Resim site haritaları

Resimleri mevcut site haritasına ekleyin veya yalnızca resimleriniz için ayrı bir site haritası oluşturun. Resimleri site haritasına eklemek, Google'ın başka türlü bulamayabileceği (sitenizin JavaScript kodu ile eriştiği resimler gibi) resimleri keşfetmesine yardımcı olur.

En iyi uygulamalar

Örnek site haritası

Aşağıdaki örnekte iki resim içeren http://example.com/sample1.html sayfasına ait bir site haritası girişi ve bir resimle birlikte resim site haritasında sağlanabilen tüm isteğe bağlı meta verilerin olduğu http://example.com/sample2.html sayfası için bir giriş gösterilmektedir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>http://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/picture.jpg</image:loc>
   <image:caption>A funny picture of a cat eating cabbage</image:caption>
   <image:geo_location>Lyon, France</image:geo_location>
   <image:title>Cat vs Cabbage</image:title>
   <image:license>http://example.com/image-license</image:license>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

Yukarıdaki örnekte yer alan söz dizimi düzenini kullanarak her bir sayfa için 1.000 adede kadar resim listeleyebilirsiniz.

Resim site haritası başvurusu

XML ad alanı

Resim etiketleri aşağıdaki ad alanında tanımlanır:

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Resim etiketi tanımları

Aşağıdaki site haritası etiketleri özellikle resimler için geçerlidir. Zorunlu etiketleri kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı etiketleri, daha fazla bilgi ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için kullanmanızı öneririz.

Etiket Zorunlu Açıklama
<image:image> Evet Tek bir resimle ilgili tüm bilgileri içerir. Her <url> etiketi en fazla 1.000 <image:image> etiketi içerebilir.
<image:loc> Evet Resmin URL'si.

Bazı durumlarda, resim URL'si ana sitenizle aynı alan adında olmayabilir. Her iki alan adı da Search Console'da doğrulandığı sürece bu durum herhangi soruna neden olmaz. Örneğin resimlerinizi barındırmak için Google Sites gibi bir içerik dağıtım ağından yararlanıyorsanız barındırma sitesinin Search Console'da doğrulandığından emin olun. Ayrıca, robots.txt dosyanızın dizine eklediğiniz içeriklerin taranmasını engellemediğinden emin olun.

<image:caption> İsteğe bağlı Resmin başlığı.
<image:geo_location> İsteğe bağlı Resmin coğrafi konumu. Örneğin, <image:geo_location>Limerick, Ireland</image:geo_location>.
<image:title> İsteğe bağlı Resmin başlığı.
<image:license> İsteğe bağlı Resmin lisansına ilişkin URL. İsterseniz bunun yerine resim meta verileri kullanabilirsiniz.