giữa chúng. Các công cụ tìm kiếm như Google đọc tệp này để thu thập dữ liệu trang web của bạn hiệu quả hơn. Sơ đồ trang web cho Google biết các trang và tệp mà bạn nghĩ là quan trọng trong trang web của bạn, đồng thời cung cấp thông tin có giá trị về các tệp này. Ví dụ: đối với trang trên trang web, sơ đồ sẽ cho biết các thông tin như lần cập nhật trang gần đây nhất, tần suất thay đổi trang và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ thay thế nào của một trang.

Bạn có thể dùng sơ đồ trang web để cung cấp thông tin về những loại nội dung cụ thể trên các trang của mình, gồm cả nội dung video và nội dung hình ảnh. Ví dụ:

  • Một sơ đồ trang web về video có thể xác định thời lượng phát, danh mục và thông tin phân loại độ tuổi phù hợp để xem video.
  • Một sơ đồ trang web về hình ảnh có thể bao gồm chủ đề, loại và giấy phép của hình ảnh.

Tôi có cần tạo sơ đồ trang web không?

Nếu trang web của bạn được liên kết đúng cách, thường thì Google có thể phát hiện phần lớn nội dung trên trang web của bạn. Dù vậy, sơ đồ trang web có thể cải thiện việc thu thập dữ liệu trên những trang web lớn hơn hoặc phức tạp hơn, hoặc trên những tệp có mức độ chuyên biệt cao hơn.

Việc sử dụng một sơ đồ trang web không đảm bảo Google sẽ thu thập dữ liệu và lập chỉ mục tất cả các mục trong sơ đồ trang web của bạn. Lý do là các quy trình của Google dựa trên những thuật toán phức tạp để lên lịch thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, sơ đồ trang web sẽ mang lại lợi ích cho trang web của bạn và bạn không hề bị tổn thất gì khi tạo sơ đồ trang web.

Bạn có thể cần một sơ đồ trang web nếu:

  • Trang web của bạn thực sự lớn. Khi đó, có khả năng trình thu thập dữ liệu web của Google có thể bỏ qua việc thu thập dữ liệu một số trang mới hoặc được cập nhật gần đây.
  • Trang web của bạn có một kho lưu trữ lớn gồm các trang nội dung bị tách riêng hoặc không liên kết với nhau. Nếu các trang của bạn không liên kết với nhau, bạn có thể liệt kê chúng trong sơ đồ trang web để đảm bảo rằng Google không bỏ qua một số trang.
  • Trang web của bạn mới hoạt động gần đây và có ít đường liên kết bên ngoài đến trang. Googlebot và trình thu thập dữ liệu web khác thu thập dữ liệu web bằng cách theo các liên kết từ trang này sang trang khác. Kết quả là Google có thể không phát hiện các trang của bạn nếu không có trang web nào khác liên kết đến trang.
  • Trang web của bạn có nhiều nội dung đa phương tiện (video, hình ảnh) hoặc được hiển thị trong Google Tin tức. Google có thể xem xét thêm thông tin trong sơ đồ trang web để hiển thị kết quả tìm kiếm khi thích hợp.

Bạn có thể không cần sơ đồ trang web nếu:

  • Trang web của bạn có kích thước "nhỏ". Từ "nhỏ" trong trường hợp này có nghĩa là trang web của bạn có khoảng 500 trang trở xuống. (Chỉ những trang mà bạn cho rằng cần phải hiển thị trong kết quả tìm kiếm mới được tính vào tổng số này.)
  • Bạn đang sử dụng một dịch vụ lưu trữ trang web đơn giản như Blogger hoặc Wix. Nếu bạn sử dụng một dịch vụ giúp bạn thiết lập trang web nhanh chóng thông qua các trang được định dạng sẵn và các phần tử điều hướng, thì dịch vụ đó có thể tự động tạo sơ đồ trang web cho bạn và bạn không cần phải làm điều gì. Hãy tìm từ "sơ đồ trang web" trong tài liệu của dịch vụ đó để xem liệu họ tự tạo sơ đồ trang web cho bạn hay khuyên bạn nên tự tạo sơ đồ cho mình (và nếu thế thì làm thế nào để gửi sơ đồ trang web trên dịch vụ lưu trữ của bạn).
  • Các trang trong trang web của bạn đều liên kết với nhau. Điều này có nghĩa là Google có thể tìm thấy tất cả các trang quan trọng trên trang web của bạn bằng cách theo các đường liên kết bắt đầu từ trang chủ.
  • Bạn không có nhiều tệp nội dung phương tiện (video, hình ảnh) hoặc trang tin tức mà bạn muốn xuất hiện trong chỉ mục. Sơ đồ trang web có thể giúp Google tìm và hiểu được tệp video và hình ảnh hoặc bài báo trên trang web của bạn nếu bạn muốn chúng xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. Nếu không cần những kết quả này xuất hiện trong kết quả Hình ảnh, Video hoặc Tin tức, bạn có thể không cần sơ đồ trang web.